Respiratorius

Respiratorius får grönt ljus för PK-studie

Respiratorius står redo att initiera en farmakokinetisk fas I-studie, eller PK-studie, med VAL001. Syftet är att undersöka kandidatens frisättningsprofil inför en pivotal fas III-studie...
Key steps taken by BiBBInstruments in 2021

Flera viktiga steg framåt för BiBBInstruments under 2021

Trots viss turbulens i början av 2021 kunde det svenska medicinteknikbolaget BiBBInstruments ta ett antal viktiga steg framåt i sin kliniska utvärdering av världens...

BrainCool om målsättningarna under 2022

Innan årsskiftet genomförde BrainCool en riktad emission av konvertibler om sammanlagt 40 Mkr, med målet att ha finansiellt utrymme för att driva sina projekt...
Cereno Scientific eyes an eventful 2022

Cereno Scientific står inför ett händelserikt 2022

2021 medförde betydande framsteg för Cereno Scientific. Bolaget erhöll FDA IND-godkännande och gjorde de sista förberedelserna för sin kliniska fas II-studie med CS1 hos...
Immunicum can look back on a transformative 2021

Immunicum ser tillbaka på ett transformativt 2021

Efter sammanslagningen med DCprime i slutet av 2020 har det svenska immunterapibolaget Immunicum byggt en avancerad klinisk pipeline som tar itu med två stora...
Cyxone inför fas IIb-studien med Rabeximod

Cyxone inför starten av fas IIb-studien

Bioteknikbolaget Cyxone står i begrepp att starta en fas IIb-studie i reumatoid artrit med läkemedelskandidaten Rabeximod. Nyligen ingick bolaget avtal med en internationell klinisk...
Chordate Medical

Chordate Medical avslutade 2021 med fokus på Saudiarabien

Patienter med kronisk nästäppa i Saudiarabien kan få full ersättning för Chordate Medicals K.O.S-behandling, vilket nyligen utfördes för första gången på en privatförsäkrad patient....

BioStock Studio: Idogen uppdaterar kring företrädesemission och utvecklingsstatus

Idogens vd Anders Karlsson ger en uppdatering kring den nyligen kommunicerade företrädesemissionen och aktuell status i utvecklingsprojekten IDO 8 och IDO T som baseras på bolagets...
BioInvent

BioInvent presenterar ytterligare positiva studiedata

Bioinvent, som den tredje januari flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment, har presenterat positiva tidiga data från den pågående studien där läkemedelskandidaten BI-1206...

Aptahems vd om kliniska studier under 2022

När sepsis-bolaget Aptahem nyligen fick färdigvaliderat sitt europeiska patent och därmed ett starkare skydd för läkemedelskandidaten Apta-1 i elva europeiska länder, var det kulmen...