Nya forskarrön stödjer RhoVacs ansats

I en review-artikel pekar forskare ut signalproteinet RhoC som ett lämpligt terapeutiskt mål för behandling av flera cancertyper. RhoVac är först ut med att rikta in sig på just detta protein med sin läkemedels... LÄS MER!

Sanionas diabetesstudie en stark framgång

Saniona kunde idag presentera mycket övertygande effektdata för sin diabetesstudie med läkemedelskandidaten Tesomet, vilket styrker bolaget i den fortsatta utvecklingen samtidigt som det inte lär undgå läkemede... LÄS MER!