Home Intervjuer Mentices vd: ”Det är rätt läge för både mig och bolaget att...

Mentices vd: ”Det är rätt läge för både mig och bolaget att ta nästa steg”

Göran Malmberg

Mentices vd: ”Det är rätt läge för både mig och bolaget att ta nästa steg”

3 juni, 2024

Göran Malmberg har varit vd för Mentice sedan 2008 och har sedan dess byggt upp en global organisation med konkurrenskraftiga produkter. Nu väljer han att lämna rollen som vd men kommer att kvarstå tills att en ny vd är på plats, för att sedan bli senior rådgivare till bolaget.
– Jag kommer, tillsammans med alla fantastiska medarbetare, fortsätta arbetet med att bygga Mentice till dess min efterträdare är på plats och är övertygad om att bolaget kommer att ha en ljus och spännande framtid, säger Göran.

Mentice utvecklar och säljer simuleringslösningar för bildstyrd intervention (Image-Guided Interventional Therapies, IGIT), vilket är minimalinvasiva ingrepp för hjärt-och kärlsjukdomar. IGIT utgör en snabbt växande marknad eftersom de erbjuder mer effektiva och säkra behandlingsalternativ jämfört med traditionell kirurgi.

Mentice simuleringslösningar hjälper vårdpersonalen att kontinuerligt förbättra sina färdigheter och planera ingreppen, vilket leder till förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Bolagets kunder består av både sjukhus och ledande medicinteknikbolag. För ungefär två  veckor sedan fick Mentice en första av tre order om totalt 3,2 MUSD  från ett topp 20 medicinteknikbolag.

Från utmaningar till framgångsrik tillväxt

Göran Malmberg har varit vd på Mentice sedan 2008 och hade innan dess ledande roller på bland annat PTC (Parametric Technology Corporation), Auto-trol Technology och Opticore/Autodesk.

Under hans tid som vd har Mentice vuxit till att bli marknadsledande inom sitt segment.

– Göran har gjort ett beundransvärt arbete med att först ta Mentice ur den djupa kris som bolaget var i när han tillträdde och därefter byggt upp Mentice till vad det är idag med tekniskt mycket avancerade och marknadsledande produkter inom sitt marknadssegment, säger styrelseordförande Magnus Nilsson.

Vidare berättar Magnus att Mentice idag har en stor M&S organisation med global marknadstäckning som resulterat i en ökad marknadsandel och en snabb försäljningstillväxt. Under de senaste tre åren har bolaget uppnått en genomsnittlig tillväxt på 26 procent per år.

Inleder rekrytering av ny vd

Den 21 maj meddelade Mentice att Göran Malmberg, som nyligen fyllt 65 år, lämnar sitt uppdrag som vd. Malmberg kommer kvarstå som vd till dess en efterträdare är på plats för att därefter verka som senior rådgivare.

–  Styrelsen är glada för, och tycker det är värdefullt för bolaget, att Göran vill gå in i en rådgivande roll efter det att han kliver av som vd, säger styrelsens ordförande Magnus Nilsson

Göran Malmberg sammanfattar sin tid som vd som både utmanande och spännande:

– Det har varit en krävande och arbetsam men även mycket spännande, rolig och utmanande tid i Mentice. Vi har lyckats bygga upp bolaget att bli konkurrenskraftigt, världsledande i dess del av marknaden och väl rustat för fortsatt god tillväxt, säger Göran.

Göran berättar mer om sin avgång

Göran Malmberg
Göran Malmberg, vd för Mentice

BioStock kontaktade Göran Malmberg för att få veta mer om hans tid som vd och rekryteringen av en ny vd.

Hur känns det för dig att avsluta den här fasen av din karriär efter 16 år?

– Blandade känslor givetvis men allt har sin tid och jag tror det är rätt läge för både mig och bolaget att ta nästa steg. 16 år är en lång tid som vd i samma bolag.

Under din tid som vd har du byggt upp en organisation i tre världsdelar och lett bolaget till att bli marknadsledande inom ert segment. Vad har varit dina främsta utmaningar och prestationer som vd?

– Jag skulle säga att hitta en väg som tillåter tillväxt och utveckling, vi har sett många företag inom simuleringsområdet som försvunnit och misslyckats under denna tiden emedan Mentice har lyckats hitta en väg där vi skapat värde och haft kommersiell motpart till det vi gör.

Rekryteringen av din efterträdare har inletts. Vilka egenskaper och erfarenheter tror du är viktigast för den som tar över rollen som vd för Mentice efter dig?

– Mentice är ett högteknologiskt mjukvarubolag likväl som vi är ett medicinteknikbolag, samtidigt som vi har en missionär roll att skapa en ny marknad och nya förutsättningar där vi mestadels säljer B2B lösningar till kunder som är flera hundra gånger större än vad vi själva är. Så det krävs en vd med en relativt smal profil där man behöver förstå teknik, mjukvara, sjukhusmarknaden och life science-området, samt ha djup erfarenhet kring hur man säljer sådana produkter på en global konkurrensutsatt marknad.

Var ser du Mentice om tre år?

– Jag är säker på att vi kan fortsätta växa i motsvarande takt, jag tror och hoppas att vi tagit ett rejält steg in i området för patientspecifika lösningar och därmed öppnat en större marknad för både sjukhus och industri. Jag hoppas givetvis att investerarmarknaden förstår vilket fantastiskt bolag Mentice är och ger oss en mer rättvis värdering.

Slutligen, vad skulle du vilja säga till dina medarbetare, samarbetspartners och aktieägare som har varit en del av din resa på Mentice?

– Till mina kollegor skulle jag vilja säga att de är fantastiska och att vi ska vara extremt stolta över vad vi åstadkommit samtidigt som vi kan göra så mycket mer. Så ”keep up the good work”, det finns ingen gräns för vad vi kan göra!

»Till mina kollegor skulle jag vilja säga att de är fantastiska och att vi ska vara extremt stolta över vad vi åstadkommit samtidigt som vi kan göra så mycket mer.«

– Jag skulle vilja säga till alla att jag inte tänker lämna Mentice på något sätt, jag är aktieägare och jag har en stor ambition att vara med och hjälpa Mentice framåt samt se till att vi kan fortsätta växa och hitta nästa växel i vår resa.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev