Home Nyheter KOL lyfter fram BioInvents potential inom ”Immunterapi 2.0”

KOL lyfter fram BioInvents potential inom ”Immunterapi 2.0”

BioInvent immunotherapy 2.0

KOL lyfter fram BioInvents potential inom ”Immunterapi 2.0”

1 juli, 2024

BioInvent tillkännagav nyligen lovande kliniska data för sina ledande cancerimmunterapikandidater, BI-1808 och BI-1206. För att förklara resultaten mer i detalj arrangerade BioInvent ett webbseminarium där den internationellt erkände onkologen Dr Alexander Eggermont gav sin bild av bolagets potential inom immunonkologi.

BioInvent har utvecklat flera cancerimmunterapikandidater som för närvarande är i klinisk utveckling, både som monoterapi och i kombination med dagens standardbehandlingar. De två ledande läkemedelskandidaterna, BI-1206, en anti-FcyRIIB-antikropp, och BI-1808, en anti-TNFR2-antikropp, utvärderas i fas I/IIa-studier som utvärderar antikropparnas effekt vid behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL) samt solida tumörer.

Positiva data presenteras vid konferenser

Under den senaste månaden har bolaget presenterat tre dataset gällande båda kandidaterna vid två stora immunonkologikonferenser: American Society for Clinical Oncology (ASCO) och European Hematology Association (EHA) årliga möte.

Vid ASCO presenterade BioInvent två posters. Den första beskrev de initiala positiva effektdata från studien med BI-1808, både som monoterapi och i kombination med MSDs anti-PD-1-checkpoint-hämmare Keytruda (pembrolizumab), hos patienter med avancerade maligniteter. Initiala effekt- och säkerhetsdata från den pågående fas I/IIa-studien visar en komplett respons, en pågående partiell respons och nio patienter med stabil sjukdom i monoterapidelen av studien. De visar även lovande tecken på effekt och en gynnsam säkerhetsprofil i fas I-dosupptrappningsdelen som studerar BI-1808 i kombination med Keytruda.

Den andra postern visade positiva data från studien med BI-1206 i kombination med Keytruda för behandling av patienter med solida tumörer som redan genomgått anti-PD-1/L1-behandling. Resultaten visade att BI-1206 i kombination med Keytruda leder till svar hos melanompatienter som tidigare misslyckats med anti-PD1/PDL1-terapi.

De visade även lovande kliniska tecken på effekt hos dessa hårt förbehandlade patienter. Patienterna uppvisade komplett respons, en långvarig partiell respons hos en patient med den svårbehandlade sjukdomen uvealt melanom, och sju patienter med stabil sjukdom, inklusive en långvarig, av 24 patienter som gick att utvärdera.

KOL-event djupdyker i BioInvents pipelines potential

BioInvent höll förra veckan ett digitalt event för att berätta om de data man fått fram gällande de båda kandidaterna, där man belyste potentialen hos FcgRIIB och TNFR2 som mål inom cancerimmunterapi. Bolaget bjöd in Dr Alexander Eggermont att tala vid evenemanget, för att belysa potentialen och diskutera BioInvents roll inom immunterapi.

Dr Eggermont är en internationellt erkänd expert inom onkologi och immunterapi med omfattande erfarenhet inom cancerimmunterapiforskning och läkemedelsutveckling. Han tjänstgör för närvarande som Chief Scientific Officer vid Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, och innehar flera professorstjänster över hela Europa. Dr Eggermonts engagemang i BioInvent understryker bolagets vetenskapliga trovärdighet och utvecklingsprogrammens potentiella inverkan.

– It’s clear that BioInvent has a highly original programme with promising new agents, and that’s because they have common denominators that are essential in improving immunotherapies.

BioInvent potentiellt i framkant av immunterapi 2.0 och neoadjuvant revolution

Under sin presentation presenterade Dr Eggermont konceptet “Immunterapi 2.0” och “den neoadjuvanta revolutionen”, och menade att vi står inför en ny era inom cancerbehandling som fokuserar på att övervinna nuvarande begränsningar inom immunterapi.

– What is immunotherapy 2.0? Get in early (before surgery)! Go into first line as your goal and develop triplets in immunotherapy.

Enligt Dr Eggermont har alla BioInvents kandidater potential att förbättra alla dubbel- eller trippelimmunterapikombinationer tack vare deras optimala säkerhetsprofil, vilket gör dem till bra kandidater för vad han kallar immunterapi 2.0.

– BioInvent’s agents break through the tumour’s immunsuppressive mechanisms, and are thereby quite unique, so they have all the building blocks to construct our immunotherapy 2.0.

Tillsammans med Dr Eggermonts analys stärker de senaste resultaten BioInvents potential att göra betydande bidrag till cancerbehandling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev