Saniona växlar upp efter ett nyhetsintensivt år

När Saniona nyligen stängde böckerna för 2017 summerades ett nyhetsintensivt år som började starkt med positiva fas II-studieresultat inom typ 2-diabetes med huvudkandidaten Tesomet. Därefter levererades ett fo... LÄS MER!