Löper överviktiga risk att dö tidigare?

Fetma är näst rökning den främsta orsaken till för tidig död i Europa och Nordamerika, och störst är risken hos överviktiga män som har högre insulinresistens, leverfettnivåer och diabetesrisk än kvinnor. Riske... LÄS MER!

Forskningsgenombrott inom cancermetastasering

Ett brittiskt forskarteam har upptäckt en ny mekanism genom vilken cancerceller bryter sig loss från tumörer och sprids till andra delar av kroppen. I en studie publicerad i Nature Communications kan de nu vis... LÄS MER!