Idogen uppmärksammar Rare Disease Day

Den sista februari varje år uppmärksammas Rare Disease Day, en dag som syftar till att öka medvetenhet och kunskap kring sällsynta sjukdomar. För Lundabolaget Idogen, som utvecklar cellterapier mot flera sällsy... LÄS MER!

Hemofili-patienter kan återfå tolerans med IDO 8

Idag meddelade Idogen att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat bolagets cellterapi IDO 8 särläkemedelsstatus som behandling för att reducera neutraliserande antikroppar mot faktor VIII. Idogen är ... LÄS MER!

Idogen skickar celler på omskolningskurs

Läkemedelsbolaget Idogens senaste delårsrapport andas gott självförtroende inför produktpipelinen och möjligheterna att ta bolagets läkemedelskandidater mot marknadsgodkännande och nå lönsamhet. Idogen grundade... LÄS MER!