Home Interviews RhoVac receives approval for long-term follow-up of phase I/II study

RhoVac receives approval for long-term follow-up of phase I/II study

RhoVac receives approval for long-term follow-up of phase I/II study

29 June, 2021

Cancerimmunterapibolaget RhoVac genomför just nu en fas IIb-studie med RV001, bolagets kandidat för behandling av prostatacancer. Igår kom beskedet att bolaget fått godkännande för en studie som syftar till att utöka kunskapen om läkemedelskandidatens långtidseffekter, genom en långtidsuppföljning av patienter som deltog i en tidigare klinisk fas I/II-studie. Behandlingsdelen i den studien avslutades 2018 och bolaget har nu erhållit godkännande för en långtidsuppföljning av studiedeltagarna. BioStock kontaktade Anders Månsson, vd för RhoVac för att få veta mer.

RVOO1, Lundabaserade RhoVacs läkemedelskandidat, utvecklas för behandling av prostatacancer. Målet är att kandidaten, som riktas mot målproteinet RhoC, ska kunna förhindra metastasering av cancertumörer hos patienter som tidigare behandlats genom operation eller strålbehandling riktad mot primärtumören. Just nu pågår en fas IIb-studie med RV001 i sju länder i syfte att utvärdera kandidatens potential att bromsa eller förhindra sjukdomsprogression till ett metastaserat tillstånd.

Långtidsuppföljning ska stärka evidensen för RV001

RhoVac nöjer sig dock inte med den pågående fas IIb-studien utan tar nu chansen att samla in ytterligare data om kandidaten och dess potential. Bolaget har tidigare genomfört en klinisk fas I/II-studie i prostatacancer i Danmark. Behandlingsdelen i den studien avslutades 2018 och följdes av en ett år lång uppföljning som avslutades 2019. Studien gav positiva resultat som visade att kandidaten var säker och tolererades väl samt gav upphov till ett relevant och långvarigt immun-RhoC-specifikt immunsvar i 86 procent av patienterna. Man fick även indikationer på att sjukdomsprogressionen saktats ner hos deltagare som inte var i full PSA-remission när studien inleddes.

Nu har bolaget alltså fått tillstånd att göra en långtidsuppföljning där man kommer att titta på i vilken utsträckning patienterna fortfarande har en relevant nivå av RhoC-specifikt immunsvar, deras PSA-utveckling och i vilken utsträckning de har gått vidare till en annan behandling. Studien kommer att genomföras under de kommande månaderna och BioStock har talat med RhoVacs vd Anders Månsson för att få veta mer.

Anders Månsson, CEO RhoVac

Anders, kan du berätta lite mer om varför ni väljer att göra en långtidsuppföljning?

– Vår behandling är ju tänkt att ge ett långvarigt skydd mot metastasering, ett skydd som vara långt bortom behandlingstiden och idealt sett hela livet. Så när vi nu har de här patienterna som fick sin behandling för tre år sedan, är det ju frestande att undersöka hur de mår nu, i vilken utsträckning de fortfarande har ett relevant RhoC-specifikt immunsvar, hur deras PSA-utveckling ser ut, och om de har behövt komplettera med annan terapi.

Vad hoppas ni att uppföljningen ska visa?

– Vi hoppas givetvis att uppföljningen ska visa att mycket få patienter har progredierat i sin sjukdom, och att de mår bra på alla sätt och vis.

Slutligen, kan du säga något om hur fas IIb-studien fortlöper?

– Som tidigare kommunicerat räknar vi med att stänga rekryteringen i Q3 och gå in på upploppet i studien. De andra mindre utvecklingsprojekten som vi kör parallellt går också in på upploppet så att vi ska kunna färdigställa samtliga resultat till mitten av nästa år. Resultaten av den här långtidsuppföljningen av patienterna som deltog i fas I/II för tre år sedan, räknar vi med att ha redan nu i höst.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev