Home Nyheter Enorama utökar staben med ny Director of Business Development

Enorama utökar staben med ny Director of Business Development

Enorama utökar staben med ny Director of Business Development

22 februari, 2019

Rapportaktuella Enorama avancerar på flera fronter, stärkt av en nyligen genomförd emission. Som ett led i utvecklingen har bolaget utökat sitt team med Mårten Appelgren som ny Director of Business Development. BioStock kontaktade Appelgren för att höra om hans syn på bolaget och dess framtid.
Enorama Pharma är verksamt inom medicinska tuggummin. Bolagets första projekt består av fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak – som för närvarande genomgår en registreringsprocess i Sverige.

Registrering i närtid för nikotintuggummit

Registreringsansökan lämnades in till Läkemedelsverket (LMV) i slutet av september och fick densamma validerad i oktober. I januari mottog bolaget kompletterande frågor från myndigheten, helt enligt principerna för den vedertagna registreringsprocessen.
I samband med kompletteringsönskemålen framhöll LMV att ingen av kompletteringarna klassificeras som ”major objections”. Tidsfristen för att besvara frågorna löper till 29 april 2019, och bolaget har meddelat att de inte ser några problem att hålla denna deadline.
Vid ett godkännande i Sverige, som alltså inte lär vänta på sig alltför länge, kan ytterligare ansökningar på fler europeiska marknader lämnas in, via den så kallade MRP-processen.

Multipla pågående projekt 

Enorama har dock inte bara nikotintuggummin i sin pipeline, utan även flera projekt som baseras på dess ChewMed-teknologi. I fjol inledde man ett projekt med att utveckla ett tuggummi preparerat med medicinsk cannabis. Tidigare i veckan offentliggjorde bolaget att man nu har etablerat ett laboratorium på Medeonområdet vid Malmö Universitet för att öka utvecklingstakten i projektet. Läs mer
Nyligen meddelade bolaget också att man ingått avtal med amerikanska MediiGum LLC för att genomföra en screeningstudie av aktiva substanser inom ett nytt terapiområde – Cough & Cold.
Läs mer.

Nytillträdd Director of Business Development 

Med vind i seglen, och som ett led i sin vidare utveckling, har bolaget sedan 1 februari en ny Director of Business Development i Mårten Appelgren. Med lång erfarenhet av affärsutveckling varav 25 år spenderats med försäljning och marknadsföring av läkemedel, kommer han senast från Iconovo där han bl.a. ansvarat för alla marknadsaktiviteter samt förhandling av komplexa kontrakt med kunder och partners.
BioStock fick en pratstund med Mårten Appelgren kring hans tidigare erfarenheter, vad han tar med sig till Enorama och hur han ser på bolagets framtid.
Först och främst, grattis till din nya tjänst! Vad var det med Enorama och bolagets produktpipeline som fick dig att acceptera uppdraget som Director of Business Development?
–  Stort tack! Jag har faktiskt följt bolaget ett tag som ett led i mitt stora intresse för Drug Delivery och Enoramas ChewMed-teknologi öppnar upp för en massa nya möjligheter att administrera läkemedel genom ett tuggummi. Under en stor del av min karriär så har jag bl.a. arbetat med inhalerbara läkemedel mot olika sjukdomar i andningsvägarna och då i synnerhet sjukdomen KOL, som i dag är en folksjukdom till stor del orsakad av rökning. Jag har därför engagerat mig i rökningens skadliga effekter och bl.a. föreläst för grundskoleelever om hur tobaksbolagen marknadsför sina produkter och lockar unga att börja röka. Nu är ju nikotinersättningsmedel förvisso ingen ny företeelse för att hjälpa rökare att sluta, men att få möjligheten att vara med och lansera Enoramas nikotintuggummi som har så stora fördelar gentemot etablerade produkter, är därför oerhört stimulerande.
–  Ser man sedan till andra tänkbara terapiområden där ett tuggummi kan vara bärare av ett läkemedel, som t.ex. smärta och allergi, så har jag en hel del erfarenhet av det med och vill gärna bidra till att utveckla detta vidare.

»Jag ser framför mig att vi om 3 år är ute med vårt nikotintuggummi på flera stora marknader globalt samt att vi även haft möjlighet att komma långt med våra övriga projekt där medicinsk cannabis kanske ligger närmast.« – Mårten Appelgren, Director of Business Development, Enorama

Om du var tvungen att välja ut tre huvudsakliga lärdomar som du dragit av ditt arbete inom life science-sektorn, vilka skulle de vara?
–  Life Science-sektorn är en oerhört stor och komplex marknad som ställer stora krav på kunskap om hur olika länder fungerar både ur ett regulatoriskt perspektiv, d.v.s hur olika myndigheter hanterar tillståndsprocesser och vilka regler som gäller för att få sälja läkemedel, men även hur man marknadsmässigt bearbetar en specifik marknad. Det skiljer sig i vissa fall åt med stora variationer i hur man har möjlighet att göra affärer.
–  Skall jag nämna något så krävs det mycket tålamod när man arbetar i den här sektorn då affärerna tar tid. Du måste inte bara veta hur det regulatoriska landskapet ser ut där du vill göra affärer, utan du behöver även ha koll på hur patentsituationen ser ut så att du inte riskerar att göra intrång i någon annans patent. Alla dessa saker bidrar till att det kan ta långt tid innan affären är i hamn. Uppsidan är förstås att med rätt produkt, kan du bli väldigt framgångsrik.
Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden som Director of Business Developmentoch hur planerar du att ta dig an dem?
–  Enorama befinner sig nu i ett läge där man under året står inför en marknadsintroduktion. Vi skall dra nytta av den samlade kompetens som finns i bolaget för att göra en lyckad lansering. Min viktigaste uppgift blir att identifiera vilka marknader som vi skall bearbeta och på dessa marknader säkerställa avtal med kunder som delar vår passion i att kunna erbjuda marknadens bästa nikotintuggummi. Parallellt med detta så skall vi identifiera nya användningsområden för vår ChewMed-teknologi och utveckla dessa. Jag ser en stor potential i medicinsk cannabis som kommer att växa väldigt mycket kommande år. Även inom allergibehandling ser jag en stor potential där tanken att kunna ta ett tuggummi för att behandla sina pollenbesvär tilltalar mig mycket. Även segmentet ”Cough and Cold”, som vi tillsammans med MediiGum LLC nyligen initierat en screeningstudie för, är oerhört spännande.
–  Enorama måste också vara mycket aktiva i att driva den globala opinion som syftar till att aktivt erbjuda hjälp till de rökare som vill sluta röka. Många stora läkemedelsföretag och tobaksbolag lägger mycket stora resurser på att hitta alternativ till rökning och jag är övertygad om att vi står inför mycket stora och positiva förändringar. Det är uppenbart att vi måste kunna erbjuda bättre lösningar än rökning och det är min vision att rökning kommer att vara ganska sällsynt inom en inte helt avlägsen framtid.
 På vilket sätt kan, enligt dig, dina erfarenheter bidra till att utveckla Enorama som bolag?
–  Jag har lång erfarenhet inom Life Science-sektorn och har dessutom erfarenhet av internationell försäljning. Jag har ett stort upparbetat kontaktnät i bl.a. Asien, Indien, Sydamerika, USA och Europa – med företag som jag vet har ett stort intresse för den typen av produkter som Enorama erbjuder.

»Det är uppenbart att vi måste kunna erbjuda bättre lösningar än rökning och det är min vision att rökning kommer att vara ganska sällsynt inom en inte helt avlägsen framtid.«

Om vi antar att bolagets nikotintuggummi kommer erhålla registreringsgodkännande, hur tror du att det skulle påverka ditt arbete?
–  Vi tar det inte för givet, men samtliga medarbetare på Enorama arbetar redan utifrån övertygelsen att vi kommer att få ett registreringsgodkännande så det kommer därför inte få någon större påverkan mot hur vi arbetar idag. Vi kör för full maskin mot våra uppställda mål.
Avslutningsvis, hur ser du på Enoramas utvecklingspotential och var ser du framför dig att bolaget befinner sig om 3 år?
–  Det är beundransvärt vad Enorama och dess medarbetare har åstadkommit med få resurser på kort tid. Samtidigt så är vi bara i begynnelsen av den här resan. Det är först när vi fått LMV-godkännande som vi får lov att marknadsföra våra produkter. Som tidigare påtalats så är 3 år ett mycket kort perspektiv i den här branschen men med tanke på vad som redan åstadkommits så är jag mycket hoppfull inför framtiden. Jag ser framför mig att vi om 3 år är ute med vårt nikotintuggummi på flera stora marknader globalt samt att vi även haft möjlighet att komma långt med våra övriga projekt där medicinsk cannabis kanske ligger närmast.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev