Home Blog

Nyhetssvepet måndag 6 februari

Nyhetssvepet tisdag 7 februari

Det senaste från BioStock

» Annexins vd: ”Cancerområdet mer än dubblerar potentialen” 
» LS-klustret i Göteborg lyckat experiment 
» Neola Medical om JP Morgan Healthcare Conference 2023 
» Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023
» CAR T-revolutionen i kampen mot cancer

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.5 här.


Förmiddagens nyheter

Flerie Invest meddelar nya styrelseledamöter Cecilia Edström, Jenni Nordborg och Anders Ekblom. Läs mer.

Neogap erhåller CTA-godkännande för klinisk fas I/IIa-studie med avancerad cellterapi. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical International genomför riktad nyemission om 1,25 Mkr. Läs mer.

Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Lifes företrädesemission. Läs mer.

Redeye uppdaterar analys av BioArctic med anledning av Q4-rapporten. Läs mer.

Lifecare uppdaterar om pågående klinisk utvecklingsstudie och sin sensor för glukosövervakning. Läs mer.

Alvotech ingår kommersialiseringsavtal med Advanz Pharma. Läs mer.

Ortoma medverkar på affärskonferenser och investerarevent i vår. Läs mer. Bolaget har fått villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Läs mer.


Rapporter:

ALK  Faron Pharmaceuticals

Kallelser:

Isofol Medical

Valberedning:

BioArctic  BICO

Förändringar i eget kapital och antal röster:

ArcticZymes  Coloplast  Novo Nordisk  Novozymes


Nyheter sedan fredag lunch

Miris och Trients AB har ingått samarbete om utveckling och licensiering av beräkningsverktyg. Läs mer. Bolaget har även beviljats 0,25 Mkr av Almi Uppsala. Läs mer.

Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från Australien och USA. Läs mer.

Företrädesemissonen i Coegin Pharma blev övertecknad och bolaget har tillförts ca 15,3 Mkr. Läs mer.  

Bonzun har meddelat att vd och grundare, Bonnie Roupé, tecknat units i pågående företrädesemission. Läs mer.

Medicover har bjudit in till kapitalmarknadsdag 17 februari. Läs mer.

CS MEDICA har meddelat ytterligare information avseende villkor för lån från grundare. Läs mer.

Elekta har informerat om cancervård i Rwanda. Läs mer.

Hemcheck har fått uppföljningsorder från sin franska distributör. Läs mer.

Scandinavian Medical Solutions har sålt MRI-scanner till USA. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: Scandinavian ChemoTech 10,5%, Coegin Pharma 8,7%, AcuCort 7,1%, OncoZenge 7,1%, Micropos Medical 7,1%

Förlorare: QLife -16,3%, Hamlet Pharma -9,6%, Enorama Pharma – 7,3%, Mendus -6,4%, Eurocine Vaccines – 6,3%

Annexins vd: ”Cancerområdet mer än dubblerar potentialen”

Annexin cancer emission

Annexin Pharmaceuticals kandidat ANXV utvecklas som en ny behandling av retinal venocklusion, en ögonsjukdom som drabbar fler än 16 miljoner människor globalt. Kandidaten har dock även visat lovande potential bland annat i cancer, och det Stockholmsbaserade bolaget har nyligen tagit klivet in på cancerområdet. Nyligen genomfördes en riktad nyemission om ca 7 Mkr, som ska finansiera starten inom detta område. BioStock pratade med vd Anders Haegerstrand för att få hans syn på potentialen för ANXV inom cancer.

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals utvecklar kandidaten ANXV – ett rekombinant humant protein som bygger på det kroppsegna proteinet Annexin A5. En fas II-studie med kandidaten pågår för närvarande i USA, med målet att erbjuda en First-in-Class behandling för kärlsjukdomen retinal venocklusion (RVO), som leder till synförlust och ofta blindhet.

Annexin drar även nytta av att det pågår mycket oberoende preklinisk forskning på Annexin A5 – av vars resultat bolaget menar ger tydliga indikationer för ANXV, eftersom de i stort sett är fullt identiska. Dessa data har visat att kandidaten har bred potential i indikationer som inflammatorisk tarmsjukdom, sicklecellanemi samt cancer.

Ska starta utveckling av ANXV inom cancer

Som BioStock tidigare har rapporterat, har bolaget uttryckt avsikten att ta vara på kandidatens breda potential genom att fastställa ytterligare indikationsområde att fokusera på. Utfallet av detta offentliggjordes den 19 december, när beskedet kom att Annexin har genomfört en riktad nyemission om cirka 7 Mkr för att initiera verksamhet inom cancerområdet.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att kandidaten i djurstudier visat sig lika effektiv som dagens väletablerade immunonkologiska läkemedel såsom checkpointhämmare (CPI) – vilka har ett stort patient- och kommersiellt värde, men vars behandlingseffekt hos många patienter är dålig. I ett nyare pressmeddelande, skriver bolaget att man knutit en cancerläkare med både klinisk och kommersiell erfarenhet till bolaget, Dr Alain Thibault. Dr Thibault har erfarenheter från ledande positioner på globala läkemedelsbolag såväl som mindre bioteknikbolag, och ett kontaktnätverk som Annexin kommer ha användning för i kontakter med kommersiella partners och investerare. Framöver kommer Dr Thibault att vara bolagets Head of Therapeutic Area Oncology.

Ett flertal verkningsmekanismer inom cancer

Annexin A5 har uppvisat ett flertal verkningsmekanismer som kan ha betydelse för behandling av cancer, däribland genom att binda till cancercellerna så att de inte kan undgå immunsystemets attacker. Liknande koncept är CPI där man använder antikroppar, och som idag är storsäljande läkemedel. Till skillnad från dessa binder ANXV till fettämnet phosphatidylserine (PS) som enligt bolaget är ett unikt mål för behandling. Annexin ser också möjligheter att ge ANXV i kombination med CPI i syfte att förstärka effekterna.

Ett annat sätt som Annexin A5 kan verka vid cancerbehandling är att det har visats kunna kopplas ihop kemiskt med bl.a. cellgifter. Eftersom cancerceller generellt har väldigt mycket av PS på sin cellyta är förhoppningen att få ett ökat upptag av cellgiftet i cancerceller och därmed minska kända biverkningar. Se BioStocks studiointervju med vd Anders Haegerstrand där han berättar om fler av Annexin A5 verkningsmekanismer inom cancer.

Tar steget mot mångmiljardmarknad

Att Annexin Pharmaceuticals är ledande i utvecklingen av proteinet, och har tidigare säkrade patent inom cancer, ger bolaget ett försprång när det gäller att ta fram ANXV som en ny behandling av cancer. Bolaget uppger att den immunonkologiska marknaden i kombination med marknaden för cellgifter som binds till cancerspecifika proteiner uppgår till mer än 50 miljarder USD.

Vd berättar mer

Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals
Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals

BioStock hörde av sig till vd Anders Haegerstrand för att få veta mer om betydelsen av cancersatsningen för bolaget.

Anders, ni har nyligen tagit in 7 Mkr för att finansiera starten av er verksamhet inom cancer, vilket blir bolagets andra uttalade fokus utöver RVO. Vad har detta nya fokus för betydelse för er potential som läkemedelsutvecklande bolag?

– Utifrån sammanlagda marknadsmöjligheter så innebär det en mycket större, mer än dubblerad, potential för ANXV. De områden vi ofta diskuterat såsom hjärta-kärl, covid-19 och sicklecellanemi är fortfarande medicinskt relevanta men beslutet att göra en riktad satsning inom cancer baseras på ANXVs plattformsliknande potential och förstås att det medicinska behovet är väldigt stort.

Hur ser strategin ut för att ta sig an detta område och vad blir nästa steg?

– Cancerområdet är väldigt stort och på många sätt mer komplext, varför vi nu bygger intern kompetens och etablerar ett vetenskapligt råd, vilket i sin tur ger trovärdighet och bästa förutsättningar för partnerskap och finansiering. Genom att knyta en erkänd expert inom cancerområdet, Dr Alain Thibault, till oss har vi redan kommit en bit på väg. Arbetet med ny unik kemi för koppling av ANXV till cellgifter säkras också genom det finansiella tillskottet och vi tar de första stegen inom kort.

När kan klinisk forskning i egen regi med ANXV inom cancer komma att initieras?
– Inom immunonkologi-området bedömer vi att de prekliniska studierna med Annexin A5, som gjorts av oberoende forskare ihop med våra fas I-studiedata i friska frivilliga försökspersoner, kan räcka för att starta kliniska studier. Vi måste dock vara ödmjuka inför att potentiella partners eller regulatoriska myndigheter tycker annorlunda. För kliniska studier är huvudspåret att göra dessa genom ett kommersiellt partnerskap. När det gäller bindning till cellgifter så kommer vi att börja med kemiarbetet snarast och sedan bevisa att det konjugerade ANXV dödar tillväxt av cancerceller men inte normala celler.

Kan vi förvänta oss fler nyheter kring det nya utvecklingsområdet för Annexin under det kommande året?
– Vi avser att presentera ytterligare information om våra utvecklingsplaner inom området och hoppas att kunna presentera resultat från möten med regulatoriska myndigheter, som vid positivt utfall, kan innebära att vi senare i år kan ansöka om att starta en klinisk studie i cancer. Partnerskapsdiskussioner är också ett huvudfokus under året.

LS-klustret i Göteborg lyckat experiment

LS-klustret i Göteborg lyckat experiment

Life science är en viktig sektor för västra Sveriges näringsliv och life science-klustret i Göteborg växer snabbt. AstraZeneca har varit drivande i den snabba utvecklingen och Matti Ahlqvist, som är platschef i Göteborg, berättar att det finns ett kunnande inom klustret som blir bredare än hos varje enskild aktör. ”Ett oerhört lyckat experiment”, säger han om projektet till BioStock.

Enligt en sammanställning från Business Region Göteborg finns det 485 life science-bolag i Göteborg med totalt 11 000 anställda. 2021 tog life-science-bolagen i området in 2,5 miljarder kronor och 34 procent av Sveriges privata satsningar på forsknings och utveckling gjordes i Göteborgsregionen. I regionen finns bland annat Skandinaviens största universitetssjukhus, Sahlgrenska, och ett av AstraZenecas tre globala FoU-center.

Matti Ahlqvist, chef för AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg.

AstraZeneca, med omkring 3 000 anställda på sin forsknings- och utvecklingsanläggning i Göteborg, är regionens största arbetsgivare inom life science. Matti Ahlqvist som är chef för forskningsanläggningen i Göteborg berättar för BioStock att placeringen i Göteborg är noga utvald.

”Forskningscentret i Göteborg är ett av tre stora forskningscenter som vi har i världen och vårt enda i Sverige. Vi jobbar för öppenhet och samarbete. Vi vill finnas i kluster som ger ett mervärde för våra anläggningar. Vi har aktivt placerat våra anläggningar på sådana platser, våra forskningscenter finns i Göteborg, Cambridge i Storbritannien och Gaithersburg i USA. Vi kommer även öppna en fjärde anläggning i Boston”, säger Matti Ahlqvist.

En omstöpning av bolaget

Matti Ahlqvist berättar att AstraZeneca har utvecklats parallellt med utvecklingen av klustret i Göteborg.

”Vi har utvecklats enormt. För tio år sedan hade vi en bra vinst, men ingen pipeline av nya produkter, samtidigt som många patentutgångar var på gång. Det var inte hållbart. Sedan dess har vi stöpt om bolaget och balanserat om portföljen. Större öppenhet för samarbeten har varit viktigt i omställningen.”

Under den här perioden startade AstraZeneca BioVentureHub i Göteborg, ett ekosystem i där tillväxtbolag och akademiska grupper har sin verksamhet i AstraZenecas lokaler. På så sätt kan de interagera med AstraZenencas experter och tillsammans främja utveckling.

”Vi har med hjälp av både publika och privata medel skapat möjligheter för tillväxtbolag som har kunnat sitta i våra lokaler. De kan dra nytta av vårt kunnande och av infrastrukturen medan vi kan lära oss av dem. Det har varit ett oerhört lyckat experiment.”

200 000 kvadratmeter åt sektorn

2017 sålde AstraZeneca mark till fastighetsutvecklarna Vectura Fastigheter och Next Step.

”Vi har jobbat tillsammans med dem för att sätta Sverige och Göteborg på den globala life science-kartan.”

GoCo Health Innovation City i Göteborg.

Samarbetet har resulterat i GoCo Health Innovation City där 200 000 kvadratmeter ska nyttjas av aktörer från hela sektorn.

”Nu är det första huset inflyttat och klart och trycket är högt. Mölnlycke Health Care ska lägga huvudkontor i GoCo. Det blir en ny stadsdel med stark klustereffekt där olika aktörer har möjlighet att stöta på varandra och experimentera fram framtidens innovationer.”

Akademin avgörande för klustret

Matti Ahlqvist berättar att både Chalmers och Göteborgs Universitet är engagerade i klustret, vilket har varit viktigt för att skapa ett uthålligt ekosystem.

”Det finns ett kunnande här som blir bredare än hos varje enskild aktör. Vi jobbar med att etablera ett spetsforskningscenter som ska bli ett kraftigt dragplåster för andra aktörer och framgent generera nya bolag.”

Health Innovation West är ett samordningsnätverk för life science-aktörer i västra Sverige. I styrgruppen ingår BioVentureHub, AstraZeneca, Business Region Göteborg, Region Västra Götaland, Sahlgrenska Science Park, Getinge, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Halmstad, Göteborgs Universitet, Chalmers och GoCo.

Matti Ahlqvist sitter med i styrgruppen och berättar att de jobbar aktivt med att identifiera samarbeten som kan skapa mervärde för framtidens patienter. Han konstaterar att samarbete har varit ett vinnande koncept.

”Om vi tittar på vår BioVentureHub så ser vi att bolagen har haft en utveckling som långt överstiger alla jämförbara index. Att de delar kunskap med varandra är en stor del i det.”

Nyckeln till ett lyckat life science-kluster är enligt Matti Ahlqvist att ha en bredd inom olika sektorer.

”Det gäller att ha djup spetskompetens och bredd inom allt från läkemedel, bioteknik och diagnostik. Då täcker man in hela värdekedjan och blir bredare än varje enskild aktör och bolagen kan gå tillgång till kompetens som de själva kanske inte hade rekryterat.”

Ska sätta Sverige på världskartan

Nu är siktet inställt på nationella samarbeten.

”Vi jobbar även aktivt med att skapa samarbeten med andra delar av Sverige. För mig är det en hjärtefråga. Ju fler goda initiativ vi har, desto bättre. Vi jobbar aktivt med att skapa samarbeten med andra delar av Sverige. I fjol rekryterade vi 150 medarbetare från andra länder, Sverige som life science-nation är ett säljande argument för att få hit dem. Vi kan tillsammans skapa något som sätter Sverige på världskartan.”

När Matti Ahlqvist ser på framtiden för life science-branschen i Göteborg är han positiv och spår fler och större samarbeten.

”Allt pekar på att regionen och staden kommer fortsätta satsa här, bland annat på Sahlgrenska life som ska bli en expansiv miljö mellan akademi och sjukvård vilket blir ett fantastiskt komplement”, säger han och fortsätter:

”Vi kommer se ännu mer samarbete mellan vårt kluster och de i Oslo, Öresundsregionen, Stockholm och Uppsala, det kommer få svensk life science att växa ordentligt. Sektorn står redan nu för stor export, AstraZenecas tillverkning i Södertälje står för 6,3 procent av värdet på Sveriges totala varuexport. I Göteborg har vi 3 000 medarbetare från mer än 70 länder. Vi lägger i dagsläget 18,7 miljarder kronor på forskning och utveckling i det svenska bolaget. Allt detta kommer fortsätta öka. Om vi får till ett tight samarbete i hela Sverige och Skandinavien, då blir vi på riktigt en global spelare inom life science.”

Läs BioStocks artiklar om klustret i Öresundsregionen, Umeå och Uppsala.

Nyhetssvepet fredag 3 februari

Nyhetssvepet tisdag 7 februari

Det senaste från BioStock

» Neola Medical om JP Morgan Healthcare Conference 2023 
» Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023
» CAR T-revolutionen i kampen mot cancer
» LIDDS vd om nyemissionen 

» Flera bioteknik-raketer under starkt januari 

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.4 här.


Förmiddagens nyheter

Iconovo meddelar positiva resultat i interimsrapport från projekt med ICOone Nasal. Läs mer.

Clinical Laserthermia Systems och Soteria Medical ingår strategiskt partnerskap. Läs mer.

Orexo lämnar in registreringsansökan till FDA för OX124. Läs mer.

Coloplast lanserar kateteter för män designad för att minska risken för urinvägsinfektioner. Läs mer.


Förändringar i eget kapital och antal röster:

Novo Nordisk

Kallelser:

Novozymes  Raytelligence  Tendo  QuiaPEG Pharmaceuticals Holding

Rapportpresentationer:

Vibrosense Dynamics

Kommunikéer:

Kontigo Care  Mentice

Rapporter:

BioArctic  BioGaia  Coloplast  iZafe Group  Kontigo Care 


Nyheter sedan torsdag lunch

Styrelsen i QuiaPEG föreslog fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 20,5 Mkr. Läs mer.

AstraZenecas Tezspire godkändes för självadministration i USA med en ny förfylld penna. Läs mer.

NeoDynamics initierade samarbete med Uniphar för distribution och logistik i USA. Läs mer.

Exact Therapeutics har fått myndighetsgodkännande för att återuppta den kliniska prövningen ACTIVATE. Läs mer.

SpectraCure har fått positiv återkoppling för behandling med Q-PRO i New York. Läs mer.

Nytt patent beviljandes i USA för Episurf Medical. Läs mer.

Kristina Willgård har föreslagit som ny ordförande i C-rad. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: Modus Therapeutics 14,3%, PharmaLundensis 12,9%, Spermosens 10,4%, Alligator Bioscience 10,2%, Scandinavian ChemoTech 8%

Förlorare: Coala-life Group -10,4%, Abera Bioscience -9,2%, Redsense Medical -7,5%, Annexin Pharmaceuticals -7,2%, SelectImmune Pharma -6,9%

Neola Medical om JP Morgan Healthcare Conference 2023

Hanna Sjöström, vd Neola Medical

Lundabolaget Neola Medical annonserade nyligen startstkottet för marknadsföringen av sitt lungmonitoreringssystem Neola. Systemet är utvecklat för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. En av årets viktigare aktiviteter i marknadsföringsarbetet var deltagandet vid årets upplaga av JP Morgan Healthcare Conference, som är en av världens största sjukvårdskonferenser. BioStock bjöd in vd Hanna Sjöström för att få höra om hennes intryck därifrån och för att få veta mer om bolagets affärsutvecklingsplaner.

Se hela intervjun med Neola Medicals vd Hanna Sjöström här nedan.

Nyhetssvepet torsdag 2 februari

Nyhetssvepet tisdag 7 februari

Det senaste från BioStock

» Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023
» CAR T-revolutionen i kampen mot cancer
» LIDDS vd om nyemissionen 

» Flera bioteknik-raketer under starkt januari 
» Framsteg och omorganisation i Carbiotix

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.4 här.


Förmiddagens nyheter

Calliditas får villkorat marknadsgodkännande i Storbritannien för Kinpeygo för behandling av IgA-nefropati. Läs mer.

Sista patientens sista besök har ägt rum i Asarina Pharmas fas IIa-studie med Sepranolone. Läs mer.

Attana och 19 Plus tecknar samarbetsavtal om marknadsföring och försäljning av individuella immunitetsprofiler. Läs mer.

ProstaLund erhåller ett avtal värt 2,4 MKr. Läs mer.

Tillträdande vd Torbjörn Sköld har köpt aktier i Stille. Läs mer.

Tony Hoos
blir ny Head of R&D and Medical Affairs och Chief Medical Officer i SOBI. Läs mer.

Raytelligence meddelar rättelse om den föreslagna företrädesemissionen av units. Läs mer.

En nanokikare gör det möjligt att analysera och kvantifiera biologiska läkemedel i mänskliga celler, meddelar Chalmers tekniska högskola. Läs mer.

Ett blodprovstest kan genom att identifiera tau upptäcka Alzheimers sjukdom tidigt. Läs mer.


Förändringar i eget kapital och antal röster:
Faron Pharmaceuticals  Kiwok  Nykode Therapeutics

Rapporter:
ArcticZymes  Boule Diagnostics   Hansa Biopharma  Novo Nordisk  Vitrolife Group


Nyheter sedan onsdag lunch

PolarCool medverkar på UEFA Medical Symposium som Official Gold Partner. Läs mer.

Beactica Therapeutics har beviljats särläkemedelsstatus av FDA för BEA-17 avseende behandling av glioblastom. Läs mer.

Invent Medic meddelar utfall i riktade emissioner av teckningsoptioner. Läs mer.

Hemcheck har fått en uppföljningsorder från sin brittiska distributör. Läs mer.

PExA har erhållit en order avseende PExA 2.1 från en amerikansk myndighet. Läs mer.

Elos Medtech har justerat utdelningspolicy och föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2022. Läs mer.

Cantargia har rekryterat Patrik Renblad som bolagets Chief Financial Officer. Läs mer.

PainDrainer har utnämnt Philip Siberg till ny styrelsemedlem. Läs mer.

ViroGates har utsett Josephine Baum Jørgensen till bolagets CFO. Läs mer.

Kombination av immunceller kan ge tydligare prognos för vissa cancerformer, visar ny studie vid Uppsala universitet. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: PBC Instruments 24,7%, Attana 17,4%, Modus Therapeutics Holding 13,9%, ProstaLund 13,1%, Vitrolife 10,9%

Förlorare: QuiaPEG -42,7%, Raytelligence -32,4%, Odinwell -9,5%, Peptonic Medical -9,2, Boule Diagnostics -8,6%

Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023

Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023

Lundabaserade Carbiotix siktar, med sina prebiotiska fibrer och diagnostiktjänster för god tarmhälsa, på att bli en viktig aktör på en växende marknad som idag omsätter 1 miljard EUR. Bolaget har gått in i en kommersialiseringsfas och meddelade nyligen omorganisation av styrelse och ledningsgrupp för att accelerera tillväxten. BioStock pratade med Carbiotix blivande vd Erik Deaner om lansering av CarbiAXOS och tillväxtplanerna för 2023.

Spotlight-noterade Carbiotix har via forskning och utveckling tagit fram ett prebiotiskt fiber, CarbiAXOS, som har hälsofrämjande effekter på tarmhälsan. Bolaget meddelade nyligen om att fokus ligger på utveckling av avancerade kosttillskott och kosmetiska ingredienser som kan användas ensamma, blandas eller användas tillsammans med medicinska tillämpningar och terapier. Läs mer.

Lansering av CarbiAXOS

Carbiotix har sett en ökande efterfrågan i USA från potentiella kunder och bolaget siktar på att inom kort lansera CarbiAXOS som ingrediens i kosttillskott på den amerikanska marknaden. För att kunna ingå i livsmedel i USA krävs att produkten har konstaterats säker att använda via ett s.k. Generally Recognized As Safe-godkännande (GRAS).

Carbiotix befinner sig i en lärorik process för GRAS-godkännande som senare där man väntar på att få erhålla GRAS-godkännande från en expertpanel kan användas till ansökningar på fler marknader. I väntan på godkännande är etableringen av en försäljningspipeline i full gång.

Skalar upp produktionen via kontraktstillverkare

Bolaget driftsatte sin första storskaliga produktionsanläggning för CarbiAXOS i Bjuv under 2022 och utforskar olika alternativ för att möta produktionsbehovet och samtidigt skydda aktieägarvärdet. I nuläget framställs CarbiAXOS av majskli med hjälp av ett enzym.

Under 2022 undersökte Carbiotix användning av kontraktstillverkare för att skynda på och sänka kostnaden för produktionen av CarbiAXOS. Bolaget meddelar nu i slutet av januari att en partner har hittats i USA som ska påbörja produktionen av CarbiAXOS under 2023.

Avancerad diagnostiktjänst för god maghälsa

Lundabolaget tillhandahåller även en avancerad diagnostiktjänst, LinkGut, som ger användarna en individanpassad rekommendation för att kunna dosera sitt intag av fibrer för att nå en långsiktigt god tarmhälsa.

Ett utvärderingstest med en global labbtjänstleverantör har visat att LinkGut är det billigaste, mest flexibla och mest pålitliga mikrobiomtestet på marknaden. Läs mer.

Smart Prebiotics-koncept

Då Carbiotix i nuläget har utvecklat två tillgångar – CarbiAXOS prebiotiska fibrer samt LinkGut-tarmdiagnostik – kan bolaget kombinera sina erbjudanden, i ett koncept som man kallar för Smart Prebiotics, vilket öppnar för ytterligare tillväxtmöjligheter på en sammanlagd marknad värd nära 1 miljard EUR.

Omorganisation av styrelse och ledningsgrupp

Carbiotix meddelade i slutet av januari om en kommande omorganisation av sin ledningsgrupp och styrelse i samband med årsstämman den 21 april. Skälet som angavs var att Carbiotix har gått in i en kommersialiseringsfas där mer industriell erfarenhet behövs i styrelsen för att accelerera tillväxten.

I styrelsen avgår ordförande Jonas Danielsson på grund av en ny operativ roll i ett annat bolag. Styrelseledamoten och medgrundaren Peter Falck avgår också men kommer vara rådgivare och fortsatt aktieägare i bolaget. Som ny ordförande föreslås avgående vd Kristofer Cook för att stödja styrelsen inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ny vd kliver nuvarande COO Erik Deaner in. Nya styrelseledamöter kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman i slutet av mars.

Carbiotix blivande vd Erik Deaner om 2023

BioStock kontaktade Carbiotix Erik Deaner för att veta mer om hans bakgrund, lanseringen av CarbiAXOS och tillväxtplanerna för 2023.

Erik_Deaner_vd_Carbiotix
Erik Deaner, vd, Carbiotix

Erik, skulle du inledningsvis kunna berätta lite kort om din professionella bakgrund?

– De senaste 10 åren har försäljning och affärsutveckling varit en del av de roller jag haft, och det kommer fortsättningsvis vara centralt både för mig och Carbiotix.

– Ett återkommande tema för de bolag jag jobbat för är att de varit unga mindre bolag, men med tydliga USPar gentemot stora etablerade bolag, precis som Carbiotix.

– Lärdomar från den tiden är att fokusera på det vi är bra på och utnyttja det, och i  vårt fall kommer dialog, lyhördhet och flexibiliteten mot kunderna vara avgörande för att lyckas. Vi ska vara den lätta segelbåten i en värld full av oljetankers.

Som blivande vd för Carbiotix, vilka är dina prioriteringar för 2023?

– Att nå milstolpen av försäljning och leverans av CarbiAXOS är givetvis högst upp på listan och för att uppnå detta måste vi först ha GRAS-godkännande.

–I processen med GRAS, som vi befinner oss i nu, har det blivit klart för mig att det är tidsödslande och frustrerande att vara beroende av en tredje part.

– För att kunna tillmötesgå kundernas önskemål och utöka vår portfölj med flera substrat och produkter är det viktigt för mig att utveckling sker skyndsamt och tidsenligt, vilket inte går om vi är alltför beroende av en tredje part.

– Därför vill jag att vi fokuserar på att få in fler delar av process  och analys inhouse. Detta kommer göra att vi får bättre kontroll på vår utveckling och är inte är lika beroende av utan andra, vilket resulterar i kortare ledtider för utveckling och med tiden även minskade kostnader.

Kan du ge en uppdatering om när, var och hur ni kommer att lansera CarbiAXOS-Kosttillskott?

– Att precisera tidsplaner utan säkerhet är oansvarigt, men jag kan försäkra er om att vi som bolag har GRAS-godkännande som högsta prioritet.

– Samtidigt vill vi inte skynda ut en produkt som inte är optimerad och anpassade för vår målgrupp. Jag ser hellre att vi får en godkänd produkt med markant unika egenskaper än en som inte sticker ut från mängden.

– USA kommer, som tidigare kommunicerat, vara vår första marknad, delvis på grund av att den regulatoriska processen är mer tidseffektiv men även att USA är den största marknaden för prebiotika. Vi har många som visat intresse för CarbiAXOS och givetvis kommer dessa vara de första vi kontaktar när vi har en produkt redo.

– Utöver det har vi en tydlig plan på hur vi ska nå ut till de andra potentiella kunderna med en kombination av mässor, mass- och riktad marknadsföring och det kommer även att vara ett traditionellt säljarbete med att direkt kontakta potentiella kunder.

Kan du även uppdatera om lansering av CarbiAXOS för kosmetikamarknaden?

– Kosmetika är en marknad som vi förhoppningsvis kommer kunna skicka ut prover till och börja försäljning ungefär samtidigt som kosttillskott, men med fördelen att vi även kommer kunna sälja på den europeiska marknaden.

– I och med att försäljning av kosttillskott och kosmetika kommer att påbörjas ungefär samtidigt står vi inför en intensiv införsäljningsperiod, något jag och hela bolaget har sett fram emot under en längre tid.

Vilka fördelar har Carbiotix prebiotiska fibrer jämfört med konkurrerande produkter på marknaden?

– Konkurrenter fokuserar på en nischad prebiotika som föder en begränsad typ av probiotika (bakterier). Då tarmfloran är mycket varierande från person till person, tänker vi tvärtom och utvecklade CarbiAXOS till att föda en större mängd positiva bakterier, detta gör att en bredare grupp kommer att få positiva effekter.

– Bredden gör att vi har en upp till 10x bifodigenic effekt (ökat antal positiva bakterier), än flera andra konkurrenter. Jag tror att detta kommer vara tydligt i framtida studieresultat och vi kommer se en positiv effekt på hela populationen istället för individuellt bra resultat.

– Jag hoppas att resultaten från vår pågående diabetes typ-2 studie, tillsammans med Lunds Universitet och Region Skåne, visar positiva resultat och att sambehandling med läkemedel blir en marknad.

Slutligen, hur ser du på marknadspotentialen för Carbiotix Smart Prebiotics koncept?

– Om du ska välja på något som är smart eller något som inte är smart kommer det smarta alternativet bli det naturliga valet. Så ur ett marknadsföringsperspektiv är det fantastiskt.

– Konceptet bygger på att skapa transparens och individualisering av en tarmfokuserad produkt (som förhoppningsvis innehåller CarbiAXOS), där ekosystemet av vårt billiga, flexibla och pålitliga tarmdiagnostiktest används.

– Vi har nu flera som visat intresse och håller på att implementera konceptet och när vi väl har CarbiAXOS tillgängligt är min förhoppning att de blir kunder även på CarbiAXOS.

– Det är kombinationen av CarbiAXOS och Linkgut som skapar Smart Prebiotics och det är det som får oss att vi sticker ut.

CAR T-revolutionen i kampen mot cancer

CAR T therapy revolution cancer

CAR T-cellsbehandlingar har visat potential att kunna förändra det sätt vi behandlar cancer, vilket har skapat höga förväntningar hos forskare och onkologer. Sedan 2017 har sex stycken CAR T-baserade läkemedel godkänts av FDA, och många befinner sig i klinisk utveckling. BioStock tar en närmare titt på denna framväxande och lovande form av cancerbehandling.

Under flera decennier bestod de enda alternativen för behandling av cancer av kirurgi, kemoterapi och strålbehandling. Dessa utgör fortfarande första linjens behandling mot den livshotande sjukdomen. En ny behandlingskategori har dock dykt upp under de senaste 10–15 åren och gett nytt hopp till cancerpatienterna: immunterapi.

Immunterapi representerar en klass av läkemedel som är utformade för att stärka en patients immunsystem för att hjälpa det att bekämpa sjukdomar som kan kringgå immunförsvarets mekanismer. Cancer, som döljer sig från vårt immunsystem genom att efterlikna normala, friska celler, utgör en av dessa sjukdomar.

En av de vanligaste och som också för tillfället anses vara en av de mest lovande typerna av immunterapi, är checkpointhämmare. Dessa antikroppar exponerar cancerceller för T-celler, en typ av vita blodkroppar. Även om denna klass av immunterapi har en bred tillämpning inom onkologivärlden, är den inte alltid effektiv och kan framkalla allvarliga biverkningar hos en del patienter.

Utvecklingen av CAR T-cellsbehandlingar

Under senare år har en annan klass av immunterapi trätt fram: CAR T-celler. Denna typ av behandling blev nominerad till 2018 års Advance of the Year vid ASCO (American Society of Clinical Oncology). CAR T-terapier innebär att blod extraheras från patienten varpå dess T-celler modifieras genetiskt. Modifieringen gör att dessa immunceller uttrycker en chimär antigenreceptor (CAR), som är utformad för att känna igen och binda till de specifika cancerceller som finns inuti patienten. De modifierade T-cellerna återförs sedan tillbaka in i patientens blodomlopp där de aktivt kan söka upp och förgöra cancerceller.

Denna individanpassade approach har visat anmärkningsvärda resultat i kliniska studier, i vilka många patienter har uppvisat fullständig sjukdomsremission. De första CAR T-cellsbehandlingarna godkändes av FDA år 2017: Novartis Kymriah och Gilead Sciences Yescarta, båda för behandling av B-cellslymfom. Sedan dess har fyra nya godkännanden följt. De godkända behandlingarna riktar sig mot en rad olika former av blodcancer.

Ett utmärkt framgångsexempel inom CAR T i Norden

Enligt en artikel som publicerades vid årsskiftet i Sydsvenskan var Skånes Universitetssjukhus (SUS) först i Norden år 2020 med att implementera CAR T som en del av behandlingen för cancerpatienter. Sedan dess har fler än 20 patienter med olika typer av blodcancer, inklusive lymfom, genomgått CAR T-behandling på SUS.

I ett uttalande till Sydsvenskan sa professor Mats Jerkeman, som är överläkare på SUS onkologiavdelning, att ungefär hälften av patienterna inte längre uppvisar några spår av sjukdomen. Även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar, står dessa resultat för ett stort steg i rätt riktning enligt professor Jerkeman, som menar att dessa patienter skulle ha haft en betydligt dystrare prognos utan dessa behandlingar.

Höga kostnader utgör en stor begränsning för CAR T

De CAR T-terapier som har godkänts hittills har en stark säkerhetsprofil. Men även om CAR T-behandlingar är lovande utgör kostnaden en en stor begränsning. Enligt Sydsvenskan kan dessa behandlingar kosta flera miljoner kronor per patient, vilket gör att de för närvarande ses som en sista utväg. Den höga kostnaden ökar också väntetiderna för godkännande för varje enskild patient, vilket utsätter patienter med snabbt spridande sjukdom för risker.

Den höga kostnaden kan dock vägas mot utsikterna till långsiktig remission. Novartis Kymriah, som är en engångsbehandling av akut lymfoblastisk B-cellsleukemi, har till exempel visat en remissionsfrekvens på 83 procent efter tre månader hos patienter som inte svarar på dagens standardbehandlingar. Detta skulle inte bara kunna leda till mindre lidande för patienterna, utan också till en minskad total samhällsbörda.

Av denna anledning är CAR T-behandlingar fortfarande en av de mest lovande cancerbehandlingarna, vilket också medför att marknadspotentialen är betydande. Faktum är att CAR T-cellsbehandlingar, enligt en rapport från Pharmaceutical Technology, är ett av de snabbast växande och potentiellt mest lönsamma terapeutiska områdena inom onkologi. Rapporten visar på en marknadsstorlek som förväntas nå 25 miljarder USD år 2028, samt växa med en CAGR på över 47 procent under prognosperioden.

Att hitta vägar att boosta CAR-molekyler

En sak är säker – CAR T-behandlingar har potential att få en betydande inverkan inom onkologiområdet, ännu mer än de hittills har haft. Forskare strävar kontinuerligt efter att förbättra CAR T-tekniken och att hitta nya och bättre sätt att beväpna CAR-molekyler för att få dem att binda till cancerceller mer specifikt och effektivt.

Ett bra exempel är Elicera Therapeutics – det för närvarande enda bioteknikbolaget i Sverige som utvecklar CAR T-cellskandidater. Eliceras arbete är baserat på forskning gjord av professor Magnus Essand och hans team vid Uppsala universitet, och en klinisk studie med en av bolagets kandidater – ELC-301 – förväntas påbörjas i år. Globalt utvecklas flera hundra CAR T-cellsbehandlingar i olika studier, och genom fortsatt forskning och utveckling, kan denna framväxande teknik vara svaret som patienter har väntat på.

Nyhetssvepet onsdag 1 februari

Nyhetssvepet tisdag 7 februari

Det senaste från BioStock

» LIDDS vd om nyemissionen 
» Flera bioteknik-raketer under starkt januari 
» Framsteg och omorganisation i Carbiotix
» Prolevi Bio om finanseringsrunda och fokus för 2023 
» Arcede Pharmas nye rådgivare om marknaden och RCD405 

Läs BioStocks nyhetsbrev för v.4 här.


Förmiddagens nyheter

Peptonic Medical företrädesemission tecknades till cirka 81 procent. Läs mer.

Det marknadsförberedande arbetet startar inför lansering av Neola Medicals produkt. Läs mer.

Abliva utser Dag Nesse till Vice President of Clinical Operations. Läs mer.

Cereno Scientific lanserar en ny videoserie. Läs mer.

Arctic Bioscience meddelar att första patient har inkluderats i den kliniska fas IIb-studien HRO350 i Storbritannien. Läs mer.

Senzime erhåller ny order för sin barnsensor i USA. Läs mer.
Groves Medical Group börjar erbjuda Stockholm3 i Storbritannien. Läs mer.

AroCell signerar nytt distributörsavtal i Etiopien. Läs mer.

Patrik Renblad lämnar SynAct Pharma och rekryteringen av en ny CFO har inletts. Läs mer.

IRRAS tillkännager ändrat rapportdatum. Läs mer.

Revenio Group Corporation meddelade förändringar i bolagets organisationsstruktur och ledarskap. Läs mer.

Bronwyn Brophy utses till ny vd för Vitrolife. Läs mer.


Förändringar i eget kapital och antal röster:

BICO Group  Novo Nordisk  SynAct Pharma

Rapporter:

Getinge  Novo Nordisk  Senzime 

Inbjudningar till rapportpresentation:

BerGenBio


Nyheter sedan tisdag lunch

Dicot offentligjorde utfall i sin företrädesemission som övertecknades till 109,5 procent. Läs mer.

CLS tillkännagav att sista patienten behandlats i klinisk studie i USA. Läs mer.

Mendus tillkännagav begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev. Läs mer.

Idogen har bjudits in till Summit for NMOSD Tolerization. Läs mer.

Analyst Group har publicerat en intervju med Coegin Pharma. Läs mer.

Glycorex Transplantation meddelade att de stärker organisationen för att lägga ytterligare kraft bakom tillväxtstrategin Going 4 Growth. Läs mer.

Medfield Diagnostics har genomfört förändringar i sin styrelse. Läs mer.

Real Heart publicerade en rättelse där det framgår att teckningskurs för bolagets teckningsoption TO1 är 2,36 kronor. Läs mer.

Nordic Nanovector har utsett Ludvik Sandnes till CEO och CFO. Läs mer.

Attana och Triolab har avslutat distributionsavtal. Läs mer.

Getinge har tillsammans med CHU de Québec i Kanada tagit fram en hybridoperationssalslösning. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: Coala-life Group 115,3%, Gabather 16,1%, Lipigon Pharmaceuticals 13,2%, Sprint Bioscience 12,3%, Hemcheck Sweden 11,5%

Förlorare: Cline Scientific -14,7%, Lipidor -10,3%, Dicot -7,3%, S2Medical -6,7%, NeoDynamics -4,8%

LIDDS vd om nyemissionen

LIDDS vd om emissionen

Det svenska teknologibolaget LIDDS utvecklar onkologiska läkemedelskandidater med sin NanoZolid-plattform. Nu siktar bolaget på att ta in 50 Mkr genom en nyemission. LIDDS vd Anders Månsson besökte BioStocks studio för att berätta om emissionen och vägen framåt för bolaget.

Se intervjun med LIDDS vd Anders Månsson nedan.

Läs mer om LIDDS emission här.