Intervju: Saniona om positiva Tesomet-resultaten

Som utlovat inledde danska Saniona januari månad med att presentera topline-resultat från sin fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet i patienter med typ 2-diabetes. Studiens primära effektmått var att ... LÄS MER!

Sanionas diabetesstudie en stark framgång

Saniona kunde idag presentera mycket övertygande effektdata för sin diabetesstudie med läkemedelskandidaten Tesomet, vilket styrker bolaget i den fortsatta utvecklingen samtidigt som det inte lär undgå läkemede... LÄS MER!

Löper överviktiga risk att dö tidigare?

Fetma är näst rökning den främsta orsaken till för tidig död i Europa och Nordamerika, och störst är risken hos överviktiga män som har högre insulinresistens, leverfettnivåer och diabetesrisk än kvinnor. Riske... LÄS MER!