Analysuppdatering – A1M Pharma

A1M Pharma meddelade marknaden att man lyckats utveckla en läkemedelskandidat från det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) och därigenom fått fram en kandidat som dels går att producera och administ... LÄS MER!