NeuroVive stärker TBI-case via USA-samarbete

NeuroVive har inlett ett forskningssamarbete med University of Pennsylvania för att stärka bolagets forsknings- och utvecklingsprogram för NeuroSTAT, bolagets läkemedelskandidat för behandling av traumatisk hjä... LÄS MER!