Om BioStock

BioStock är Skandinaviens ledande digitala nyhets- och analystjänst med exklusivt fokus på bolag i Life Science-sektorn. Redaktionen är placerad på Medicon Village i Lund som är ett av Sveriges främsta innovationskluster för life science-bolag.

BioStocks innehåll riktar sig till investerare samt representanter för bolag och organisationer inom bioteknik, medicinteknik, diagnostik och läkemedelsutveckling. BioStocks dagliga nyhetsuppdateringar följs av en majoritet av beslutsfattare på ledningsnivå inom nordisk life science.

Genom att distribuera BioStocks nyheter, artiklar och intervjuer samt filmade investerarevent och kapitalmarknadsdagar parallellt i ett flertal kanaler samt via ett brett nätverk av mediapartners når BioStocks innehåll en bred bas av industriledare och investerare, såväl i Sverige som internationellt.

Allt innehåll som publiceras på BioStock kan och får delas förutsatt att hänvisning ges till källan, med undantag för tredje parts kommersiella syften. Officiell information om de bolag BioStock bevakar kan hittas på respektive företags hemsida.

Utforska BioStocks innehåll här.

Arbeta på BioStock

Läs om våra lediga tjänster här.

 

 

About BioStock

BioStock is the Nordic region’s leading digital news and analytics service focusing exclusively on the life science sector. BioStock’s headquarters and editorial team is located at Medicon Village in Lund, one of Sweden’s foremost life science clusters.

BioStock’s daily news briefings are closely monitored by a majority of life science executives in the Nordic region. By documenting the BioStock Live meetings and distributing them via our multi-channel media platform and extensive media partner network, the presentations, panel discussions and industry insights will be reaching a broad base of C-level industry executives and investors, in Sweden as well as internationally.

The content published by BioStock may be shared if the source of the content is clearly stated, however any 3rd party re-publishing for commercial purposes is excluded from this permission. Official information about the companies covered by BioStock can be found on the companies’ respective official webb pages.

To learn more about BioStock, explore our content at biostock.se

Work at BioStock

Explore our open positions here.

 

Adress / Address

BioStock AB
Scheeletorget 1 (The Spark)
223 63 Lund

+46 (0)70652 42 72

Klicka för att förstora.

 

BioStock AB har sitt säte i Lund.