Home Blog

Se presentationerna från BioStock Investor Meeting!

Companypresentations_BIM2023Sept

I onsdags gick höstens BioStock Investor Meeting av stapeln i Stockholm. Under programmet presenterade 14 högintressanta life science-bolag sina verksamheter. Vi fick även lyssna till en liveintervju med Flerie Invests Thomas Eldered som berättade om sin syn på investeringslandskapet.

Se hela dagen här.

Länkar till de individuella presentationerna och liveintervjun med Thomas Eldered hittas nedan.

Iconovo
Expert Insight med Thomas Eldered, Flerie Invest
WntResearch
Lipum
Orexo
PharmNovo

BrainCool
Chosa Oncology
Cyxone
AdjuTec Pharma
CombiGene
Annexin
Aptahem
Dicot
Synartro

Vi kommer även att publicera enskilda intervjuer med event-deltagarna – håll utkik på biostock.se!

Nyhetssvepet fredag 22 september

Nyhetssvepet måndag 25 september

Det senaste från BioStock

» Invent Medics vd om vägen till positivt kassaflöde
» Enzymaticas ColdZyme minskar mängden rhinovirus och halsont
» AI som verktyg för läkemedelsutveckling
» OssDsign får utvidgat FDA-godkännande
» Positiva subgruppsdata i SynAct Pharmas EXPAND-studie

Läs BioStocks veckobrev för v.37 här.


I BioStock Coffee Break gör Pernilla Sandwall, vd för WntResearch som utvecklar nya cancerläkemedel, tillsammans med Jonas Söderström en ordentlig djupdykning och samtalar om allt ifrån det stora karriärhoppet från ett globalt Big Pharma-bolag till ett litet svenskt innovationsbolag, båtäventyret som höll på att gå snett, partnering och finansiering i en tuff marknad och om vikten av att stoppa dödliga metastaser innan de uppstår.Förmiddagens nyheter

Arcede Pharma meddelar att den sista dag för handel i BTU är den 27 september och att första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 1 är den 3 oktober. Läs mer.

BrainCool meddelar att ny CPT-kod från American Medical Association avseende Cooral System stödjer vägen mot försäkringsersättning i USA. Läs mer.

BioInvent rekryterar första patienten till fas IIa-studie av BI-1808. Läs mer.

AstraZeneca presenterar positiva fas III-resultat i bröstcancer för datopotamab deruxtecan (Dato-DXd). Läs mer.

Cereno Scientific lanserar säsong 2 av Insights-videoserien. Läs mer. Bolaget har släppt första avsnittet med prof Raymond L. Benza. Läs mer.

Newbury Pharmaceuticals stärker sin portfölj med Levodopa/Benserazide för behandling av Parkinsons sjukdom. Läs mer.

Brain+ arrangerar ett investerarmöte den 2 oktober. Läs mer.

Lifecare presenterar ytterligare data från den kliniska studien LFS-SEN-001. Läs mer.

Kallelser

Diamyd Medical


Se BioStock Investor Pitch med Invent Medic och vd Anna Lindström via bannern nedan!

BioStock Investor Pitch med Invent Medic


Nyheter sedan torsdag lunch

Enzymatica presenterade en delrapport från en klinisk studie vid University of Kent som visar att ColdZyme signifikant minskar mängden rhinovirus samt symptom på halsont. Läs mer.

Cessatech har doserat den sista patienten i den pivotala studien 0205 med den ledande kandidaten CT001. Läs mer.

PharmaLundensis har beslutat om företrädesemission av units och tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Läs mer.

Stayble Therapeutics presenterar på Financial Stockholms investerarträff den 25 september 2023. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: Biosergen 43,85%, Ortoma 16,09%, RLS Global 13,58%, Asarina Pharma 13,56%, PExA 10,47%

Förlorare: NeoDynamics -32,19%, Aino Health -16,56%, Immunovia -16,48%, Toleranzia -9,27%, Phase Holographic -9,22%,

IndexOMXS30 2171 -0,34%, Hälsovård 0,82%


Mer från BioStock

» CombiGene välkomnar AmbioPharm som CDMO i smärtprojekt
» Abliva ökar medvetenheten om mitokondriella sjukdomar
» Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre
» BioStock Coffee Break: Pernilla Sandwall, vd WntResearch
» Stayble når milstolpe – sista besöket i fas IIb-studie

Invent Medics vd om vägen till positivt kassaflöde

Invent Medic siktar på positivt kassaflöde

Invent Medic har fått en bra start på 2023, med ökad försäljning och minskade kostnader. Nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 5 Mkr i syfte att bygga vidare på de framgångar man haft med sin nya strategi. BioStock kontaktade vd Anna Lindström i samband med den pågående kapitalanskaffningen. Lindström berättar om vägen mot målet att bli kassaflödespositiva i slutet av nästa år.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på www.inventmedic.se den 11 september 2023.

Lundabaserade Invent Medic har specialiserat sig på att utveckla och sälja produkter inom kvinnohälsa. Bolagets egenutvecklade kontinensstöd, Efemia Bladder Support, är exempelvis utvecklat för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Efter att ha förvärvat Malmöbolaget FlowCup bygger de även upp ett sortiment med produkter som fokuserar på intimhygien.

Invent Medic har utvecklats starkt sedan omstruktureringen i slutet av 2021. Kostnaderna har minskat och försäljningen har ökat betydligt. Under det andra kvartalet 2023 uppgick försäljningen till över 2,1 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 170 procent jämfört med samma period 2022. Förlusten under det andra kvartalet 2023 uppgick till knappt 2 Mkr. Det kan jämföras med en förlust på över 3,5 Mkr för samma period 2022.

Storbritannien visar vägen

Bakom den stigande omsättningen ligger bland annat framgångar i Storbritannien, där kontinensstödet fått ett varmt mottagande. Den nya distributören i landet, iMEDicare, har varit en bidragande orsak till utvecklingen. Ett starkt kontaktnät tillsammans med investeringar i utbildning av förskrivare har varit en modell för framgång, som man nu siktar på att replikera i andra länder.

På den svenska marknaden, där Invent genomför marknadsföringen i egen regi, finns kontinensstödet nu representerat i 17 av de totalt 21 regionerna. Målet är så klart att man ska ha närvaro i samtliga landets regioner så snart som möjligt.

Samtidigt fortsätter Invent att bygga vidare på framgångarna med FlowCup. Inom detta område lanserade bolaget nyligen menstrosan Flow Undies, med ambitionen att bygga vidare utbudet.

Företrädesemission driver tillväxten vidare

Invent Medic har inga planer på att slå av på takten. Bolaget har som mål att bli kassaflödespositivt under slutet av 2024 och ett viktigt steg för att nå dit är den företrädesemission som bolaget är aktuellt med just nu. Emissionen är på totalt cirka 5 Mkr och är säkerställd till cirka 55 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Likviden kommer att användas för att etablera fler distributörer och intensifiera marknadsföringsarbetet för Efemia Bladder Support. Kapitalet kommer även att gå till investeringar i ett utökat produktutbud inom FlowCup. Slutligen kommer likviden att användas för att fortsätta arbetet med bolagets förvärvsstrategi.

Vd kommenterar

I samband med emissionen kontaktade BioStock Invent Medics vd Anna Lindström för att få hennes tankar om emissionen och vad som ligger framför bolaget.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst Anna, det är nu snart två år sedan ni lanserade er nya strategi. Hur går tankarna när du ser tillbaka på allt som hänt sedan dess?

– Det har hänt mycket i Invent Medic de senaste två åren och jag kan inte nog lyfta det enorma arbete och engagemang alla anställda och styrelsen har lagt ner för att implementera strategin och som lett till den försäljningsökning vi sett de senaste kvartalen. Och det är mycket arbete kvar att göra för vi har flertalet ytterligare områden att implementera inom strategin.

– Under de senaste två åren har vi lyckats med många saker som att etablera flera nya distributörer för Efemia Bladder Support, bli upphandlade i många fler regioner i Sverige och ta första steget på förvärvsstrategin genom förvärvet av FlowCup. Två år kan kännas som en lång tid, men att lyckats med detta samt mycket mer, samtidigt som organisationen genomgår stora förändringar och drar ned på kostnader är en bedrift.

– Nu bygger vi vidare på strategin, där de största områdena är att få i gång försäljningen i Tyskland, arbeta oss in i de nya regionerna i Sverige samt att öka ordervärdet inom FlowCup-kanalen.

Försäljningen av Efemia Bladder Support i Storbritannien är en stor anledning till den senaste tidens framgångar. Samtidigt är ni inte nöjda med utvecklingen i Tyskland. Vad är det man gör i Storbritannien som inte händer i Tyskland?

– Efemia Bladder Support säljs främst genom respektive sjukvårdssystem vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal är de främsta förespråkarna. De behöver undervisning och förståelse för produkten för att känna sig säkra och i sin tur rekommendera den till sina patienter.

– Skillnaden mellan länderna är hur våra distributörer interagerar med hälso- och sjukvårdspersonal. Det vi ser fungerar i Storbritannien liknar hur vår distributör i Norge arbetar, samt hur vi arbetar i Sverige.

Utöver Norden, Tyskland och Storbritannien har ni även expanderat till Island, Frankrike och Australien. Vilka förväntningar har ni här?

– Vi har störst förväntningar på Storbritannien och Tyskland eftersom de är två folkrika länder i Europa som båda har Efemia Bladder Support subventionerat i sina sjukvårdssystem. Cirka 70 procent av de kvinnor i Europa som har möjlighet att får Efemia Bladder Support subventionerat lever i antingen Storbritannien eller Tyskland. Därför är det mycket positivt att försäljningen drar iväg i Storbritannien och vi arbetar med att få samma tendens i Tyskland.

– För Island, Frankrike och Australien är situationen annorlunda eftersom kvinnan själv får stå för kostnaden. Samtidigt så fokuserar de på att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal på samma sätt som våra distributörer i Storbritannien och Norge. På alla tre marknaderna har produkten mottagits väl och vi ser att dessa marknader kommer att bidra positivt till omsättningen inom Invent Medic.

Hur ser det ut gällande att addera ännu fler länder till den listan?

– Att supportera existerande marknader är första fokuset. Vi har en spännande utmaning i Sverige med att vi under kort tid har blivit upphandlade i flera Regioner och snart täcker hela Sverige. Samtidigt är det mycket viktigt att komma igång i Tyskland där vi ser en stor potential.

– Det vi har lärt oss är hur en distributör bör nå ut till hälso-och vårdpersonal för att de ska rekommendera Efemia Bladder Support. När vi går in i fler länder i Europa så ska vi ha distributörer som har samma synsätt på hur jobbet ska göras som oss.

Det är inte bara nya marknader ni satsar på. När det gäller FlowCup-familjen så vill ni addera fler produkter. Kan du berätta lite mer om det?

– För mindre än två månader sedan lanserade vi menstrosorna FlowCup Undies. Vi jobbar fortsatt med den lanseringen, för produkten är fortfarande väldigt ny för våra kunder. Introducering av vår biocidfria menstrosa FlowCup Undies kom lägligt när flera kända märken har fått säljstopp i Sverige på grund av att de inte redovisat vilja kemikalier de har i trosorna.

– För oss på Invent Medic med bakgrund inom medicinteknik är det självklart att inte har bakteriedödande ämnen, biocider, i trosorna med hänsyn till användarnas underlivshälsa och för miljön.

– När vi nu tittar på nya produkter att introducera på www.flowcup.com så arbetar vi med att ta in kompletterande produkter som man kan sälja ihop med nuvarande sortiment. Genom att kombinera ihop olika produkterbjudande är målsättningen att öka snittordervärdet. Under sommaren har vi genomfört en undersökning bland våra kunder för att få deras syn på vilka produkter som skulle intressant att introducera. Det har givit oss en lista som vi arbetar aktivt med.

Förvärv en viktig del av er tillväxtstrategi. Kan du berätta lite mer om vad det är för bolag ni letar efter?

– Vi gjorde vårt första förvärv, FlowCup, i början av 2023 och har sedan dess arbetat med att integrera bolaget, genom att både lansera FlowCup Flex samt menstrosorna FlowCup Undies. Det viktiga i den fortsatta förvärvsprocessen är att bolagen passar med varandra och att det finns tydliga synergieffekter mellan bolagen. Vi tittar på bolag med varumärken och produkter med fokus på kvinnohälsa inom tre affärsområden: medicintekniska produkter, konsumentprodukter och it-teknikdrivna produkter.

– Vi är starka inom Medtech. Det bevisade vi under 2022 när Efemia Bladder Support erhöll certifiering i enlighet med EU:s nya medicintekniska direktiv, MDR. Många företag har detta tids- och kostnadskrävande arbete framför sig. Vissa kommer inte at kunna nå̊ dit och lämnar därför den Europiska marknaden. Det är en stor konkurrensfördel att redan ha MDR. Samtidigt gör övergången till MDR det mer utmanande att värdera förvärvskandidater med bra produkter men med hela detta arbete framför sig.

Avslutningsvis, Invent Medic har ett mål om att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024. Hur ska emissionen ta er till detta mål?

– Det viktiga är försäljningen och det fortsätta arbetet med att öka den. Det kommer att ske på många olika områden men det är särskilt tre som är drivande:

– Först för Efemia Bladder Support behöver försäljningen i Tyskland komma i gång. Vi arbetar med olika distributörslösningar för att snabbare utbilda och träna förskrivare så att vi kan nå en likande försäljningsutveckling som i Storbritannien.

– Hemmamarknaden för Efemia Bladder Support med fler upphandlade regioner blir allt viktigare. Nu gäller det att använda det kontaktnätvek som vi byggt upp till att öka förskrivningen. Vi är därmed synliga på förskrivningsutbildningar, på konferenser samt genom direktbesök.

– För FlowCup-sortimentet kommer vi att arbeta med att nå målsättningen med att adderade produkter, inklusive menstrosorna FlowCup Undies, ska dubbla ordervärdet. Vi har till exempel satt målet att minst 15 procent av kunderna kommer att addera en menstrosa vid köp och det kommer att bidra mycket positivt.

Enzymaticas ColdZyme minskar mängden rhinovirus och halsont

Enzymatica

Enzymatica presenterade nyligen delresultat från en klinisk studie som visar att ColdZyme signifikant minskar mängden rhinovirus, den vanligaste orsaken till förkylning. Dessutom såg man en signifikant minskning av symptom på halsont hos de som behandlades med ColdZyme. 

Enzymatica är ett Lundabaserat life science-bolag som har utvecklat ColdZyme, en receptfri munspray som behandlar och lindrar förkylning. Produkten baseras på en enzymteknologi som bildar en skyddande barriär­ mot vanliga förkylningsvirus på munhålans slemhinna.

Sprayen säljs i mer än 30 länder på fyra kontinenter, både som ColdZyme och under andra varumärken som ViruProtect, Physiomer, Bisolviral och ADerogyl.

Klinisk studie vid University of Kent

Vid University of Kent pågår en klinisk studie med ColdZyme på 51 deltagare som är aktiva inom uthållighetssporter som löpning, cykling och triathlon. Deltagarna har delats in i två grupper, varav den ena gruppen har fått ColdZyme och den andra placebo.

Studien fokuserar på att utvärdera effekten av ColdZyme på olika parametrar för luftvägsinfektioner, med särskilt fokus på rhinovirus. Virusgruppen är den vanligaste orsaken till förkylning och studien kan därmed bidra med evidens för ett av munsprayens viktigaste mål. Deltagarna har fört en träningsdagbok och dagligen fyllt i en enkät om symptom i de övre luftvägarna. När deltagare har upplevt symptom har de tagit svalgprover och börjat använda munsprayen.

Delrapport visar positiva resultat

De första resultaten från studien indikerar nu att ColdZyme är effektiv genom att signifikant minska virusmängden i svalget. Dessutom upplevde deltagare som använde ColdZyme signifikant mindre allvarliga symptom på halsont jämfört med de som använde placebo.

Glen Davison, chef för institutionen för sport- och träningsvetenskap vid universitetet i Kent, noterar att det även verkar finnas andra skillnader i subjektiva data gällande symptom och antal påverkade träningsdagar. Trots detta har statistisk signifikans ännu inte uppnåtts, något som Davison hoppas kommer att ändras när studien är färdig och mer data har samlats in:

»Trenderna är dock tydliga och vår hypotes är att många av dessa kommer att bli statistiskt signifikanta när vi når vårt mål om antalet deltagare och har samlat in mer data. Vår hypotes är att minskningarna vi sett vad gäller virusmängd i ColdZyme-gruppen kommer att sammankopplas med ett kortare infektionsförlopp och färre förlorade träningsdagar«

Slutliga resultat 2024

Delresultaten har lämnats in för presentation vid en vetenskaplig kongress och är för närvarande under granskning. Bolaget räknar med att fullfölja studien och offentliggöra slutresultaten under 2024.

Studien bygger vidare på en tidigare studie från 2020 av samma forskargrupp, som visade att ColdZyme minskar varaktigheten och symptomen av förkylning hos idrottare.

Sammanfattningsvis stärker delresultaten Enzymaticas position när det gäller marknadsföring av ColdZyme och utgör stöd i bolagets expansion till fler marknader.

Curasight presenterar resultat i hjärntumör på World Molecular Imaging Congress

Curasight presenterar fas II-resultat i Prag

Curasight presenterade resultat från fas II-studien med uTRACE vid World Molecular Imaging Congress 2023 i Prag. Studien visar lovande effektdata för uTRACE i hjärntumörer och indikerar därmed även potentialen för uTREAT vid behandling av höggradiga gliom. BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om resultatet.

Köpenhamnsbaserade Curasight är ett kliniskt utvecklingsbolag specialiserat på cancerterapi. Bolaget har utvecklat två läkemedeleskandidater: uTRACE och uTREAT. Båda riktar sig mot uPAR, ett specifikt protein i cancerceller. Kandidaterna syftar till att göra cancerdiagnostik och behandling bättre och effektivare.

Huvudindikation för Curasight

Tidigare i år kunde Curasight presentera positiva topline-data från en prövarinitierad fas II-studie med uTRACE i hjärntumörer. Höggradiga hjärntumörer, eller gliom, inklusive glioblastom, utgör ett betydande medicinskt behov. Årligen diagnostiseras cirka 65 000 patienter med primära hjärntumörer i USA och EU, och mer än 30 000 av dessa diagnostiseras med den aggressiva formen glioblastom.

Denna cancerindikation är kärnan i Curasights utvecklingsstrategi och topline-resultaten är därmed en milstolpe för bolaget.

Fas II-resultat presenterade vid WMIC

Fas II-studien fokuserade på 24 gliompatienter, varav 22 med höggradiga gliom och 2 med låggradiga gliom. Studien fann att majoriteten av gliompatienterna uppvisade uPAR-positiva tumörer och att högt uPAR-uttryck var signifikant korrelerat med ett sämre resultat. Läs mer om resultaten här.

Resultaten presenterades nyligen i en muntlig session av Dr. Aleena Azam från Rigshospitalet och Köpenhamns universitet, vid World Molecular Imaging Congress i Prag. Därutöver kommer abstraktet  även att publiceras i ett kommande nummer av den medicinska tidskriften Molecular Imaging and Biology.

Konsekvenser för uTREAT

Fas II-resultaten är inte bara ett viktigt steg för det diagnosiska verktyget uTRACE. De ligger också i linje med nyligen rapporterade positiva prekliniska data för behandling med uTREAT. De prekliniska resultaten visade att djur som behandlades med uTREAT överlevde längre jämfört med de som inte behandlades. Detta validerade potentialen för uTREAT som radioligandterapi vid behandling av aggressiva hjärntumörer. Utöver det stödjer resultaten bolagets ambition att driva sin teranostiska approach i glioblastompatienter.

VD kommenterar

BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om de senaste resultaten.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Firstly, the phase II results were recently presented at World Molecular Imaging Congress. What does that mean for the project?

– We are proud that the investigator-initiated phase II trial in brain cancer was selected for an oral presentation at the World Molecular Imaging Congress in Prague. We believe this phase II clinical data supports our focus on brain cancer and we will make every effort to move our theranostic strategy with uTRACE and uTREAT in these patients forward.

– The current poor prognosis in these patients and the need for better therapies make us committed to bring our technology fast forward to we hopefully will be able to help the patients to a better outlook and life.

In the presentation, Dr. Aleena Azam gave some more details on the results with uTRACE. Could you share some of the most important findings?

– The most important findings of the study are that the majority of the glioma patients displayed uPAR-positive tumours and a high uPAR expression is significantly correlated with a worse outcome. This is important as the study demonstrates the potential of uPAR-targeted radionuclide therapy with uTREAT can be used for patients with high-grade gliomas.

– More specifically, the patients were followed over time to assess progression-free survival and overall survival. Patients were divided into high and low uPAR groups. Of the Glioblastomas 94% (15 of 16) were uPAR-PET positive and uPAR-PET was highly prognostic; the high uptake group compared to the low uptake group had a more than 10-fold poorer prognosis.

With these results for uTRACE and uTREAT in brain cancer, what happens in those projects now?

– Curasights first goal is to advance its lead products uTREAT and uTRACE to improve outcomes for all the patients in the US and EU diagnosed with brain tumours. Due to the high unmet need, we are now working on how to accelerate development program both for uTRACE and uTREAT in this indication.

– As glioblastoma is a rare disease in both US and EU, we believe we can qualify for Orphan Drug Designation and by that get a Priority Review, Breakthrough Therapy Designation, or Accelerated Approval by the authorities.

Nyhetssvepet torsdag 21 september

Nyhetssvepet måndag 25 september

Det senaste från BioStock

» AI som verktyg för läkemedelsutveckling
» OssDsign får utvidgat FDA-godkännande
» Positiva subgruppsdata i SynAct Pharmas EXPAND-studie
» CombiGene välkomnar AmbioPharm som CDMO i smärtprojekt
» Abliva ökar medvetenheten om mitokondriella sjukdomar

Läs BioStocks veckobrev för v.37 här.


I BioStock Coffee Break gör Pernilla Sandwall, vd för WntResearch som utvecklar nya cancerläkemedel, tillsammans med Jonas Söderström en ordentlig djupdykning och samtalar om allt ifrån det stora karriärhoppet från ett globalt Big Pharma-bolag till ett litet svenskt innovationsbolag, båtäventyret som höll på att gå snett, partnering och finansiering i en tuff marknad och om vikten av att stoppa dödliga metastaser innan de uppstår.


BörsRonden vecka 37 2023


Förmiddagens nyheter

Nanexa genomför en företrädesemission om cirka 121 Mkr. Läs mer.

Mendus presenterar nya data vid CICON23 den 22 september. Läs mer.

ArcticZymes DMF-ansökan för Salt Active Nuclease High Quality GMP grade har godkänts av FDA. Läs mer.

Lumito rapporterar stort intresse för bolagets produkter vid European Congress of Pathology. Läs mer.

Healthtechbolaget Encare har tillsatt ny CTO med fokus på produktutveckling och geografisk tillväxt. Läs mer.

Spermosens meddelar flaggning. Läs mer.

Alzinova intervjuas hos Redeye i samband med World Alzheimer’s Day. Läs mer.

Circio Holding meddelar om ökat aktiekapital. Läs mer.

Faron Pharmaceuticals utser en interim CMO. Läs mer.


Se BioStock Investor Pitch med Invent Medic och vd Anna Lindström via bannern nedan!

BioStock Investor Pitch med Invent Medic


Kallelser

ChemoMetec

Rapporter

DexTech Medical  Phase Holographic

Kommunikéer

Senzime


Nyheter sedan onsdag lunch

Styrelsen i Diamyd Medical har beslutat om en företrädesemission om cirka 243 Mkr. Läs mer.

Lipidor har tecknat ett avtal för klinisk fas III-studie med AKG02B2 inom psoriasis. Läs mer.

Optomed har genomfört en riktad nyemission om 4,3 MEur. Läs mer.

Nykode Therapeutics har uppdaterat om framgångar i bolagets forskning och kliniska pipeline. Läs mer.

Cantargia presenterar prekliniska data med nadunolimab på CRI-ENCI-AACR. Läs mer.

Jakob Bendtsen tillträder som Orphazymes nye vd den 1 oktober. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Vinnare: Miris Holding 35,4%, Medimi 15,0%, OncoZenge 12,6%, Calmark 11,7%, Stayble Therapeutics 11,1%

FörlorareNanexa -52,5%, Diamyd Medical -14,8%, Raytelligence -12,5%, Gabather -11,5%, Lipigon Pharmaceuticals -10,9%

IndexOMXS30 2181 -0,96%, Hälsovård 0,15%


Mer från BioStock

» Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre
» BioStock Coffee Break: Pernilla Sandwall, vd WntResearch
» Stayble når milstolpe – sista besöket i fas IIb-studie
» Lars Damstrup ny CMO i Scandion Oncology
» Cline Scientific är redo för nästa utmaning

AI som verktyg för läkemedelsutveckling

AI tool for drug development

Artificiell intelligens spelar en allt större roll inom läkemedelsforskning. Möjligheterna verkar oändliga. I dag används AI till allt från att skräddarsy individanpassade behandlingar och prognostisera vilka läkemedel som har störst chans att lyckas i kliniska prövningar, till att identifiera de mest effektiva läkemedelskombinationerna. BioStock har kikat närmare på vilka möjligheter tekniken erbjuder.

Under Stanford Drug Discovery Symposium 2023 drog Najat Khan, Chief Data Science Officer på Janssen, ett dotterbolag till Johnson & Johnson, slutsatsen att vi befinner oss vid en brytpunkt för användningen av artificiell intelligens (AI), i synnerhet inom läkemedelsutveckling. Samtidigt förutspår det brittiska bioteknikföretaget Exscientia att AI kommer att användas vid designen av alla nya läkemedelskandidater innan 2030.

Framväxten av AI inom life science

Entusiasmen är berättigad, inte minst då AI adresserar ett välkänt problem i sektorn. Enligt en MIT-studie från 2018 misslyckas 40 procent av läkemedlen i klinisk fas III, motsvarande 75 procent av alla FoU-kostnader för framtagning av nya läkemedel. Här kan AI komma att spela en nyckelroll för att nå mer välriktade satsningar. Läs mer i BioStocks artikelserie om läkemedelsutveckling här.

Morgan Stanley Research menar att redan mindre förbättringar i de tidig läkemedelsutveckling – med hjälp av AI och maskininlärning – kan leda till fler än 50 nya behandlingar och en marknadsstorlek om 50 miljarder USD inom ett decennium. Statistik för de kommande åren kommer att visa om AI har lyckats minska antalet misslyckande kliniska prövningar och om FoU-kostnaderna faktiskt har sänkts. Enligt Markets and Markets beräknas AI inom hälsomarknaden växa från 15.6 miljarder USD år 2023 till 102.7 miljarder år 2028.

Optimerade kliniska studier

AI kan påskynda läkemedelsupptäckter genom att analysera omfattande och komplexa datamängder såsom biologiska mätpunkter och data från kliniska studier. Detta kan öka chanserna att identifiera lovande kandidater, optimera dess egenskaper samt förutsäga läkemedlets potentiella förmåga att nå önskad terapeutisk effekt.

Ett annat möjligt användningsområde är att tidigt identifiera kandidater som sannolikt inte kommer att erhålla godkännande från myndigheter. AI kan också underlätta utvecklingen av precisionsmedicin genom att skräddarsy behandlingar baserade på patientdata.

Alltfler bolag gör avtryck inom AI

AI har alltså utvecklats från ett modeord till en dynamisk faktor som kan förändra life science-sektorn.

Det USA-baserade bolaget Atomwise är ett bra exempel. Med ett bibliotek på över 3 miljarder syntetiserbara föreningar kan deras AtomNet-teknik screena molekylers terapeutiska potential med mycket hög hastighet. Påståendet är inte taget ur luften – Atomwise identifierade under en dag två läkemedel med potential att bekämpa Ebola, en process som traditionellt skulle ta flera år.

Ett annat bra exempel är DeepMind, ett dotterbolag till Google som har utvecklat AlphaFold, ett AI-system som har förutspått 3D-strukturerna för över 200 miljoner proteiner. Även om detta kanske inte direkt involverar läkemedelsupptäckter är förståelsen för dessa proteinstrukturer en hörnsten för läkemedelsutveckling.

Det Hong Kong-baserade bolaget Insilico Medicine utnyttjade AlphaFold för att designa ett potentiellt läkemedel mot hepatocellulärt karcinom på bara 30 dagar. De använder till och med AI-chatbots för att etablera kontakt med forskare, vilket adderar ytterligare ett lager av effektivitet i processen.

I Storbritannien använder Exscientia AI för att efterlikna mänsklig kreativitet när det gäller att analysera stora datamängder och designa unika sjukdomsbehandlande föreningar. De hävdar att AI minskar den typiska testlistan på 2,500 föreningar till cirka 250.

På samma sätt fokuserar Healx på att återanvända befintliga läkemedel för att behandla sällsynta sjukdomar. Deras AI-plattform, HealNet, kan analysera en stor mängd kunskaper kring sjukdomar för att förutsäga de mest lovande läkemedlen och kombinationsbehandlingarna.

BenevolentAI är en annan nyckelaktör i Storbritannien, som samarbetar med läkemedelsjättar som AstraZeneca, GSK och Novartis. De använder AI för att kunna göra bättre val av läkemedelsmål, vilket är ett kritiskt steg när det gäller upptäckter av nya läkemedel.

På andra sidan kanalen specialiserar sig Parisbaserade Iktos på AI för de novo-läkemedelsdesign. De fokuserar på generativ modellering med inbyggd syntetisk tillgänglighet för läkemedelsupptäckter och har bildat partnerskap med såväl japanska Ono Pharma som brittiska Sygnature Discovery.

Janssen är ytterligare ett bra exempel. Bolaget tillämpar AI i hela värdekedjan för läkemedelsutveckling. Bolaget har över 100 pågående AI-projekt, från läkemedelsupptäckt och design av kliniska prövningar till patientidentifiering och tillverkningsoptimering.

Även skandinaviska bolag har börjat sätta sin prägel. Evaxion Biotech använder AI för att avkoda det mänskliga immunsystemet för individanpassade cancerbehandlingar, medan Cline Scientifics AI-verktyg, CellRACE, avgör vilken risk en patients tumörceller har att metastasera. Vidare använder 2cureX AI för läkemedelskänslighetstester och medicinteknikbolaget Elekta använder AI inom onkologi.

För att vara tydlig är antalet life science-bolag som använder AI runt om i världen i hundratals om inte tusentals – allt från läkemedelsjättar till specialiserade startups.

Framtiden och etiska överväganden

I takt med att AI fortsätter att utvecklas och integreras med annan spjutspetsteknik ökar potentialen att utveckla säkrare, effektivare och individanpassade läkemedel. Exakt hur långt tekniken kommer att nå är svårt att förutspå.

Det är dock värt att notera att det vid sidan av all optimism också finns giltiga farhågor om de etiska och regulatoriska konsekvenserna av AI, som branschen också måste ta itu med.

Utvecklingen kommer att kräva samarbete mellan forskare, tillsynsmyndigheter och beslutsfattare för att fastställa riktlinjer och se till att tekniken används etiskt. Det kommer säkerligen att bli utmanande, precis som på alla andra områden där AI nu gör snabba framsteg.

Men framsteg tas ständigt, både avseende teknikutveckling och för att reglera formerna för användandet av dess banbrytande verktyg.

Nyhetssvepet onsdag 20 september

Nyhetssvepet måndag 25 september

Det senaste från BioStock

» OssDsign får utvidgat FDA-godkännande
» Positiva subgruppsdata i SynAct Pharmas EXPAND-studie
» CombiGene välkomnar AmbioPharm som CDMO i smärtprojekt
» Abliva ökar medvetenheten om mitokondriella sjukdomar
»
Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre

Läs BioStocks veckobrev för v.37 här.


I BioStock Coffee Break gör Pernilla Sandwall, vd för WntResearch som utvecklar nya cancerläkemedel, tillsammans med Jonas Söderström en ordentlig djupdykning och samtalar om allt ifrån det stora karriärhoppet från ett globalt Big Pharma-bolag till ett litet svenskt innovationsbolag, båtäventyret som höll på att gå snett, partnering och finansiering i en tuff marknad och om vikten av att stoppa dödliga metastaser innan de uppstår.


BörsRonden vecka 37 2023


Förmiddagens nyheter

Clinical Laserthermia Systems (CLS) tillkännager slutförandet av den inledande fasen och förlängningen av den kliniska studien vid Radboud University Medical Center. Läs mer.

Cereno Scientific signerar CRO för att genomföra fas I-studien av läkemedelskandidaten CS014. Läs mer.

Coegin Pharma presenterar nya resultat som visar på potentialen hos FOL026 för prevention av hjärt- och kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes. Läs mer.

Arcede Pharma genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen. Läs mer.

Ectin Research Director Technical Operations Kevan Cassidy uttalar sig om de stora fördelarna med repositionering och bolagets formuleringsutveckling. Läs mer.

AlzeCure presenterar positiva kliniska fas II-data med ACD440 mot neuropatisk smärta på EFIC 2023-konferensen. Läs mer.

Mentice har ingått ett avtal med en distributör i APAC området om förvärv av Mentice VIST simuleringslösningar för 592 000 EUR. Läs mer.

Ortoma har ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med DePuy Ireland Unlimited Company. Läs mer.

Lumito och det finska bolaget Uniogen Oy har tecknat ett samarbetsavtal för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. Läs mer.

Patentverket i USA avser att bevilja Medfield Diagnostics patent inom mikrovågsdiagnostik. Läs mer.

AstraZeneca-bolaget Alexion slutför köp- och licensavtal för portfölj med genterapi för sällsynta sjukdomar i tidigt skede från Pfizer. Läs mer.

iZafe Group har framgångsrikt slutfört implementeringen av Dosell i Spanien och skickar de första 30 enheterna. Läs mer.

Brain+ tilldelas ett EUopSTART-bidrag av den danska innovationsfonden för att stödja den andra etappen av sin EIC Accelerator-ansökan. Läs mer.

Nicoccino meddelar intention att teckna aktier från styrelse, ledning och större aktieägare motsvarande 52 procent av utestående teckningsoptioner. Läs mer.

Spermosens JUNO-Checked kassett Gen 1 (RUO) är färdigställd. Läs mer.

Alvotech ger en regulatorisk uppdatering rörande biosimilaren AVT02 i USA. Läs mer.

Monivent: Neo100 visas med GE Healthcare Panda Warmer ResusView under jENS-kongressen. Läs mer.

Medicover har offentliggjort valberedningen inför årsstämman 2024. Läs mer.


Se BioStock Investor Pitch med Invent Medic och vd Anna Lindström via bannern nedan!

BioStock Investor Pitch med Invent Medic


Rapporter

ScandiDos

Kommunikéer

Invent Medic


Nyheter sedan tisdag lunch

Komplettering av tidigare pressmeddelande: DBP International och Vivo Biopharma, LLC ingår en överenskommelse om förvärv av tillgångar och samarbete för att utveckla en ny behandlingsform för glioblastom. Läs mer.

Coala Life erhåller teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner om cirka 5,6 Mkr. Läs mer.

Calliditas Therapeutics presenterar Nefecon-data på 17th International Symposium on IgA Nephropathy (IIgANN) den 25-27 september i Tokyo. Läs mer.

Jeanette Hedén Carlsson avgår som Executive Vice President Brand & Communication på Getinge. Läs mer.

ScandiDos kallade till årsstämma. Läs mer.

ProstaLund senarelägger publicering av delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023. Läs mer.

BioPorto inleder sökandet efter ny CFO när Neil Goldman avgår. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

VinnareDouble Bond Pharma +40,95%, Stayble Therapeutics +17%, Biosergen +16,50%, Spring Bioscience +8,22%, Pharmiva +7,88%

FörlorareRLS Global -10,22%, PharmaLundensis -8,97%, Spago Nanomedical -8,71%, LIDDS -6,73%, Asarina Pharma -6,64%

IndexOMXS30 2190 +0,60%, Hälsovård +1,53%


Mer från BioStock

» BioStock Coffee Break: Pernilla Sandwall, vd WntResearch
» Stayble når milstolpe – sista besöket i fas IIb-studie
» Lars Damstrup ny CMO i Scandion Oncology
» Cline Scientific är redo för nästa utmaning
» Chordate Medical lanserar varumärket Ozilia

OssDsign får utvidgat FDA-godkännande

OssDsign får utökat FDA-godkännande

OssDsign fortsätter att skörda framgångar med bengraften Catalyst. Bolaget meddelade nyligen att man nått milstolen 2 000 behandlingar i USA och nu har man även erhållit ett utökat marknadsgodkännande från FDA. Det senare öppnar dörren till ett lukrativt marknadssegment och enligt vd Morten Henneveld är FDA-beskedet en av de viktigaste händelserna i bolagets historia.

Uppsalabaserade OssDsign specialiserar sig på utveckling av benersättningsprodukter. Med en stark kommersiell närvaro i såväl USA och Europa som utvalda asiatiska länder, har bolaget etablerat sig som en global leverantör av nästa generations ortopediska lösningar. OssDsigns produktportfölj inkluderar bland annat patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi.

Uppsving i försäljningen

OssDsign Catalyst är en nanosyntetisk bengraft, som dels stimulerar bildandet av frisk benvävnad och som över tid även resorberas och ersätts av ny, frisk benvävnad. Produkten lanserades i USA i augusti 2021 och i år har försäljningen kommit igång ordentligt. I januari hade 500 patienter behandlats med produkten, i maj var siffran 1000 och i skrivande stund har 2000 patienter behandlats. Användningen av Catalyst – och OssDsigns försäljning – är alltså i en exponentiell tillväxtfas.

Under det första halvåret uppgick bolagets försäljning till drygt 45 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 132 procent jämfört med motsvarande period 2022.

FDA utökar marknadsgodkännande

OssDsign verkar inte ha några ambitioner på att dra ner på takten framöver. Bolaget meddelade i dagarna att produkten har fått utökat marknadsgodkännande från FDA för användning i ryggradsburar vid ryggradsfusioner. Godkännandet beskrivs av vd Morten Henneveld som en av de viktigaste händelserna i bolagets historia, då det gör OssDsign Catalyst till det första syntetiska bengraft som får godkännande för denna specifika användning enbart baserat på bengraftets egna data.

“Det avancerar OssDsign Catalyst till den exklusiva grupp av syntetiska bengraft som tillåter kirurger att använda produkten i ryggradsburar. Eftersom behovet av att kunna använda syntetiska bengraft i ryggradsburar är avsevärt – uppskattningsvis upp till 50 procent av all användning av bengraft vid ryggradsfusioner – så medför det utökade godkännandet väsentliga marknadsmöjligheter som kan accelerera vår kommersialisering ytterligare. FDA-godkännandet baseras på våra övertygande data och beslutet både stärker och differentierar oss tydligt på marknaden”, skriver Morten Henneveld i ett pressmeddelande.

Positivt gensvar på aktiemarknaden

Han är inte ensam om att värdera FDA-godkännandet högt. OssDsigns aktie handlades vid beskedet upp med drygt 20 procent och har på ett års sikt noterat en uppgång på över 50 procent.

Positiva subgruppsdata i SynAct Pharmas EXPAND-studie 

SynAct

Bioteknikbolaget SynAct Pharma har presenterat ytterligare data från sin kliniska fas II-studie EXPAND med resomelagon för behandling av reumatoid artrit. De nya fynden visar en konsekvent responsnivå för läkemedelskandidaten i en subpopulation av patienter med CRP-nivå över 3 mg/L, vilket är en indikation för aktiv systemisk inflammation. De positiva resultaten är viktiga för fortsatt utveckling av resomelagon, enligt bolagets CSO Thomas Jonassen i en intervju. 

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag specialiserat på att lösa inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolagets ledande läkemedelskandidat, resomelagon (AP1189), är en oral selektiv melanokortinagonist som  ger antiinflammatorisk effekt och inflammationsupplösning. 

Under 2022 inledde bolaget två kliniska fas II-studier med resomelagon i reumatoid artrit (RA): EXPAND på nydiagnostiserade RA-patienter med allvarlig sjukdomsaktivitet och RESOLVE på RA-patienter som upplever ofullständigt svar på metotrexat. 

De initiala resultaten var en besvikelse

Den 4 september presenterade SynAct Pharma top-line-data från EXPAND som visade att resomelagon inte uppfyllde det primära effektmåttet, vilket var att visa ett signifikant högre ACR20-svar vid 12 veckor jämfört med placebo. ACR är ett mått som ofta används i kliniska prövningar för att bedöma effekten av läkemedel för reumatiska sjukdomar. För att uppnå ett ACR20-svar måste en patient visa minst 20 procent förbättring av olika kriterier som definierats av American College of Rheumatology, såsom antalet ömma och svullna leder. 

54,7 procent av patienterna som fick resomelagon i EXPAND uppnådde ett ACR20-svar efter 12 veckor, vilket är en lägre procentandel än placebogruppen där 55,7 procent av patienterna som uppnådde ACR20-svar. Bolaget var förvånade över det höga placebosvaret som de tror drevs av variabliteten i de subjektiva utfallsmåtten och den efterföljande svårigheten att visa en tydlig fördel med resomelagon jämfört med placebo. 

Efter dessa nyheter tappade SynActs aktiekurs 80 procent. 

Nya data – konsekvent respons vid systemisk inflammation

En närmare granskning av EXPAND-data visade dock lovande fynd. Bolaget har tittat närmare på patientens nivåer av den inflammatoriska markören CRP och funnit att resomelagon har konsekvent aktivitet på patienter med CRP-nivåer över 3 mg/L. Denna delpopulation representerar 61 procent av hela studiepopulationen. Cirka 70,6 procent av dessa patienter som behandlades med resomelagon uppnådde ett ACR20-svar jämfört med 54,3 procent i placebogruppen. 

CRP är en blodinflammatorisk markör som är förhöjd vid systemisk inflammation. De senaste resultaten tyder på att förhöjt CRP kan vara en viktig selektionsfaktor för att identifiera patienter som är mer benägna att svara på resomelagon, vilket är både relevant och logiskt enligt vd Torbjørn Bjerke: 

»Resultaten i denna patientpopulation är mycket relevanta och intressanta ur en kommersiell synvinkel. Den höga responsnivån stöder vår tro på potentialen för inflammationsupplösning med resomelagon.«

Positiv effekt för alla sekundära effektmått

Men det var inte bara i det primära effektmåttet som man såg positiva effekter. Den gynnsamma trenden kunde detekteras för alla sekundära resultatmått, inklusive förbättringar i individuella ACR-mått och minskning av sjukdomsaktivitet som utvärderades med Clinical Disease Activity Index (CDAI) och Disease Activity Score (DAS28). 

Dessutom rapporterade patienterna som behandlades med resomelagon en signifikant förbättring på 60 procent i Health Assessment Questionnaire (HAQ)-Disability Index, där patienterna själva bedömer sin fysiska förmåga i samband med aktiv RA. HAQ-poängen förbättrades nästan tre gånger mer än den minsta kliniskt meningsfulla skillnaden (MCID), enligt SynAct Pharmas webcast. 

Kanske viktigast av allt är att dessa fördelar uppnåddes med en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil. 

Mer data under 2023

Nästa steg blir att rapportera ytterligare data från en delstudie med MRI för att utvärdera synovial inflammation, samt biomarkörer för att utvärdera substansens behandlingseffekt på synovial inflammation. Dessutom ser bolaget fram emot att presentera top-line-data från RESOLVE-studien med DMARD-IR-patienter i oktober i år. Enligt bolaget har cirka 70 procent av patienterna i RESOLVE del A-studien en CRP-nivå på över 3 mg/L. Vid positiva resultat från RESOLVE-studien planerar bolaget att starta del B av studien. 

Thomas Jonassen
Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma

Frågor till SynActs CSO Thomas Jonassen

BioStock kontaktade bolagets CSO Thomas Jonassen för att få mer information om de senaste resultaten. 

You have reported that patients with systemic inflammation show a better response rate on resomelagon compared to the total study population treated with the compound with the percentage of patients reaching the primary read out (ACR20) going from 54 to 71 per cent in patients with elevated CRP. What does systemic inflammation mean and why should resomelagon have better treatment effects in these patients?

– Circulating levels of CRP above 3 is an indication of systemic inflammation. The plan with EXPAND was to evaluate the potential of resomelagon in RA treatment-naïve patients with early severe RA with the aim to test coadministration with the first line compound Methotrexate.  In our post-hoc assessments, we identified that about 40 per cent of the patients in the EXPAND study had no signs of systemic inflammation at baseline based on CRP measurement. This in contrast to the majority of patients where elevated CRP levels showed evidence of systemic inflammation and thereby a more advanced degree of RA.

– What we have learned from the EXPAND study is that resomelagon treatment may work better in patients with an indication of systemic inflammation that very easily can be determined by measuring circulating levels of CRP.

»What we have learned from the EXPAND study is that resomelagon treatment may work better in patients with an indication of systemic inflammation that very easily can be determined by measuring circulating levels of CRP. This makes biologic sense as resomelagon and CRP may work in complimentary ways.«

– This makes biologic sense as resomelagon and CRP may work in complimentary ways as one of CRP’s functions is to opsonize or coat dead or dying cells as a means improve their efferocytosis or removal from the site of inflammation by macrophages and other cells.  While resomelagon has been shown to have anti-inflammatory activity it differentiates itself from the traditional anti-inflammatory agents by its ability to induce resolution, ie stimulate existing resolution pathways, and help re-balance the immune system. This process includes a shift in the phenotype of the macrophages bringing them from being pro-inflammatory to having pro-resolving properties like increasing the rate and efficiency of efferocytosis.  Given that both CRP and resomelagon can work at least in part to increase efferocytosis of dead or dying cells at sites of inflammation they could be working in conjunction.  The fact that resomelagon may have a higher likelihood of inducing a response in an RA patient with systemic inflammation may mean that there needs to be inflammation that has reached a certain level where resolution is needed. We believe that resomelagon serves its major function by helping the body’s natural resolution mechanisms like CRP resolve the ongoing inflammation.

–  In the BEGIN study the fraction of patients with CPR below 3 mg/L was only 21 per cent in the active dose group and 27 per cent in the placebo group. In other words, in the BEGIN study, a larger fraction of the patients had signs of systemic inflammation compared to the patients in the EXPAND study, which may help explain why the compound showed better treatment effect in the BEGIN study. When we went back to look at the elevated CRP population in the BEGIN study, we also see a relative higher rate of response with 65.0 per cent of the 100mg treated group exhibiting an ACR20 response at 4 weeks compared to 60.6 per cent in the overall 100 mg group.

»In the BEGIN study, a larger fraction of the patients had signs of systemic inflammation compared to the patients in the EXPAND study, which may help explain why the compound showed better treatment effect in the BEGIN study.«

– Moving forward with development of resomelagon we intended to select diagnosed RA patients with elevated CRP as a means of better patient selection. This makes patient selection more precise and has the double benefit of both selecting a population that we feel is more likely to respond to resomelagon as well as limit the exposure in patients who are unlikely benefit from therapy.

There seems to be a big discrepancy between the 4-week results in the BEGIN study and the 4-week results reported from the EXPAND study. In the BEGIN study you had statistically significant treatment effects when compared to placebo evaluated both on ACR20 and CDAI- this is not the case in the EXPAND study where there is much lower treatment effects after 4 weeks and no difference to placebo – do you have any explanation for this?

– The ACR scoring system is comprised of both objective measures like the number of tender and swollen joints and circulating CRP levels and subjective measures like patient and physician subjective scoring of disease activity, patient subjective assessment of pain and the HAQ-DI a patient survey of limitations in daily living associated with active RA.  In the BEGIN study both the objective and the subjective were aligned meaning that they moved in the same direction, and in the highest dose group statistically significant treatment effects were seen on the primary read out of mean change in CDAI as well as on the ACR20 score.  Improvements in tender or swollen joint counts were supported by improvements in the subjective measures. Further, the agreement in objective and subjective scores in BEGIN was also dose-responsive in nature with differences in scoring between the two active dose groups observed as exemplified by the investigator evaluation of reduction in disease activity that reached statistical significance in the 100mg dose group.

– When looking at the average reduction in swollen joint counts (SJ28, ie reduction in 28 predefined joints used in the CDAI and DAS28 scoring systems) at 4 weeks in the EXPAND study we were able to see data resembling what was seen in the BEGIN study with an average reduction of 6.4 joints in the resomelagon group vs 4.6 joints in the placebo group. For the EXPAND group of patients with >3 mg/L CRP, baseline numbers were 6.7 and 4.5 respectively. In other words, we were able to see comparable findings from the BEGIN and EXPAND studies on the objective readout of mean reduction in the number of swollen joints at 4 weeks.

»We were able to see comparable findings from the BEGIN and EXPAND studies on the objective readout of mean reduction in the number of swollen joints at 4 weeks. However, the very clear signal on the subjective scores demonstrated in the BEGIN study is not present after 4 weeks treatment in EXPAND. […] When we look further into the data, we see an unexpected level of variability between sites in their scoring of the subjective measures«

– However, the very clear signal on the subjective scores demonstrated in the BEGIN study is not present after 4 weeks treatment in EXPAND. In EXPAND we saw that objective and subjective measures did not move in parallel as they did in BEGIN and were not in alignment. However, in the whole EXPAND study population, alignment between objective and subjective measures improved over time and with measures more in alignment at 12 weeks.  When we look further into the data, we see an unexpected level of variability between sites in their scoring of the subjective measures that decreased in magnitude over the time of the study but that caused a spike in the placebo rate particularly in the early weeks of the study.

– We have examined several possible causes for the non-aligned objective and subjective measures and site variability seen in EXPAND.  We looked at the safety and tolerability data but as there was no increased safety risk or overall signal that could explain the site variability in scoring.  One possibility to consider is the short interval between RA diagnosis and study entry (median time <4months) as patients with limited experience with their RA may be less able to accurately gauge their own disease activity. The EXPAND sites and investigators also had a range of experience in conducting trials in RA. Clinical trials in RA are complex with many assessments and tests that need to be conducted at every study visit. The combination of recently diagnosed patients without longer-term experience in how their disease affects them combined with some sites that were not as experienced with clinical trials in RA may have contributed to the subjective variability seen in EXPAND.

»Patients with limited experience with their RA may be less able to accurately gauge their own disease activity. The EXPAND sites and investigators also had a range of experience in conducting trials in RA. Clinical trials in RA are complex with many assessments and tests that need to be conducted at every study visit.«

– When we look at the subjective measures in the greater than 3 mg/L CRP group we see this ‘disagreement’ between objective and subjective measures improve starting at week 4.  By week 12, the elevated CRP population reached an ACR20 response rate that, while on the lower end of the range, was more in line with our expectations.  In essence, the activity seen in the elevated CRP population was able to rise above the noise seen with the subjective measures which we believe prevented the trial from demonstrating more pronounced results at the earlier timepoints including week 4.

At the web cast where key results were presented it was stated that the average time from diagnosis to inclusion in the study was 42 weeks in the resomelagon group compared to 19 weeks in the placebo group.  There has been a lot of speculation about this so it would be good if you could explain?

– While the mean time from diagnosis indicated a possible imbalance between the active and placebo groups, the median time from diagnosis was much more aligned between the groups. Six patients were identified in the study who has a much longer time from diagnosis to study entry without ever been treated with methotrexate with majority of the patients included in Active group. While it was not the intention to include such patients in the study, these patients are not considered protocol violations as they were treatment naïve.

How does your further assessment of the EXPAND study influence your thoughts of the ongoing P2a portion of the RESOLVE study?

– While it was a painful lesson to learn, the finding of elevated CRP as a positive selection factor for resomelagon response will be very valuable to the program moving forward. There are key differences in the RESOLVE study including a confirmed lack of response to methotrexate (lower placebo responses are typically seen in this population), longer standing disease duration and the inclusion of US sites that account for about a quarter of the overall recruited patients. While this study is designed to enable dose selection for the P2b portion of the study we feel that the patient population being studied (methotrexate failures) along with the longer disease duration and sites in the US should help mitigate the issues seen with the subjective measures in the EXPAND study.

»While it was a painful lesson to learn, the finding of elevated CRP as a positive selection factor for resomelagon response will be very valuable to the program moving forward. There are key differences in the RESOLVE study including a confirmed lack of response to methotrexate (lower placebo responses are typically seen in this population), longer standing disease duration and the inclusion of US sites«

– Assuming success in the P2a portion, we intend to explore amending the approved RESOLVE 2b design to include elevated CRP as an entry criterion.  While the safety profile of resomelagon remains intact, the ability of elevated CRP to serve as a positive selection factor for patients more likely to respond to therapy adds a level of precision to patient selection that we think will be appreciated by regulatory agencies.