Spännande 2020 väntar för Idogen

Om det första halvåret 2019 blev en turbulent period för Idogen, så tog man igen detta med besked under det andra. Då hade Idogen lyckats etablera en ny metod och utvecklingsarbetet kunde ta fart med nytt fokus... LÄS MER!

Idogen satsar mot klinik med nyetablerad metod

Efter att ha inlett året i moll avrundar Idogen det första halvåret av 2019 i dur. Efter nedslående prekliniska resultat i januari har bolaget nu lyckats byta ut den felande delkomponenten i sitt behandlingskon... LÄS MER!

Hemofili-patienter kan återfå tolerans med IDO 8

Idag meddelade Idogen att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat bolagets cellterapi IDO 8 särläkemedelsstatus som behandling för att reducera neutraliserande antikroppar mot faktor VIII. Idogen är ... LÄS MER!