Idag uppmärksammas World No Tobacco Day

År 1967 konstaterade bolaget AB Leo och den svenska marinen att soldater ombord på u-båtar behövde ett nytt sätt att stilla sin abstinens och rökbegär under vattenytan. Några år senare hade denna idé utvecklats... LÄS MER!

Ny tobakslag kan ge Enorama Pharma fördelar

I slutet av januari lämnade regeringen in en ny lagrådsremiss som om den vinner laga kraft kommer innebära en substantiell inskränkning i rätten att röka på uteserveringar och allmänna platser. Det skall också ... LÄS MER!