Händelserikt 2019 att vänta för Xintela

Nyligen presenterades positiva prekliniska resultat från Xintelas stamcellsstudie i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de fun... LÄS MER!

Tyska Bauerfeind klar som ny storägare i Xintela

Xintelas aktieägare har haft en spännande börsmånad. Allt började med att en planerad företrädesemission överraskande blåstes av i slutet av september efter att en hemlig investerare förbundit sig att skjuta ti... LÄS MER!