Genombrott för genmodifierade mänskliga embryon

Forskare vid Karolinska institutet har för första gången lyckats blockera effekten av en gen hos friska mänskliga embryonala stamceller med det genetiska verktyget CRISPR/Cas9, som gör att man kan gå in på ett ... LÄS MER!