Genombrott inom zika-forskningen genom repurposing

Efter en omfattande screening av 6000 läkemedel som redan godkänts eller genomgår kliniska prövningar, har amerikanska forskare lyckats identifierat två grupper av substanstyper med hög potential för behandling... LÄS MER!