Home Intervjuer Respiratorius vd om partnerskap och emission

Respiratorius vd om partnerskap och emission

Johan Drott, vd Respiratorius

Respiratorius vd om partnerskap och emission

12 juni, 2024

Bolaget utvecklar en behandling för diffust storcelligt B-cellslymfom. Med starka data i ryggen är siktet inställt på fas III. I BioStocks studio berättar vd Johan Drott både om ett hägrande partnerskap och om den pågående emissionen.

YouTube video

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev