Home Nyheter Arcede Pharma på väg mot likvidation

Arcede Pharma på väg mot likvidation

Arcede likvideras

Arcede Pharma på väg mot likvidation

4 juli, 2024

Arcede Pharma har under våren arbetat hårt för att hitta en finansieringslösning för det fortsatta arbetet med RCD405. Någon sådan har man inte fått till så styrelsen föreslår nu en frivillig likvidation av bolaget. Man avser även att föreslå en avnotering av bolagets aktier från Spotlight Stock Market.

Arcede Pharma har under de senaste åren fokuserat på utvecklingen av sin läkemedelskandidat RCD405, som syftar till att behandla kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kandidaten skiljer sig gentemot existerande behandlingar genom en kombinerad verkningsmekanism, som både vidgar luftvägarna och minskar inflammationen. Förhoppningen har varit att det ska leda till en mer effektiv behandling för KOL-patienter, med en mer fördelaktig biverkningsprofil jämfört med dagens behandlingsregimer.

RCD405 har genomgått omfattande prekliniska studier med lovande resultat och nästa steg har varit att inleda kliniska studier. Att ta det steget kräver dock finansiella muskler som bolaget inte har i dagsläget, då kassan vid utgången av det första kvartalet uppgick till drygt 5,5 Mkr.

Jobbat hårt med att hitta finansiering

I den senaste kvartalsrapporten angav tillförordnade vd Erik Magnusson att bolaget aktivt arbetade med att hitta finansiella lösningar, men att man då inte lyckats hitta några sådana. Enligt bolaget har man helt enkelt inte lyckats få upp tillräckligt intresse hos nuvarande och externa investerare för att fortsätta satsningarna. Styrelsen har därför gjort bedömningen att det inte finns något annat alternativ än att försätta bolaget i frivillig likvidation.

– Det är en utmanande situation för bolaget och dess aktieägare, men detta är den enda rimliga vägen för att undvika konkurs, säger styrelseordförande Ingemar Kihlström.

Beslut vid extra bolagsstämma

Förslaget villkoras av ett beslut på en extra bolagsstämma, som kommer att hållas under andra halvan av juli 2024, där aktieägarna kommer att få möjlighet att rösta om styrelsens förslag. I samband med detta föreslår styrelsen även en avnotering av bolagets aktier från Spotlight Stock Market. Den preliminära bedömningen är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att uppgå till högst 1 Mkr.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev