Lyckat utfall av Chordate Medicals teckningsoption

Chordate Medical tillförs 35,6 Mkr före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsoptionerna nyttjades till 99,23 procent och bolagets stora ägare lämnade hela sitt...

Enzymatica ska omsätta 600 Mkr år 2026

I Enzymaticas rapport för det tredje kvartalet redovisades lägre omsättning jämfört med samma period förra året, ett försäljningstapp som bolaget tillskriver pandemins effekter på...
Xintela

Xintela närmar sig marknaden med EQSTEM

Utvecklingsbolaget Xintela fortsätter att ta steg mot marknaden med stamcellsprodukten EQSTEM. Nyligen avslutades en preklinisk studie som visar att produkten minskar hälta hos hästar...

BioStock Studio: Ultimovacs når milstolpe med UV1

Den senaste tiden har norska Ultimovacs kommit med flera intressanta nyheter, bl.a. gällande diskussioner om en klinisk fas II-studie med det universella cancervaccinet UV1,...
KD-bolaget AnaCardio

KD-bolaget AnaCardio stärker ledningen

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen, vilket i akuta fall kan vara livshotande. Detta utbredda och allvarliga tillstånd...
BIO-Europe

Åtta vd:ar om deras förväntningar på BIO-Europe

I dagarna är det återigen dags för BIO-Europe, Europas största partneringmöte inom life science-sektorn. Under fyra dagar kommer representanter från nästan 1500 bolag samlas...
Targinta

Targintas vd om TARG10 och avknoppningen

Targinta har valt sin första läkemedelskandidat TARG10 som uppvisar en hämmande effekt på tumörtillväxt och minskad metastasering i trippelnegativ bröstcancer. Dessutom befinner sig bolaget...
Chordate Medical

Chordate Medicals migränstudie går in i slutskedet

Sedan 2018 har Chordate Medical genomfört en studie på migränpatienter för att bevisa klinisk effekt och säkerhet med den nervmodulerande behandlingsmetoden K.O.S. Patientstudien, som...
Chordate Medicals vd om marknadsplanerna för USA

Chordate Medicals vd om marknadsplanerna för USA  

Chordate Medical initierar en förstudie i USA som ett första steg i att erhålla marknadstillstånd från FDA för sin migränbehandling. Bolaget räknar med att...
Respiratorius inleder produktion av VAL001

Respiratorius inleder produktion av VAL001

Det är full fart i Respiratorius båda utvecklingsprojekt och för kandidaten VAL001 har man lyckats ta fram en ny formulering. Det bäddar för nästa...