Home Nyheter OssDsign tar in 64 Mkr och ställer in siktet på Nasdaq First...

OssDsign tar in 64 Mkr och ställer in siktet på Nasdaq First North

OssDsign tar in 64 Mkr och ställer in siktet på Nasdaq First North

12 februari, 2019

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign, som tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter, meddelade idag att de tar in 64 Mkr i en privat investeringsrunda. Kapitaltillskottet ska användas för att ytterligare intensifiera marknadssatsningar i USA och Europa samt initiera nya marknadslanseringar. Samtidigt avslöjar det idag privatägda bolaget att man satsar på listning på Nasdaq First North under 2019.
OssDsign är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrat behandlingsresultat och läkning av bendefekter vid skall- och ansiktsrekonstruktioner.
För att öka oddsen att erhålla optimalt behandlingsutfall erbjuder bolagets erbjder patientspecifika lösningar som utgår från tre typprodukter för kranioplastik (OSSDSIGN Cranial), komplexa ansiktsskelettsdefekter (OSSDSIGN Facial) respektive enkel benflikfixering och borrhålstäckning (OSSDSIGN Cranioplug).
Den bakomliggande teknologin är framtagen genom ett samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Institutet och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Kapitaltillskott ska intensifiera marknadssatsning

Idag meddelade OssDsign att man har avslutat en framgångsrik privat investeringsrunda som tillför bolaget 64 Mkr (6 MEUR). Bland investerarna finns svenska privatinvesterare samt det franska investmentbolaget Alto Invest.
I ett pressmeddelande framhåller bolagets vd, Anders Lundqvist, att detta innebär att bolaget nu kan öka sina satsningar för att ytterligare stärka sin position på marknaden. Han förtydligar även att kapitaltillskottet primärt kommer att användas för att intensifiera pågående marknadssatsning i USA samt på nyckelmarknader i Europa.

Anders Lundqvist, vd OssDsign. Foto: OssDsign.

Förbereder lansering i Japan och satsar på börsnotering

Vidare kommer kapitalet att användas för att komma in på nya marknader, framförallt till att förbereda marknadsintroduktion i Japan där har initierat marknadsförberedande aktiviteter parallellt med att den regulatoriska processen fortgår. Givet att man redan erhållit godkännande från landets etiska kommitté kan ledande kirurger i Japan redan nu börja använda, och vänja sig vid, produkten.
Parallellt med nyheten om kapitaltillskottet meddelade OssDsign att  förberedelserna för en börsintroduktion under 2019 har inltts, med målet att noteras på Nasdaq First North.

Positiva nyheter under 2018 bäddar för ett intressant 2019

Utöver att ha etablerat ett dotterbolag i USA, kunde bolaget förra året publicera positiva studieresultat från en retrospektiv studie av OSSDSIGN Cranial PSI i tidskriften World Neurosurgery. Dessutom erhöll man ett 510(k)-godkännande från amerikanska läkemedelsverket FDA för marknadsföring och försäljning av OSSDSIGN Cranioplug.
Under 2018 publicerade dessutom högt ansedda Journal of Neurosurgery  en fallbeskrivninig där en cancerpatient som fått mer än 70 procent av sitt kranium bortopererat genomgick en rekonstruktion med ett speciellt konstruerat implantat från OssDsign. Efter ett halvårs postoperativ uppföljning kunde ett gott kosmetiskt resultat uppvisas där den intrakraniella volymen hade ökat 17,1 procent utan några kliniska tecken på infektion.
Slutligen blev bolagets teknologi uppmärksammad genom ett patientfall som publicerades i Minnesota-tidningen Star Tribune, en artikel som kan läsas r.

Del av Karolinska Developments portfölj

OssDsign är ett av portföljbolagen hos Sveriges enda investmentbolag med ett renodlat fokus på life science – Karolinska Development (KD) – som idag äger 25 procent av bolaget. Ur KDs synvinkel har marknaden dock reagerat modest på beskedet och aktien ligger i skrivande stund +2,18 procent för dagen.
Investmentbolagets verksamhet fokuserar på att identifiera banbrytande medicinska innovationer i Norden. Man investerar i bolag som avancerar sina tillgångar till kommersiella produkter, med potential att göra skillnad i patienternas liv, samtidigt som de ger en attraktiv avkastning på investeringar till aktieägarna.

Involverade i fler kapitalresningar

KDs affärsidé är att bygga bolag kring forskare som är ledare inom sina respektive områden, med stöd av erfarna managementteam och rådgivare, och tanken är att bolagen ska medfinansieras av specialiserade internationella investerare, för största möjliga framgångspotential.
Karolinska Development har 10 bolag i sin portfölj och OssDsign är inte det enda som lyckats resa betydande kapital den senaste tiden. Senast var det Aprea Therapeutics som, i samband med att man kunde presentera positiva initiala fas Ib/II-resultat inom blodcancer för huvudkandidaten APR-246, reste 512 Mkr från ett investerarkonsortium. Läs mer.
Se en video nedan som beskriver hur OssDsigns teknologi fungerar:

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev