Home Nyheter Händelserikt 2019 att vänta för Xintela

Händelserikt 2019 att vänta för Xintela

Händelserikt 2019 att vänta för Xintela

12 mars, 2019

Nyligen presenterades positiva prekliniska resultat från Xintelas stamcellsstudie i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller. Innan detta blev känt, träffade BioStock vd Evy Lundgren-Åkerlund och Thomas Areschoug i samband med LSX World Congress i London. Intervjun kan ses nedan.
2018 blev ett händelserikt år för Xintela, som är verksamma inom regenerativ medicin med primärt fokus på ledbroskskador och aggressiva hjärntumörer, två områden där det medicinska behovet är stort. Bolagets läkemedelspipeline är baserad på den patenterade markörteknologin XINMARK som används för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller. Xintela har även utvecklat XACT, ett test för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi inriktad på broskskador.

Avblåst nyemisson – hemlig investerare investerade 50 Mkr

I början på september 2018 aviserade Xintela en företrädesemission på på cirka 24,8 Mkr. Cirka tre veckor senare och inledningsvis under visst hemlighetsmakeri, avblåstes emissionen efter besked om att en investerare förbundit sig att investera ett mångmiljonbelopp i bolaget. Xintelas aktie rusade inte oväntat på nyheten och stängde samma vecka cirka 130 procent upp, efter att man avslöjat att den nya storägaren var det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG.
Bauerfeinds investering landade slutligen på 50 Mkr i en riktad emission till dubbla dagskursen, vilket i sig är anmärkningsvärt. Det tyska bolaget är noterbart även storägare i CO.DON som Xintela nyligen förlängde ett intentionsavtal med avseende partnerskap om att ta fram en ny stamcellsbehandling mot artros.

Cancersamarbete med amerikanska Redwood BioScience Inc

I oktober meddelade bolaget att ett samarbetsavtal undertecknats med det amerikanska bolaget Redwood BioScience Inc, ett helägt dotterbolag till Catalent Inc., världsledande inom antibody-drug conjugate (ADC) teknologi för cancerterapi. Catalent har cirka 11 000 anställda, inklusive 1800 forskare, på nästan 30 anläggningar som spänner över 5 kontinenter. Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på den aggressiva hjärntumörtypen glioblastom.
Samarbetet utgör en god grund för Xintela att fortsätta satsningen och breddningen på cancerområdet. I syfte att renodla och stärka bolagets fokus pågår för närvarande en avknoppning av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targina AB. Xintelas ledning räknar med att registrering och annan formalia snart skall vara på plats och utvärderar nu enligt uppgift olika alternativ för finansiering av det nya bolagets verksamhet.

Publicerar lovande studieresultat

Xintela har i en tidigare preklinisk studie på hästar, genomförd vid Cornell University i New York, kunnat visa att bolagets stamceller är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Nyligen kunde bolaget meddela att man publicerat studieresultat från en uppföljande studie den vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. Publikationen, som hittas här, demonstrerar och diskuterar de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller.
I den aktuella artikeln karaktäriseras stamceller – framtagna med samma metod som i den ovannämnda häststudien – i olika cellstudier med avseende på biologisk funktion. De selekterade stamcellerna uppvisade bättre förmåga att utvecklas till broskceller och att binda till en broskskada jämfört med icke-selekterade heterogena stamceller. Detta innebär i korthet att Xintelas stamceller har en förhöjd förmåga att läka en ledbroskskada.
Xintela förbereder nu inför kliniska studier på både häst och människa inom ledbrosk-projektet.
Bibehåller högt tempo under 2019
I januari stod det klart att Xintelas internationella (PCT) patentansökan avseende kvalitetssäkrade broskceller, framtagna med bolagets integrinmarkörer, har publicerats.
I stamcellsprojektet är målsättningen att inleda kliniska studier på människa i Australien i slutet av året, för att säkerställa att Xintelas stamceller är säkra, samt undersöka effekt på ledbrosket hos artrospatienter.
Parallellt fortgår arbetet att få den egna GMP-anläggningen godkänd för produktion av stamceller, samt fortsätta samarbetsdiskussionerna med CO.DON om en möjlig gemensam utveckling av en stamcellsbehandling för artros. Xintelas Vd Evy Lundgren-Åkerlund framhöll i bolagets bokslutskommuniké som släpptes häromveckan dessutom att man har fått bra kontakt med flera veterinärmedicinska bolag där det finns ett stort intresse för cellterapi mot artros för behandling av hundar.

Videointervju från LSX World Congress i London

Att bolagets framgångar resulterat i ett ökat intresse från såväl investerare som potentiella samarbetspartners inom läkemedelsindustrin framgick tydligt när BioStock fick en pratstund med Xintela på investerarkonferensen 5th annual LSX World Congress i London tidigare i år. Intervjun med Evy Lundgren-Åkerlund och Thomas Areschoug, bolagets Business Development Manager, kan ses i sin helhet nedan.
Klicka nedan för att se videoklippet.

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev