Home Nyheter Toleranzia bekräftar säkerheten av TOL2 i studie på patientprover

Toleranzia bekräftar säkerheten av TOL2 i studie på patientprover

Toleranzia genomför säkerhetsstudie

Toleranzia bekräftar säkerheten av TOL2 i studie på patientprover

4 juni, 2024

Inför kommande klinisk utveckling har Toleranzia genomfört en säkerhetsstudie av TOL2 i blodprov från patienter med myastenia gravis. Resultaten visar att kandidaten inte orsakar någon oönskad immunaktivering, och tillför värdefull information kring säkerhetsprofilen inför den kommande kliniska studien.

Göteborgsbaserade Toleranzia fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudkandidat, TOL2, är riktad mot den svårbehandlade autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG).

Med stöd av goda prekliniska data, där kandidaten har visat goda behandlingsresultat under alla faser av det kroniska sjukdomsförloppet, förbereder bolagen just nu för en klinisk fas I/IIa-studie. Målet är att kunna ta steget in i klinik under andra halvan av 2024.

Tester på blodprov från MG-patienter

Toleranzia har tidigare genomfört en framgångsrik GLP-toxikologisk studie för att dokumentera TOL2:s säkerhetsprofil. För att ytterligare fastställa säkerheten inför de kommande kliniska studierna har bolaget även genomfört en säkerhetsstudie i mänsklig vävnad, i syfte att bedöma eventuell oönskad aktivering av immunsystemet och effekter på blodceller.

– Den här studien utgjorde en exceptionell möjlighet för oss att testa TOL2 direkt i prover från vår målgrupp av patienter med myastenia gravis, säger Charlotte Fribert, vd för Toleranzia.

I studien exponerades blodprover från sex patienter med myastenia gravis för olika koncentrationer av TOL2 vid 37 grader i ett loop-system, som efterliknar den normala mänskliga blodcirkulationen.

Inga tecken på inflammatorisk immunaktivering

Resultaten från detta patientbaserade testsystem var positiva och visade inga tecken på inflammatorisk immunaktivering eller negativa effekter på blodkroppar som kan hänföras till TOL2 vid de testade doserna.

– Vi är mycket glada över de positiva resultaten. Detta ger oss ytterligare värdefull och relevant information om säkerhetsprofilen för TOL2 inför den kommande kliniska studien i MG-patienter, sammanfattar Charlotte Fribert.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev