Home Intervjuer Curasight tar nästa steg i utvecklingen av pipelinen

Curasight tar nästa steg i utvecklingen av pipelinen

Cirasight arbetar på finansieringen

Curasight tar nästa steg i utvecklingen av pipelinen

4 juni, 2024

Partnerskapet med Curium inom prostatacancer fortskrider och Curasight siktar på att accelerera utvecklingen av den terapeutiska plattformen uTREAT i flera indikationer. Bolaget arbetar hårt för att säkra finansiering av sina kliniska planer för uTREAT och enligt Q1-rapporten hoppas man kunna tillkännage nyheter om finansieringen inom kort.

Köpenhamnsbaserade Curasight inledde 2024 med att tillkännage en första milstolpsbetalning på 500 000 USD från radiofarmakabolaget Curium. Inom ramen för partnerskapet utvecklas uTRACE som ett diagnostiskt verktyg vid behandling av prostatacancer.

– Sedan vi tecknade avtalet med Curium förra året har vi avancerat snabbt. Vi är mycket nöjda med att redan ha validerat GMP-tillverkningen av den färdiga produkten, vilket utlöser den första milstolpen i vårt avtal, säger Curasights VD Ulrich Krasilnikoff.

Näst på tur i prostatacancerprojektet är en klinisk fas II-studie. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkände nyligen bolagets studieansökan och Curasight räknar med att dosera den första patienten under andra kvartalet i år.

– Starten av studien utlöser den andra milstolpsbetalningen från Curium, och vi hoppas kunna presentera de första preliminära resultaten från studien under andra halvåret 2024.

Positiva resultat i flera cancerindikationer

Curasights teranostiska teknologi kretsar kring uPAR-proteinet, en känd biomarkör för canceraggressivitet och syftar till att ge bättre och mer riktad diagnos och behandling av vissa cancerformer. Genom att binda till uPAR-proteinet ger uTRACE insikt i tumörens egenskaper, medan den terapeutiska delen, uTREAT, möjliggör en precis och skonsam strålbehandling.

Förutom prostatacancer har bolaget sett lovande resultat med uTRACE-plattformen inom glioblastom, neuroendokrina tumörer, huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Utöver det pekar det prekliniska arbetet mot att det även finns en stor potential för uTREAT-plattformen i en rad olika cancerformer.

Accelererar sin terapeutiska strategi

Under det första kvartalet meddelade Curasight sin avsikt att accelerera utvecklingen av den terapeutiska plattformen uTREAT och säkerställa parallell utveckling med den diagnostiska plattformen uTRACE. Detta inkluderar en fas I/IIa-korgstudie i de fem indikationer som redan testats med uTRACE, i tidigare prövarinitierade fas II-studier.

– Vi tror att den teranostiska approachen, att använda radiofarmaka för att både diagnostisera och behandla vissa typer av cancer, har potential att ge viktiga nya lösningar till kliniker och patienter. Genom att undersöka uTRACE i ett antal olika cancerformer i en enda studie, parallellt med våra utvecklingsplaner för uTREAT, kan vi gå snabbare fram än om vi kör studier sekventiellt.

Korgstudien förväntas bestå av fem kohorter med cirka 20 deltagare i varje kohort, en för varje indikation. Med positiva resultat skulle nästa steg vara att gå in i fas IIb/III.

Den data som genereras kommer också att vara en nyckelkomponent i den fortsatta affärsutvecklingen.

– Det är för närvarande mycket fokus på radionuklidligandterapi inom onkologi, så förutom att påskynda utvecklingen av våra uTREAT- och uTRACE-plattformar driver vi också affärsutvecklingsmöjligheter och intensifierar diskussionerna med olika aktörer inom området.

Besked gällande finansiering väntas inom kort

För att finansiera den accelererade strategin ämnar Curasight ta in ytterligare kapital. I mars drog bolaget tillbaka tidigare aviserade planer på en företrädesemission och uppgav att man i stället skulle söka andra finansieringsalternativ.

– Kapitalmarknadsklimatet är fortsatt utmanande för biotechbolag som Curasight, vilket fick oss att dra tillbaka vår företrädesemission och titta på sätt att tillföra kapital från andra källor än bara våra nuvarande aktieägare.

Under det första kvartalet hade Curasight ett kassaflöde på cirka -8,2 miljoner DKK från den löpande verksamheten. Vid periodens utgång uppgick kassan till cirka 12 MDKK.

– Vi är oerhört engagerade i att hitta en bra finansieringslösning som är fördelaktig för våra aktieägare och vi ser fram emot att snart kunna meddela framsteg när det gäller alternativa finansieringsalternativ.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev