Home Intervjuer Lipum stärker styrelsen med kommersiell expertis

Lipum stärker styrelsen med kommersiell expertis

Åsa Magnusson

Lipum stärker styrelsen med kommersiell expertis

5 juli, 2024

Lipum har valt att stärka styrelsen med Åsa Magnusson, som har mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och expertis inom framförallt kommersialisering. BioStock kontaktade Åsa för att få veta mer om hennes bakgrund och vad hon hoppas kunna bidra med i Lipums styrelse.

Lipum utvecklar en biologisk läkemedelskandidat, SOL-116, med målet att kunna erbjuda en effektivare och säkrare behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget är i slutfasen av den kliniska fas I-studien med SOL-116 som utvärderar läkemedelskandidatens säkerhet och farmakokinetik på både friska försökspersoner och patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA).

Framsteg i fas I-studie

Nyligen meddelade Lipum att flerdosdelen i studien är slutförd och att interimsdatan visar att SOL-116 är fortsatt säker, utan några allvarliga biverkningar, samt har en önskvärd och förutsägbar farmakokinetik. När fas I-studien är färdigställd och slutrapporterad väntar nästa steg i den kliniska utvecklingen; en fas II-studie för att utvärdera effekten på patienter med RA.

Vässar den kommersiella strategin med ny styrelsemedlem

I takt med att den kliniska utvecklingen av SOL-116 fortskrider, stärker Lipum nu upp styrelsen inför nästkommande steg. På årsstämman i slutet av maj valdes Åsa Magnusson in som ny styrelseledamot. Åsa har lång erfarenhet av internationell kommersialisering inom life science-industrin, både i börsnoterade och privatägda bioteknik- och läkemedelsbolag.

Åsa är för närvarande Chief Engagement and Commercial Officer på Vicore Pharma, där hon använder sin expertis och sitt nätverk för att utveckla och genomföra bolagets marknadsstrategi. Tidigare har hon varit General Manager Nordics på Arvelle, samt haft kommersiella roller på Alexion och Actelion.

– Hon har en gedigen erfarenhet av att leda tvärfunktionella team på Arvelle, Alexion och Actelion i syfte att förbereda och lansera specialist- och särläkemedel genom att säkra access på konkurrensutsatta marknader, skriver Lipum på sin hemsida.

Åsa Magnusson berättar om sin bakgrund

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson

BioStock kontaktade Åsa för att få veta mer om hennes erfarenheter och förväntningar inför hennes nya roll som styrelseledamot i Lipum.

Vad var det som lockade dig till att bli en del av Lipums styrelse?

– Först och främst att jag tror på den grundläggande vetenskapliga upptäckten bakom SOL-116 och vad upptäckten skulle kunna innebära för att möta det stora medicinska behov som kvarstår inom området kroniska inflammatoriska sjukdomar. När jag började lära känna övriga personer i styrelsen och bolaget blev jag än mer intresserad att lära mer och kunde också se hur jag skulle kunna bidra från mitt håll.

Vilka delar i din bakgrund och erfarenhet tror du kan vara särskilt värdefulla för Lipum?

– Min erfarenhet av att förbereda och genomföra lanseringar av läkemedel. I det arbetet har jag många gånger önskat att man mycket tidigare under den kliniska utvecklingen av läkemedlet hade tänkt på vissa detaljer som har betydelse för den kommersiella framgången. De kunskaperna har jag verkligen praktisk nytta av nu under mitt arbete på Vicore Pharma, där vi just förbereder för en fas IIb-studie. Att vara en kommersiell kraft i styrelsen tror jag kan vara särskilt värdefullt för ett utvecklingsbolag i den fas som Lipum befinner sig i just nu.

Har du några inledande tankar om hur Lipums marknads- och kommersialiseringsstrategi för SOL-116 skulle kunna optimeras?

– Att fortsätta och förstärka arbetet som vd Ola Sandborgh leder med att skapa en affärsplan för SOL-116. Bolaget behöver kunna beskriva hur produkten kommer att kunna hävda sig i en framtida konkurrensutsatt marknad vid lansering och hur man ska ta sig dit. Jag hoppas kunna både stötta och utmana Ola i detta viktiga arbete.

»Bolaget behöver kunna beskriva hur produkten kommer att kunna hävda sig i en framtida konkurrensutsatt marknad vid lansering och hur man ska ta sig dit. Jag hoppas kunna både stötta och utmana Ola i detta viktiga arbete.«

Du blev sammankopplad med Lipum via SelectionF, som bygger en bro mellan kompetenta kvinnor och styrelser. Hur har de hjälpt dig att stärka din kompetens och hitta rätt uppdrag?

– Genom Selection F får jag tillgång till deras professionella och strukturerade process och nätverk. Med en ambition att öka antalet högkvalificerade kvinnor i styrelserummet arrangeras bland annat workshops där deltagarna får jobba med sitt CV för att tydliggöra hur individers kompetens kan addera värde i styrelsearbetet. För min egen del handlade det till stor del om att identifiera vilken typ av bolag som kunde vara lämpligt för ett första professionellt styrelseuppdrag. De utbildnings- och nätverksmöten som SelectionF arrangerar är utmärkta tillfällen att hålla sig uppdaterad och fylla på den energi som behövs för att kunna göra ett bra jobb som styrelsemedlem.

Vad kommer enligt dig vara viktigt för Lipum framöver?

– Kortsiktigt värdeskapande: färdigställa fas I-studien med SOL-116, så att den fortsatta kliniska utvecklingen med en proof of concept studie kan komma igång enligt plan. Mer långsiktigt: presentera affärsplanen för SOL-116.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev