Se Sanionas presentation från Aktiespararna

Aktiespararna arrangerade på måndagen ett fullbokat event i Stockholm, där över 200 personer i publiken fick ta del av presentationer från bland andra Saniona, NeuroVive och Enorama Pharma. Här kan du se en ins... LÄS MER!

Video: Saniona presenterar på investerarmöte

Saniona presenterade igår bolaget och dess affärsstrategi för det kommande året vid ett investerarmöte anordnad av G & W Fondkommission. I den mycket sevärda presentationen bjöd bolagets vVD och CFO Thomas ... LÄS MER!