Sanionas diabetesstudie en stark framgång

Saniona kunde idag presentera mycket övertygande effektdata för sin diabetesstudie med läkemedelskandidaten Tesomet, vilket styrker bolaget i den fortsatta utvecklingen samtidigt som det inte lär undgå läkemede... LÄS MER!

Högsta växel i DexTech Medicals cancerstudie

DexTech Medical specialiserar sig på urologisk onkologi, främst prostatacancer som är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av OsteoDex, en aktivt sjukdomsbromsa... LÄS MER!