Home Intervjuer Spermosens: hjälper par med barnlöshet

Spermosens: hjälper par med barnlöshet

Spermosens: hjälper par med barnlöshet

2 juli, 2024

Infertilitet är ett växande problem, men in vitro-fertilisering ger hopp till alla de par som behöver hjälp med att få barn. Ofta leder IVF dock inte till önskat resultat, vilket gör att nya innovativa produkter inom området är efterfrågade. En sådan är Spermosens diagnostikprodukt JUNO-Checked. BioStock har pratat med Spermosens nye vd dr Tore Duvold för att få veta mer om bolagets nya strategi för att ta JUNO-Checked till marknad.

Infertilitet är en stor hälsoutmaning globalt. Enligt World Health Organization kämpar nära 20 procent av befolkningen med infertilitet, vilket leder till en demografisk kris i större delen av den industrialiserade världen.

In vitro-fertilisering (IVF) har blivit den främsta behandlingsmetoden för infertilitet och har gjort betydande teknologiska framsteg under de senaste decennierna. Trots det kvarstår många utmaningar. Antalet framgångsrika försök är fortsatt relativt lågt – mindre än en av fem globalt – vilket är väldigt emotionellt påfrestande för alla de par som genomgår behandlingen. Därtill tillkommer stora ekonomiska kostnader – i USA kostar en enda IVF-cykel runt 20 000 USD. Många par genomgår flera cykler, ibland så många som åtta, innan de når framgång,vilket ökar den emotionella och fysiska påfrestningen.

Spermosens fokuserar på manlig infertilitet

En av de främsta faktorerna till att IVF misslyckas är bristande förståelse och därav avsaknad av diagnostikmetoder för manlig infertilitet. Först nyligen blev det känt att hälften av alla infertilitetsfall beror på den manliga faktorn – låg spermiekvalitet – och 40 procent av dessa fall förblir oförklarade.

Det Lundabaserade bioteknikbolaget Spermosens tacklar detta problem och hoppas göra en förändring. Deras ledande produkt kallas JUNO-Checked – ett diagnostikverktyg som ger detaljerad diagnostisk information om spermiekvalitet. JUNO-Checked möjliggör mer personliga och effektiva fertilitetsbehandlingar, minskar antalet nödvändiga IVF-cykler och ökar framgångsfrekvensen, vilket gör processen mindre påfrestande och mer överkomlig för patienterna.

För att validera produkten förbereder Spermosens en klinisk studie vid Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Malmö, ledd av Dr. Ingela Soltic. Studien är planerad att starta Q3 2024 och kommer att involvera 250 par med oförklarad infertilitet som genomgår IVF-behandling. Syftet är att undersöka manlig fertilitet genom den molekylära igenkänningen mellan spermieceller och kvinnliga könsceller, oocyter, genom bindning av två nyckelproteiner, IZUMO1 och JUNO. Positiva studieresultat skulle kunna bli en del i en förbättrad IVF-vård, ge ett värdefullt diagnostikverktyg för spermiebanker och hjälpa par innan IVF-behandling.

Reviderad affärsstrategi

För att säkerställa en så effektiv studie som möjligt och intensifiera sin affärsutveckling globalt, reviderade Spermosens nyligen sin affärsstrategi. Genom att omfördela resurser till dessa två fokusområden hoppas bolaget kunna identifiera rätt kommersiella partners genom licensavtal på nyckelmarknader för sin produkt. Det strategiska skiftet inkluderar aktiviteter för att öka effektiviteten i organisationen och minska kostnaderna. Målet är att positionera bolaget för framgång på den stora och växande marknaden för infertilitetsbehandling. Tore Duvold, som tillträdde som vd den 1 maj 2024, är initiativtagare till den nya strategin.

Vd berättar mer

BioStock kontaktade den nytillträdde vd:n för att få veta mer om den nya strategin och hans vision för bolaget.

Tore Duvold

Tore, what attracted you to join Spermosens as CEO?

– The main reason is to help couples succeed in having their own babies. Infertility is a global challenge creating a lot of suffering. What made Spermosens very interesting to me, was the focus on male infertility, which is poorly understood.

How do you plan to leverage your extensive experience in the life sciences sector to advance Spermosens’ mission?

– My first priority has been to try to understand all relevant aspects of the technology and to identify the strategic options. To advance successfully requires a very focused approach and in the case of Spermosens, it is vital to establish solid clinical evidence and reach out to strong partners who can commercialize the asset and make it available to clinics and patients.

How do you see JUNO-Checked technology transforming the current landscape of IVF treatments?

– I think we have the potential with Juno-Checked to make IFV treatment more personalized, leading to a more precise and effective treatment. The ultimate goal is to increase the success rate of the IVF treatment and simply make more babies! I also want to emphasize that we may also offer a very relevant technology for sperm banks, enabling them to provide better quality and advice couples about when the sperm quality has the highest potential to result in pregnancy.

Can you elaborate on the significance of assessing male fertility and its impact on personalized IVF treatments?

– Poor sperm quality is not well understood, although we know it is very important for successful pregnancies. This poor understanding has previsouly resulted in a ‘trial-and-error’ approach that is frustrating for the couples hoping to concieve a baby, and moreover costly for society. Our technology is unique in the sense that we may find the exact reasons and allow caregivers to adapt the treatment to become more successful.

What is the sales potential for JUNO-checked?

– There is no doubt that the market is huge and growing. There is also a high demand for better solutions and a strong willingness to pay. We have conservatively estimated that our technology could generate as much as  USD 600 million in annual revenue , based on 3 million annual IVF treatments for IVF clinics alone.

Why was it important to revise the company’s business strategy?

– It is necessary to establish solid clinical evidence, which will become our key selling points. We need to commercialize through strong players in the field, and we have therefore decided to step up our business and licensing efforts.

What measures are being implemented to ensure the efficiency and cost-effectiveness of Spermosens’ operations?

– We will solely focus on the upcoming clinical trial and business development, which means that we can use our resources more efficiently. Currently we will pause effort in experimenting and optimizing the technology further, thus reducing costs.

Can you discuss the potential market impact of JUNO-Checked beyond traditional IVF clinics?

– As mentioned previously, we envision strong demand from sperm banks who can differentiate by offering premium sperm quality with the highest potential for pregnancy. We might also have an offering by providing more qualitative and better answers to couples who experience difficulties getting pregnant – this opens up for services before the couples even reach IVF treatment. There is the potential to give answer to when the sperm has the highest potential to bind to the egg. Veterinary use may also be an area of interest that we may consider later on.

What strategic partnerships are you aiming for, and how will they enhance Spermosens’ market reach?

– There are various models for partnerships, and we are open to both fully outlicensing, co-development and strong partnerships. The key goal is to achieve the best possible business case and a widespread use of our technology.

What are your priorities for Spermosens in the coming year?

– The main priorities are to achieve strong evidence for JUNO-Checked’s diagnostic value and to establish strong commercial partnerships.

What are your long-term goals for Spermosens, and where do you see the company in the next three to five years?

– I hope and believe we can have a very useful and successful product on the market in collaboration with strong players in the field. If we succeed, we will both help many couples have their own babies and a provide our owners a good financial outcome.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev