Home Nyheter Danskt i täten bland första halvårets life science-aktier

Danskt i täten bland första halvårets life science-aktier

Dansk pole position

Danskt i täten bland första halvårets life science-aktier

8 juli, 2024

Årets första halvår är avslutat och det är dags att byta den ergonomiska kontorsstolen mot en solstol. För oss på BioStock har det även blivit dags för en halvårsavstämning. Vilka life science-aktier har klarat sig bäst under H1 2024? Och hur ser investerare på årets andra halva?

Inflation och räntenivåer fortsätter att dominera det övergripande sentimentet i life science-sektorn och det är alltjämt en bit kvar till de goda tider som rådde fram till toppen 2021. Av allt att döma kommer vi få vänta på en större uppjustering i sektorn, men vi ser nu en utplanande trend där allt fler aktier handlats upp sedan årsskiftet – och det finns flera starka kursrörelser att rapportera om.

Gubra vinnare på fetmahypen

Bland nordiska bolag ligger danska Gubra i topp för året, med en uppgång på över 400 procent. Bolagets verksamhet vilar på två ben, kontraktsforskning och läkemedelutveckling. Även om det har gått bra för CRO-verksamheten så är det förmodligen de egna läkemedelsprojekten som de flesta investerare håller ögonen på. Detta då bolaget har flera projekt inom obesitas, varav vissa körs i egen regi och andra i samarbete med Boehringer Ingelheim.

Bolagets börsframgång har två huvudsakliga förklaringar. Dels har aktiekursen fått draghjälp av att analytiker successivt justerat upp sina estimat för den totala obesitasmarknaden. Dels har data från konkurrerande Zealand Pharma tänt förhoppningarna kring Gubras amylin-analog Gubamy, som för närvarande befinner sig i fas I.

Även Zealand har haft ett starkt första halvår på börsen efter flera lovande dataavläsningar. Bolaget tillkännagav nyligen en kapitalanskaffning av modell större när man tog in 7 miljarder DKK i en placing inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

Värderingarna sticker

Det är tydligt att förväntningarna på bolag inom obesitas är höga, vilket speglas i höga värderingar. I Gubras fall ligger börsvärdet i skrivande stund på drygt 9 miljarder DKK. En relativt saftig värdering på ett bolag som förra året hade en försäljning på totalt 205 miljoner DKK och där utvecklingspipeline inte nått längre än fas I.

Något som kan tolkas som att värderingen stuckit i väg lite väl långt kom nyligen när bolagets vd Henrik Blou sålde aktier till ett värde av drygt 30 miljoner DKK. Den officiella förklaringen till försäljningen var att likviderna skulle användas för att kunna betala skatt.

Generationsskifte i Pila Pharma

Obesitasvågen ger sig även till känna i det bolag som ligger tvåa på listan över årets kursrusare, Malmöbaserade Pila Pharma. Aktien har under 2024 stigit med drygt 200 procent. Bolagets TRPV1-hämmare XEN-D0501 förbereds just nu för en fas IIa-studie med överviktiga patienter som lider av typ II-diabetes.

På nyhetsfronten är det kanske mest anmärkningsvärda det generationsskifte som offentliggjordes i mitten av april, då grundaren och storägaren Dorte X. Gram lämnade över vd-posten till sonen, Gustav H. Gram. I samband med det tog hon själv klubban som styrelsens nya ordförande.

Ny vd och affärsmodell lyfte Acarix

På tredje plats bland första halvårets kursvinnare hittar vi Acarix, som klättrat 182 procent. Bolaget tog i februari in Aamir Mahmood som ny vd och kort därefter lanserades en ny affärsmodell för diagnossystemet CADScor-system. Nu fokuserar man fullt ut på USA-etableringen och under året har Acarix genomfört två riktade emissioner om totalt cirka 55 Mkr för att stödja det arbetet.

Fas III-resultat gav raketbränsle

En annan aktie som har vuxit starkt är Ascelia Pharma, som har utvecklat kontrastmedlet Orviglance för användning vid MR-scanning av levern. Intresset kring bolaget har ökat under året inför resultat i fas III-studien Sparkle. Man har rapporterat positiva topline-data och nu riktas alla blickar mot nästa steg i processen, marknadsgodkännande och lansering.

Ascelia bedömer att en New Drug Application ska kunna skickas in till FDA i mitten av nästa år, vilket potentiellt skulle kunna innebära ett godkännande under 2026. Parallellt pågår nu diskussioner med potentiella kommersiella partners.

Spänningen stiger med andra ord och aktien har hittills i år avancerat med cirka 180 procent.

Förväntningar på avtal i Hamlet

God utveckling har vi även sett i Hamlet BioPharma, vars aktie klättrat drygt 160 procent under årets sex första månader. Strax efter årsskiftet säkrade bolaget nästan 47 Mkr för att i huvudsak driva vidare utvecklingen av Alpha1H mot fas III. Den Fast Track-stämplade läkemedelskandidaten är framtagen för behandling av blåscancer och utöver studieförberedelserna ligger även Hamlets fokus på att säkra ett partnerskap.

Hopp om fortsatt trendskifte

Som vi var inne påpekar mer och mer på ett kommande trendskifte inom life science. Men innan vi ser en större vändning för sektorn som helhet fortsätter investerare att plocka russinen ur kakan, vilket ovanstående är ett bra exempel på.

Sett till enskilda indikation är det tydligt att fetma fortsätter att skönja stort intresse, detta i kölvattnet av Novo Nordisks framgångar. Vi kan också se att investerare föredrar projekt i sen fas, med starkt värdedrivande milstolpar runt hörnet.

BioStock fortsätter att hålla att öga på trenderna inom sektorn och lär få anledning att återkomma på temat.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev