NeuroVive skärper sitt fokus

För bioteknikbolaget NeuroVive Pharmaceutical har 2019 varit ett omdanande år. Man inledde året som ett bolag med en bred pipeline som spände över fyra olika sjukdomsområden men lämnar 2019 med ett skärpt fokus... LÄS MER!

BridgeBio om avtalet med NeuroVive

I mitten av juni tecknade NeuroVive Pharmaceutical ett exklusivt licensavtal med ett potentiellt totalt värde om 60 miljoner dollar med det privatägda Palo Alto-bolaget BridgeBio. Avtalet gäller en undergrupp s... LÄS MER!
Mitochondria day 2017

NeuroVive arrangerar Mitochondria Day 2017

Den 17-23 september pågår Global Mitochondrial Disease Awareness Week på en rad platser runt om i världen för att uppmärksamma mitokondriella sjukdomar. Som en del i detta står NeuroVive den 19 september värd f... LÄS MER!