Home Nyheter Patentgodkännande för Respiratorius efter komplicerad process

Patentgodkännande för Respiratorius efter komplicerad process

Respiratorius US patent

Patentgodkännande för Respiratorius efter komplicerad process

5 juli, 2024

Det har varit en lång och mödosam process, men nu är det efterlängtade beskedet äntligen här. Respiratorius får godkänt för sin amerikanska patentansökan gällande VAL001.

– Det är ett glädjande besked som vi hoppas ska öka intresset kring projektet, kommenterar vd Johan Drott för BioStock.

Beskedet kommer några månader efter att överklagandenämnden vid det amerikanska patentverket USPTO rivit upp myndighetens beslut att avslå Respiratorius patentansökan i landet. Granskarens samtliga invändningar mot enskilda krav upphävdes och nämnden såg inte några direkta hinder för patentet.

Det berörda patentet avser den orala formuleringen av natriumvalproat, vilket utgör grunden i projektet med VAL001. Läkemedelskandidaten utvecklas som förbehandling till R-CHOP – dagens standardbehandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

Skyddat i USA fram till 2036

Respiratorius har nu fått ett så kallat Notice of Allowance från USPTO, vilket innebär att man kan lägga en lång och komplicerad patentansökningsprocess bakom sig. VAL001 är i och med det skyddat i landet fram till åtminstone 2036. Utöver USA har bolaget tidigare även fått patentgodkännande i Japan och Kanada.

– Det är positivt att patentet slutligen kan beviljas även i USA, som är den enskilt viktigaste marknaden för VAL001, säger Johan Drott i en kommentar.

Utöver patentgodkännandet i USA för den orala formuleringen arbetar Respiratorius även med en global patentansökan gällande den nyutvecklade formuleringen av produkten, där direkt frisättning kombineras med en fördröjd frisättning av valproat.

Viktig del i pågående partneringprocess

Beskedet är en viktig pusselbit för Respiratorius, som för närvarande arbetar för att få till ytterligare delfinansiering till fas III-studien som ligger näst på tur i utvecklingen. Under partneringprocessen har flera aktörer visat intresse och hittills har bolaget fört fördjupade diskussioner med en part som har uttryckt intresse för att vara med på resan, dock under förutsättning att Respiratorius hittar ytterligare samarbetspartners som kan vara med och bekosta den planerade studien.

– Vi hoppas att patentgodkännandet skall innebära ett ökat intresse för VAL001 och därmed också partnerprocessen.

Stärkt kassan med drygt 14 Mkr

Inför det arbetet stärkte Respiratorius nyligen kassan med drygt 14 Mkr via en företrädesemission av units. Bolaget uppskattar att den erhållna likviden kommer att vara tillräcklig för att driva verksamheten vidare i minst 24 månader. Varje unit består utöver nyemitterade aktier även av teckningsoptioner av serie TO2, som vid lösen under andra halvan av 2025 kan skjuta till ytterligare drygt 4 Mkr.

– Det är uppmuntrande att en så stor andel av våra ägare har valt att stötta Respiratorius på vår fortsatta resa mot en kommersialisering av VAL001. Genom företrädesemissionen har vi nu säkerställt drift av bolaget under cirka två år vilket ger oss goda förutsättningar att fokusera på partnerprocessen i syfte att ta VAL001 till marknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev