På BioStock Live den 20 mars i Stockholm riktar vi strålkastarljuset mot det glödheta området immunonkologi, eller I/O som det brukar förkortas. Missa inte chansen att träffa och lyssna på spännande presentationer från fyra svenska bolag i frontlinjen av utvecklingen; Alligator Bioscience, Cantargia, Immunovia och RhoVac. Skicka in anmälan idag för att säkra din plats i Nyhetsbyrån Direkts tv-studio! 

OBS: Anmälan via formuläret längst ned på sidan!

Eventet är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. Bjud gärna med en vän – principen först till kvarn gäller, med reservation för fullbokning.

TID & PLATS FÖR EVENTET
Nyhetsbyrån Direkt Stockholm
Tisdag 20 mars kl 10:00-12:30 ca
Jakobsbergsgatan 13, 6 vån (MOOD-gallerian)
OBS: Insläpp och registrering från kl 09:30.

DELTAGANDE BOLAG

Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. Alligator blev kända för den breda allmänheten 2015 när man landade ett historiskt licensavtal med Janssen Biotech för sin läkemedelskandidat ADC-1013, då en av de största molekylaffärerna i Sverige någonsin med ett totalt värde om cirka sex miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Alligator Bioscience presenteras av Per Norlén, vd

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av initialt icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer med inriktning på målmolekylen IL1RAP, som återfinns i de flesta vanliga cancerformer. Bolaget genomförde nyligen två parallella emissioner om totalt 232 MSEK för att finansiera det kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten CAN04 fram till 2020. I emissionen gick flera tunga institutionella investerare in som ägare i bolaget, bland andra tre svenska pensionsfonder samt Handelsbankens Läkemedelsfond. Bolaget är noterat på Nasdaq First North.
Cantargia presenteras av Göran Forsberg, vd

 

Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar som exempelvis cancer. Immunovias teknikplattform, IMMrayT, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Bolaget utför nu kliniska valideringsstudier för att förbereda kommersialisering av IMMrayT PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. Immunovias teknologi är inte bara utformad för cancersjukdomar, utan även för autoimmuna sjukdomar. Bolaget är noterat på Nasdaq First North.
Immunovia presenteras av Mats Grahn, vd

 

RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel, med huvudfokus på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. Bolagets första läkemedelskandidat RV001 riktas mot det överuttryck av RhoC som genereras i cancerceller med metastaserande potential. Bolaget har avslutat preklinisk fas och en klinisk fas I/II-studie med RV001 inleddes under 2017. Bolaget är noterat på AktieTorget.
RhoVac presenteras av Anders Ljungqvist, vd

Vill du ha inbjudningar till kommande event? Anmäl dig nedan!