4873 English

Scandion Oncologys kandidat SCO-101 utvecklas för att bekämpa resistens mot cancerläkemedel och står nu i faggorna till klinisk fas II. I den kommande studien ska patienter med metastaserad kolorektalcancer för första gången behandlas med SCO-101 i kombination med kemoterapi.

En av de främsta anledningarna till att cancerbehandling misslyckas är cancern utvecklar en biologisk förmåga att skapa en gynnsam malign miljö för fortsatt tillväxt av tumörer och metastaser, trots att patienten undergår behandling. På samma sätt som bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika, kan cancerceller bli resistenta mot vanliga cancerläkemedel. Resistensutveckling ökar både cancerpatienternas redan tunga sjukdomsbörda och är samtidigt en stor påfrestning för sjukvården.

Från läkemedelsresistens till läkemedelskänslighet

Scandion Oncologys mål är att kunna manipulera cancerceller för att omvandla läkemedelsresistens till läkemedelskänslighet. Om man lyckas med detta skulle det påverka miljontals cancerpatienter världen över. För att uppnå sitt mål har bolaget utvecklat en substans kallad SCO-101, en tablett som ska kombineras med kemoterapi och som blockerar cancerns förvärvade resistans till sådana läkemedel. Därmed har SCO-101 potential att signifikant förbättra effekten av kemoterapi för patienterna.

SCO-101 är redo för fas II-studier

SCO-101 har redan framgångsrikt genomgått fyra kliniska fas I-studier för att fastställa säkerhet och tolerabilitet och man räknar med att påbörja fas II-studier i syfte att etablera dosval och Proof-of-Concept innan årets slut.

Fas II-studien, som ska genomföras vid ett flertal sjukhus i Danmark, kommer att vara uppdelad i två delar. Målet med den första delen är att fastställa dosen av SCO-101 som ska kombineras med en standarddos av 5-fluorouracil, leucovorin och irinotecan (FOLFIRI) – den kemoterapiregim som vanligen ges till patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC). Mellan 15 och 18 mCRC-patienter som har utvecklat resistens till kemoterapi kommer att rekryteras till studiens första del. Studiens andra del är utformad för att etablera Proof-of-Concept med dosen som fastslagits i del 1.

»We have spent a lot of efforts and time making sure that the trial design is optimal and by introducing predictive biomarkers, the likelihood of a successful outcome is increased. SCO-101 treatment will thus follow a personalized medicine concept. Based on the outcome of the clinical study Scandion Oncology has the ability to deliver a new drug to the market, one that can help overcome chemotherapy resistance« — Nils Brünner, vd Scandion Oncology

Den första oktober lämnade Scandion Oncology in ansökan om tillstånd att utföra den kliniska fas II-studien till det danska läkemedelsverket, Lægemiddelstyrelsen.

Den första fas II-studien förväntas vara avslutad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt planerar bolaget en annan fas II-studie där SCO-101 ska kombineras med taxanbehandling. Bolagets förhoppning är att kunna inleda denna studien under andra kvartalet 2020.

Scandion står på stadig mark

Scandion Oncology är väl positionerade för att gå vidare med sina SCO-101-projekt. I juni meddelade bolaget att man framgångsrikt avslutat tillverkningen av SCO-101-pulver i samarbete med svenska Cambrex. Pulvret har därefter skickats till Solural i Danmark för att tillverkning av tabletter som ska användas i fas II-studierna. Solurals produktionsanläggning är redo att leverera tabletterna till de sjukhus som ingår i de kliniska studierna.

Därutöver är det värt att notera att SCO-101 är en tillgång med ett utbrett IP-skydd. Scandion Oncology lämnade in en patentansökan till den europeiska patentmyndigheten EPO i maj 2016 som sedermera godkändes i november i år och därmed är giltig fram till maj 2037. Vd Nils Brünner understryker vikten av ett så starkt patentskydd:

»This is a very important milestone that we have reached by having our ‘mother’ patent issued. Without patent protection it would be very difficult to commercialize SCO-101. By having passed this milestone Scandion Oncology is one step closer to commercialising SCO-101«

Det är ingen tvekan om att Scandion Oncologys vd har flera anledningar att vara optimistisk inför framtiden när bolaget tar nästa steg med huvudkandidaten SCO-101.

I en färsk intervju med BioStock berättade Nils Brünner mer om Scandion Oncology och huvudkandidaten SCO-101. Läs intervjun här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev