Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare

Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare Erektionsproblem och för tidig utlösning är vanligt förekommande problem med stark inverkan på mäns livskvalitet. Dagens behandlingsalternativ är behäftade med ... LÄS MER!