Här kan du anmäla dig till BioStock Live i Stockholm

ANMÄLAN GÖRS VIA FORMULÄRET LÄNGST NED PÅ SIDAN!

Eventet är kostnadsfritt och du får gärna bjuda med en gäst. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

TID & PLATS FÖR EVENTET
Stockholm måndag 4 december kl 10:00-12:30
OBS: Insläpp och registrering från kl 09:30.

Nyhetsbyrån Direkt (eventet direktsänds)
Adress: Jakobsbergsg. 13, 6:e våningen
Ingång genom MOOD-gallerian

BioStock bjuder på kaffe och en lättare lunch i anslutning till presentationerna, samt en förhandsvisning av BioStocks nya analysverktyg för börsbevakning. 

Medverkande bolag

A1M Pharma utvecklar en ny behandling som ska skydda mot akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen konstaterades att läkemedelskandidaten ROSgard även skyddar benmärgen, vilket breddar dess marknadspotential ytterligare. Bolaget står nu inför sin hittills största milstolpe: samtliga prekliniska studier är avslutade med starka resultat och man är redo att gå in i människa. Bolagets första kliniska studie kommer att inledas under första kvartalet 2018.
A1M Pharma presenteras av vd Tomas Eriksson

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av bl.a. icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer på det i läkemedelsindustrin glödheta området immunonkologi, som de senaste åren präglats av stora licensaffärer och förvärv. Bolaget genomför nu två parallella emissioner för att finansiera det kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten CAN04 fram till 2020; dels en företrädesemission där även allmänheten kan delta om totalt 131 MSEK, dels en riktad emission om 101 MSEK där man fått in tunga institutionella ägare såsom tre svenska pensionsfonder samt Handelsbankens Läkemedelsfond.
Cantargia presenteras av vd Göran Forsberg

BrainCool är ett medicinteknikbolag som utvecklar produkter för behandling med medicinsk kylning inom två huvudsakliga affärsområden; Braincooling och Pain Management. Bolaget driver ett flertal projekt och internationella studier inom stroke, hjärtstopp, traumatisk hjärnskada och hjärnskakningar, samt inom onkologi, idrottsmedicin och behandling av migränpatienter. Nyligen aviserade bolaget att man startar ett dotterbolag i USA, samt att man säkrat ett finansieringsavtal om upp till 100 MSEK som bland annat styrker satsningen på den viktiga USA-marknaden.
BrainCool presenteras av vd Martin Waleij

 

Eventet är kostnadsfritt och du får gärna bjuda med en gäst. Antalet platser är dock begränsat, först till kvarn gäller!