2cureX marknadsintroduktion tidigareläggs

Att 2cureX för närvarande validerar IndiTreat inom tre cancerindikationer har väckt stort intresse bland onkologer och på sjukhus. Mot den bakgrunden meddelade bolaget under måndagen att man nu har identifierat... LÄS MER!