Home Nyheter Lösen i Mobergs TO 2 finansierar internationell Terclara-lansering

Lösen i Mobergs TO 2 finansierar internationell Terclara-lansering

Anna Ljung, vd Moberg Pharma

Lösen i Mobergs TO 2 finansierar internationell Terclara-lansering

10 juni, 2024

Försäljningen av Moberg Pharmas läkemedel mot nagelsvamp är i gång. Redan sin första fulla lanseringsmånad var Terclara marknadsledande i Sverige, vilket är blott ett smakprov på produktens fulla potential om man ska tro Moberg Pharma. Bolaget är aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO 2, som är tänkt att finansiera det återstående arbetet med att ta produkten ut i Europa och USA.

Terclara, eller MOB-015 som produkten kallas i utvecklingssammanhang, finns nu hos majoriteten av de svenska apoteken – såvida den inte har sålt slut. Sedan lanseringen mot slutkonsument inleddes i mars har försäljningen överträffat prognoserna, vilket lett till att apotekskedjorna ökat sina beställningar. Det är med andra ord tydligt att det finns ett stort behov av en ny och mer effektiv behandling av nagelsvamp.

Trots att uppskattningsvis var tionde person lider av nagelsvamp har det länge saknats bra behandlingsalternativ. Den vanligaste svampdödande substansen mot nagelsvamp är terbinafin i tablettform. Terbinafin finns även som en utvärtes formulering för andra indikationer, vilket passar bra vid behandling av till exempel fot- eller ljumsksvamp. Problemet vid nagelsvamp är att en utvärtes formulering inte når in under nageln. I dag är standardbehandling för nagelsvampspatienter därför terbinafin i tablettform, vilket dock är förknippat med en risk att drabbas av systemiska biverkningar såsom leverskador.

Världsledande svampdödande effekt utan risk för systemiska biverkningar

Moberg Pharmas läkemedel MOB-015 är en utvärtes formulering av terbinafin som har förmåga att penetrera nageln och leverera terbinafin direkt till det infekterade området. Detta ger en 40 gånger så hög koncentration av terbinafin under nageln som med tabletter, samtidigt som man undviker risken med systemiska biverkningar.

Data från två fas III-studier på totalt 800 patienter har visat att MOB-015 har en överlägsen svampdödande förmåga jämför med övriga produkter som finns på marknaden i dag. Bolaget kunde rapportera en mykologisk läkning, dvs. att patienten blir fri från svamp, hos 76 procent av fallen, vilket är världsledande för ett utvärtes preparat.

Flygande start på försäljningen i Sverige

Med den datan har Moberg Pharma säkrat marknadsgodkännande i 13 EU-länder, varav sju även beviljats receptfrihet redan från start. Bolaget har nu tagit de första stegen på den svenska marknaden tillsammans med partnern Allderma, vars team även stod bakom lanseringen av Nalox, bolagets förstagenerationsprodukt, som fram tills nu har varit marknadsledare i Norden. De första förpackningarna av Terclara ställdes i butikshyllorna i februari.

Parallellt pågick arbete under februari och mars med att informera läkare och apotekspersonal om fördelarna med produkten. Därefter riktas nu fokus mot slutkonsument, där tv-marknadsföringen startade i början av april, enligt plan. Målet har för bolaget varit att nå en marknadsledande position med sin nya produkt och i Sverige uppnåddes den milstolpen redan i april. Terclaras marknadsandel uppgick då till 36 procent och med introduktionen ökades samtidigt totalmarknaden med över 50 procent, jämfört med samma period förra året.

Säkrar leverantörer inför bred Europalansering med Bayer

Bolaget ser försäljningssiffrorna som en mycket lovande start inför kommande pan-europeisk marknadslansering, där man har marknadsgodkännande i 13 EU-länder. Här kommer Moberg Pharma att arbeta med partnern Bayer, som i dag har en världsledande ställning inom receptfria svampprodukter med varumärket Canesten. Totalt har bolaget 5 kommersiella partners på plats, för territorier som EU, Kanada och Korea.

Innan den europeiska utrullningen återstår två viktiga punkter på att-göra-listan. Den första och kanske mest kritiska är att säkra tillräcklig tillgång till terbinafin, då bolagets befintliga leverantör har upphört med produktion av substansen. Moberg Pharma skickade i april in en ansökan till berörda myndigheter om att få lägga till en terbinafintillverkare för MOB-015, med förväntat godkännande innan årsskiftet. För att ytterligare minska beroendet av enskilda leverantörer arbetar man parallellt med att säkra ett tredje alternativ.

Siktet inställt på USA med stor försäljningspotential

Den andra viktiga hållpunkten framöver är resultatavläsning i den amerikanska fas III-studie som just nu pågår. Goda resultat därifrån kommer dels att öppna dörren till den viktiga USA-marknaden, dels stärka produktens marknadspåståenden globalt. I studien testas en kortare behandlingsperiod följt av underhållsbehandling. Förhoppningen är att bibehålla hög svampdödande effekt och samtidigt få till en bättre klinisk läkning, samt förenkla för patienterna genom att korta perioden med daglig behandling.

Fas III-resultaten väntas i januari 2025 och inför avläsningen arbetar Moberg Pharma med att förbereda för kommersialisering i USA, den största enskilda nagelsvampsmarkanden som står för cirkaa hälften av produktens förväntade globala försäljningspotential om 250 – 500 MUSD årligen. Här har man tagit hjälp av Back Bay Life Science Advisors med att bland annat hitta en bra samarbetspartner mot de amerikanska dermatologerna. Vid sidan om partnerskapet är planen att även bygga egen närvaro i USA, där bolaget kommer att ha mycket nytta av erfarenheterna från lanseringen av föregångaren Kerasal Nail/Nalox.

Lösen i TO 2 finansierar internationell lansering

Just nu är Moberg Pharma aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO 2, som är en del av förra årets övertecknade unitemission. Vid fullt nyttjande kommer kassan stärkas med cirka 326 Mkr. För innehavare av TO 2 är det viktigt att anmäla sitt intresse till sin mäklare för att delta. Vill man inte teckna sin andel finns alternativet att sälja teckningsoptionerna. För de som inte äger TO 2 sedan tidigare finns möjlighet att köpa dessa via börsen (MOB TO 2).

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie.
Lösenperiod 5 – 19 juni 2024
Teckningskurs 18 kr per aktie
Volym 326 Mkr före emissionskostnader
Pre money-värdering 511 Mkr

 

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev