Enorama Pharma ligger före tidsplanen

I slutet på januari mottog Enorama Pharma ett par kompletterande frågor från Läkemedelsverket rörande sin registreringsansökan för sina fyra nikotinprodukter. Deadline sattes till 29 april men igår kunde bolage... LÄS MER!

Cereno Scientific erhåller patent i Australien

Idag erhöll Cereno Scientific ett nytt patent för användning av läkemedelskandidaten CS1 i Australien. Patentet är det andra godkända patentet i Cereno Scientifics första patentfamilj och kompletterar patentpor... LÄS MER!

FDA-chefen Scott Gottlieb lämnar sin tjänst

Under FDA- kommissionären Scott Gottliebs chefskap ökade antalet godkända läkemedel i USA till totalt 59 under 2018, jämfört med 22 stycken under 2016. Nu väljer FDA-chefen att lämna sin post efter mindre än tv... LÄS MER!