Home Intervjuer Magle Group visar framfötterna

Magle Group visar framfötterna

Magle

Magle Group visar framfötterna

19 juni, 2024

Magle Group fokuserar på fortsatt tillväxt genom breddning av CDMO-erbjudandet och utveckling av fler medicinska produkter baserade på Degradable Starch Microspheres. Dessutom genomförs just nu en fusion med Amniotics och ett förvärv av danska pK Biotech och pK Chemicals, vilket är tydliga kvitton på bolagets tillväxtambitioner. BioStock kontaktade bolagets Chief Strategy Officer Simon Jegou för att få veta mer.

Malmöbaserade Magle Group har två huvudsakliga verksamhetsområden, där det första erbjuder kontraktstillverkning-och utvecklingstjänster (CDMO) via Magle Chemoswed. Den andra verksamheten, Magle Pharmacept, fokuserar på försäljning av bolagets medicinska produkter som är baserade på den egenutvecklade DSM.

I dag står båda affärsområdena för ungefär lika stor del av försäljningen, som under det första kvartalet uppgick till 38 Mkr. Under de närmaste åren väntas tillväxten framförallt tillskrivas DSM-produkterna, vilket också väntas driva marginalerna.

Fyra godkända produkter

Bolagets DSM-plattform baseras på nedbrytbara och biokompatibla stärkelsemikrosfärer, så kallade Degradable Starch Microspheres (DSM). DSM-teknologin är väl anpassad för utveckling av medicinska produkter i olika formuleringar och administrationsformer inom olika kliniska områden. Idag har bolaget tre marknadsgodkända DSM-produkter i portföljen: EmboCept S, SmartPAN och Smartgel/AXXO Woundgel.

EmboCept S används för kemoembolisering av lever- och lungtumörer, vilket är en minimalinvasiv behandling som genomförs för att blockera blodcirkulationen till tumören och samtidigt leverera cytostatika direkt till tumören. SmartPAN är en First-in-Class medicinteknisk produkt som används för att detektera läckage av bukspottkörtelvätska vid kirurgiska ingrepp. SmartGel, å sin sida, är en antimikrobiell gel som används för att underlätta läkning av svåra sår. Därtill finns ytterligare DSM-produkter i bolagets utvecklingspipeline.

Utöver direktförsäljning av DSM-produkterna erhåller Magle Group även royaltyintäkter genom ett licensavtal med Becton Dickinson för DSM-produkten Arista, som används för att stoppa blödning vid kirurgi.

Tillväxtstrategin bygger på strategiska förvärv

Magle Groups tillväxtstrategi bygger på utveckling och försäljning av nya DSM-produkter, samt värdeskapande partnerskap inom CDMO-verksamheten. Dessutom utvärderas kontinuerligt möjligheten att förvärva eller gå samman med andra bolag för att driva tillväxt och sprida risken.

Bolaget har en historia av flera lyckade affärer av detta slag. År 2016 förvärvades Chemoswed, följt av Adroit Science år 2019 och Pharmacept år 2021. Dessutom har Magle Group nyligen ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i pK Biotech och dess dotterbolag pK Chemicals för en köpeskilling om cirka 240 Mkr. pK Chemicals är kända för sin produktion av Dextran, en glukosbaserad produkt som bland annat används som ersättningsmedel för blodplasma. Genom förvärvet stärker Magle Group både sin produktportfölj och CDMO-kapacitet.

Magle Group har nyligen även valt att gå samman med Lundabaserade Amniotics för att stärka CDMO-erbjudandet ytterligare. Genom fusionen får Magle Group nämligen tillgång till Amniotics GMP-anläggning och kompetens inom utveckling av stamcellsbehandlingar och andra avancerade terapier (ATMPs). I dagsläget erbjuder Magle Chemoswed CDMO-tjänster för främst småmolekylära läkemedel.

Simon Jegou, Chief Strategy Officer kommenterar

Simon Jegou, Chief Strategy Officer, Magle Group

BioStock kontaktade Magle Groups Chief Strategy Officer Simon Jegou för att få veta mer om verksamheten och bolagets långsiktiga mål.

Om vi börjar med att titta på ert nuvarande CDMO-erbjudande – skulle du kunna förklara hur det ser ut och vad dess främsta styrkor är?

– Vi har ett brett utbud av CDMO-tjänster inom både pharma och medicinteknik från tidig utveckling till färdiga produkter vilket är rätt så unikt för bolag i vår storlek. Vi arbetar i tätt samarbete med våra kunder och kan erbjuda dem den snabbhet, flexibilitet, effektivitet, och kvalitet de eftertraktar i sin utvecklingsfas.

Vilka synergier och möjligheter skapas genom fusionen med Amniotics?

– Genom den föreslagna fusionen och bolagens sammanslagna resurser skulle Amniotics GMP-licensierade ATMP-anläggning kunna utnyttjas till fullo och därigenom säkerställa att nordiska forskningsbaserade företag får tillgång till utvecklings- och tillverkningsstöd inom detta snabbt växande bioteknikområde. Integrationen av Amniotics kapacitet och kunskap med Magle Groups banbrytande DSM-teknologi ger dessutom möjligheter att bredda Magle Groups DSM-baserade produktportfölj.

Vilka möjligheter öppnar förvärvet av pK Biotech och pK Chemicals?

 – Genom att kombinera vår innovativa DSM-teknologi med pK Chemicals expertis inom Dextran-produktion är vi väl positionerade för att förbättra vår globala konkurrenskraft och utöka vårt produktutbud. Dessutom kommer de utökade CDMO-kapaciteterna och kombinerade expertis att göra det möjligt för Magle Group att bättre betjäna befintliga och nya kunder med förbättrade utvecklings- och tillverkningstjänster.

Hur ser möjligheterna och tillväxtpotentialen ut inom DSM-området?

– Det området vi ser har särskilt hög potential är Drug Delivery där vår DSM-teknologi kan användas som bärare och möjliggöra en kontrollerad frisättning av olika APIer, små som större molekyler och celler.

Slutligen, vad är Magle Groups långsiktiga vision och mål?

– Vår långsiktiga vision, vår ”winning aspiration”, är att tillgodose kunder och patienter med högkvalitativa och livsförändrande medicinska innovationer vilket vi anser kunna åstadkomma genom vår fortsatta organiska och oorganiska tillväxt inom både CDMO och egna produkter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev