Idag offentliggjorde Enzymatica att en brittisk pilotstudie att elitidrottare som använt förkylningssprayet ColdZyme fick en signifikant kortare sjukdomsperiod jämfört med de som inte behandlades. Studien utfördes vid University of Kent och bekräftar tidigare studieresultat med ColdZyme.

ColdZyme består av en flytande glycerolbarriär som skapar en skyddande hinna mot förkylningsvirus i munhåla och svalg, där virus annars tar sig in i slemhinnecellerna och förökar sig. Barriären har dessutom förstärkts genom att den innehåller ett enzym från djuphavstorsk som klipper av dockningsproteiner på virusytan vilket gör att virus inte kan ta sig in i slemhinnan. Detta gör att ColdZyme primärt verkar mot orsaken till sjukdomen, till skillnad från enbart symptomlindrande produkter som exempelvis nässpray, halstabletter eller hostmedicin.

Att enzymet kommer just från djuphavstorsk framhåller Lundaboalget Enzymatica är viktigt, eftersom torsken har samma temperatur som sin omgivande miljö, och enzymet därför måste fungera ända ner till 4° C. När torskenzymet sedan kommer i kontakt med den betydligt högre temperaturen i vår munhåla blir det hyperaktivt p.g.a. temperaturhöjningen. Denna egenskap är unik för bolagets patenterade teknologi och bidrar till produktens egenskaper.

Resultatet från Kent-studien.

Ett statistiskt signifikant bättre resultat
I en prospektiva randomiserade observationsstudie som utfördes på University of Kent, ingick 39 elitidrottare som håller på med uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling. Av de 39 fullföljde 35 idrottare studien, varav 18 behandlades med ColdZyme med 17 ingick i kontrollgruppen som inte fick någon behandling. Under perioden december 2017 – februari 2018 registrerades träning och sjukdomssymptom enligt Jacksons förkylningsskala.

Resultaten från studien visar att förkylningsperioden sträckte sig över 11 dagar utan behandling och över 8 dagar med ColdZyme-behandling. När man undersökte hur ColdZyme hade använts visade det sig att de idrottare som hade följt användarinstruktionerna uppnådde ett statistiskt signifikant bättre resultat med 7,1  dagars förkylningsperiod (p<0,038) jämfört med kontrollgruppen.

Gruppen elitidrottare är enligt Enzymatica speciellt intressant att studera då hög träningsbelastning på kroppen sänker immunförsvaret och gör dem mer mottagliga för infektioner i övre luftvägarna, vilket gör att de riskerar att förlora viktiga tränings- och tävlingsdagar vid förkylning.

»Behandlingsstrategier för att minska sjukdomar är till nytta för idrottare genom att minska antalet förlorade träningsdagar. Denna pilotstudie indikerar att ColdZyme kan förkorta en förkylning, när den används korrekt« – Glen Davison, Professor Idrotts- och träningsvetenskap vid University of Kent«

Studien vid University of Kent konfirmerar tidigare studieresultat
Resultatet från Kent-studien bekräftar resultaten från tidigare studier med ColdZyme. Bland annat visade den kliniska studien COLDPREV, som publicerades i Open Journal of Respiratory Diseases, att sjukdomsperioden minskade med 54 procent när friska vuxna personer som smittats med Rhinovirus behandlades med ColdZyme. Även ett flertal observationsstudier har visat på kortare förkylningar när den undersökta gruppen har använt ColdZyme.

Resultatet visar på en signifikant kortare sjukdomsperiod med förkylning (URTI – Upper Respiratory Tract Infection) för de elitidrottare som använde ColdZyme, och följde användarinstruktionerna för ColdZyme (IFU – Device and instructions for use).

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev