Branschrapport: Life Science Trends 2015-2016

Hur ser trenden och finansieringsutvecklingen ut för mindre bolag inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling? Hur många bolag i sektorn har börsnoterats och vilken värdeutveckling fick de? Vilka bol... LÄS MER!

BioStock analys: InDex Pharmaceuticals

BioStock har analyserat läkemedelsutvecklingsbolaget InDex Pharmaceuticals Holding AB, som utvecklar nya behandlingsalternativ för immunologiska sjukdomar baserat på en bred portfölj av s.k. DIMS-substanser (DN... LÄS MER!

Danska analytiker starkt positiva till Saniona

Det danska Økonomisk Ugebrev som primärt vänder sig till företagsledare inom den finansiella sektorn med bl.a. aktie- och branschanalyser, ger i sin senaste utgåva en stark köprekommendation för Saniona med rik... LÄS MER!

Analys: Britterna röstade för en Brexit

När samtliga röster räknats stod det klart att lämna-sidan hade fått majoritet, vilket innebär att en Brexit, ett utträde från den Europeiska Unionen, är ett faktum. Detta skedde efter en dramatisk natt med sto... LÄS MER!

BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock har analyserat BrainCool AB, ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla produkter för medicinsk kylning inom ett flertal indikationer med ett tydligt medicinskt behov. I denna grundanalys ... LÄS MER!
Analys NeuroVive Pharmaceutical

Analysuppdatering: NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical hade ett tufft år på börsen 2015 och bolagsvärdet minskade kraftigt efter två rapporterade bakslag under året. Dels föll den prövarinitierade fas III-studien med NeuroVives läkemedelska... LÄS MER!

BioStock analys: MedicPen

BioStock har analyserat medicinteknikbolaget MedicPen AB som utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade tablettdoserare, s.k. dispensers. Dessa möjliggör för patienter att optimera sin medicinering, vilk... LÄS MER!