Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare

Erektionsproblem och för tidig utlösning är vanligt förekommande problem med stark inverkan på mäns livskvalitet. Dagens behandlingsalternativ är behäftade med biverkningar och tvånget att tidsmässigt planera l... LÄS MER!

BBS siktar på marknadsentré efter årsskiftet

BBS – Bioactive Bone Substitutes genomför för närvarande en spridningsemission på Nasdaq First North Stockholm med huvudsyftet att locka till sig fler svenska ägare. Bolaget, som designar, utvecklar och tillver... LÄS MER!