Home Nyheter Alzinova doserar alla patienter i högdosdelen

Alzinova doserar alla patienter i högdosdelen

Alzinovas patienter doserade

Alzinova doserar alla patienter i högdosdelen

10 juli, 2024

I mitten av juni meddelade Alzinova att man lyckats rekrytera alla patienter till högdosdelen av fas Ib-studien med Alzheimerskandidaten ALZ-101. Nu har samtliga patienter även fått sin första dos.

–  Vi ser fram emot att presentera resultaten under fjärde kvartalet 2024 och fortsätta vårt arbete för en effektiv behandling mot Alzheimers sjukdom, säger vd Kristina Torfgård i en kommentar.

Alzinovas vaccinkandidat ALZ-101 utvecklas som behandling av Alzheimers sjukdom. Utvecklingsfältet har fått stor uppmärksamhet på senare år, efter att de första behandlingarna specifikt designade för just Alzheimers nått marknad. Dagens behandlingar försöker på olika sätt ta sig an de ansamlingar av proteinet amyloid-beta som bildas i hjärnan och som är en av de bakomliggande orsakerna till sjukdomen.

ALZ-101 är tänkt att aktivera kroppens immunförsvar till att generera antikroppar som kan oskadliggöra de giftiga ansamlingarna av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan som bildas vid Alzheimers sjukdom. På så sätt skyddas hjärnan från de skadliga ämnenas verkan.

Just nu genomför bolaget en klinisk fas Ib-studie, där huvudsyftet är att säkerställa att kandidaten tolereras väl och är säker. Studien är också designad för att ge tidiga tecken på huruvida patienterna svarar på behandlingen. De resultat man hittills har fått tyder på att så är fallet.

Lovande resultat presenteras

Patienterna svarar med en hög frekvens av immunrespons samtidigt som antikroppsnivåerna ökar med antalet doser, och man har även fått indikationer på att vaccinationen har en positiv effekt på biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom.

De lovande resultaten från den första delen (A1-delen) kommer att presenteras av Alzinovas vetenskaplige rådgivare Henrik Zetterberg vid den stora Alzheimerkonferensen AAIC, som hålls i slutet av juli.

Högre dos utvärderas inför fas II

I högdosdelen (A2-delen) av studien testas en högre dos av ALZ-101 än vad som använts i tidigare studier, dels för att stärka kunskaperna kring kandidaten, dels för att kunna designa den kommande fas II-studien så bra som möjligt. Efter att ha rekryterat samtliga deltagare till högdosdelen har de nu alla fått sin första dos. Totalt kommer de att få fyra doser över 16 veckor, varpå de kommer att följas upp i fyra veckor.

– Att vi nu har doserat samtliga patienter med första dosen i högdosdelen i vår fas Ib-studie är ytterligare ett betydelsefullt steg framåt i utvecklingen av vår vaccinkandidat ALZ-101. Vi ser fram emot att presentera resultaten under fjärde kvartalet 2024 och fortsätta vårt arbete för en effektiv behandling mot Alzheimers sjukdom, säger vd Kristina Torfgård.

Övertecknad emission lägger stabil grund

Och det är tydligt att det är många som följer Alzinova med stort intresse. Trots ett ganska kärvt finansieringsklimat lyckades bolaget i slutet av juni ta in 34,4 Mkr i en övertecknad företrädesemission. Emissionen tecknades till drygt 106 procent, en teckningsgrad som vi inte ser så ofta inom biotech i dag.

– Att emissionen blev övertecknad är ett styrkebesked som bekräftar det stora intresset för Alzinova, säger Torfgård.

–  Vi har nu säkerställt finansiering för att kunna slutföra den kliniska fas-Ib studien med läkemedelskandidaten ALZ-101, att vidare förbereda för klinisk utveckling fas II och därigenom optimera bolagets position inför kommande partnerskap.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev