Home Intervjuer Chordate Medical tecknar avtal i Schweiz

Chordate Medical tecknar avtal i Schweiz

Neurolite
Chordate Medicals vd Anders Weilandt och Neurlites vd Florent Crépin

Chordate Medical tecknar avtal i Schweiz

17 juni, 2024

Chordate Medical lägger till Schweiz som ny fokusmarknad för migränbehandlingen Ozilia och ingår nytt partneravtal med Neurolite, en väletablerad distributör inom neurologi i Schweiz.
– Neurolite har ett komplett grepp över hela neurologimarknaden, med väletablerade relationer till en stor del av alla relevanta kunder, säger Chordates vd Anders Weilandt.

Chordate Medical har utvecklat Ozilia, en medicinteknisk behandling för migrän och rinit. Bolaget fokuserar på att etablera främst migränbehandlingen på ett antal fokusmarknader i EU och Mellanöstern. Målet är att bygga proof-of-concept för att kunna göra en exit, dvs sälja bolaget till en större aktör som kan genomföra en storskalig marknadsetablering av Ozilia.

Adderar Schweiz som fokusmarknad

Nu har Chordate Medical valt att lägga till Schweiz till listan av utvalda marknader. Enligt bolaget har Ozilia redan skapat intresse och flera leads i landet.

Precis som flera andra av Chordates fokusmarknader har Schweiz en välutvecklad privat vårdsektor och en relativt kort process för att erhålla ersättningskod, enligt Chordate Medicals vd Anders Weilandt:

– Att erhålla en ersättningskod som gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för Ozilia-behandlingen, som vi tidigare fått i Saudiarabien och delvis i Italien, är en nyckelfaktor för oss. Precis som Tyskland präglas Schweiz av hanterbara beslutsprocesser med förhållandevis korta vägar till ersättningskod för försäkringsbetalning.

Avtal med Neurolite

Bolaget har tecknat avtal med Neurolite som distributör och regulatorisk representant i Schweiz och Liechtenstein. Bolaget grundades 2011 och är specialiserade på att leverera medicintekniska lösningarna inom neurologi till sjukhus och privatkliniker i båda länderna.

Distributören har flera behandlingar i sin portfölj för neurostimulering, dock inga som baseras på mekaniska vibrationer som Ozilia gör.

– De har tidigare med stor framgång introducerat produkter som är inom samma segment som vår behandling, och de bedöms ha rätt kompetens och kontaktnät för att även lyckas med Ozilia, säger Chordate Medicals vd Anders Weilandt.

Vd berättar om möjligheterna i Schweiz

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade vd Anders Weilandt för att få veta mer om marknadsplanerna i Schweiz och avtalet med Neurolite.

Varför valde ni just Neurolite som partner för marknadssatsningen i Schweiz?

– Det som vägde tyngst var att Neurolite är helt fokuserade på neurologi och de över många år byggd upp både kunskap inom området och ett förträffligt nätverk i marknaden. Dessutom har Neurolite status som regulatorisk representant, vilket vi behöver – eftersom Schweiz inte ingår i EU.

Varför är Schweiz en attraktiv marknad?

– Dels så är huvudvärk/migränvården välutvecklad, likt Tyskland, och dels är fördelningen mellan privat och offentlig vård fördelaktig för oss. Beslutsprocesserna är decentraliserade och förhållandevis snabba jämfört med många andra marknader. Eftersom vi bygger proof-of-concept så är marknadspenetration på djupet viktigare än bredd. Vi vill initialt attrahera ett mindra antal starkt engagerade kliniker, snarare än många med lägre engagenmang.

Hur ser Neurolites kontaktnät och kundlista ut i landet?

– Bolaget har ett komplett grepp över hela neurologimarknaden, med väletablerade relationer till en stor del av alla relevanta kunder.

Hur skiljer sig Ozilia från Neurolites nuvarande produkterbjudande inom neurologi?

– Ozilia är unik som mekanisk stimulation, men bolaget har andra produkter i segmentet neurostimulation och diagnos som är lämpliga i en produktportfölj där Ozilia passar väl in.

Ni meddelar samtidigt att satsningen i Storbritannien avvecklas. Skulle du kunna berätta lite om bakgrunden till det beslutet?

– Vi beslöt att satsa på UK baserat på de studieaktiviteter och akademiska kontakter vi fortfarande är aktiva med. Med tidigare erfarenhet och branschens allmänna uppfattning att den marknaden är svårbearbetad ville vi ändå göra ett försök. Som alltid måste man värdera effekten av investeringar i en marknad, det är det vi har gjort nu. Slutsatsen blev att vi för närvarande inte ser tillräckliga möjligheter till framsteg – varför det logiska beslutet blev att omrikta våra resurser till marknader med bättre förutsättningar.

Finns det några lärdomar från Storbritannien som ni tar med er till marknadsintroduktionen i andra länder?

– Vi lär oss hela tiden, i alla marknader. Det som kan vara specifikt från UK är främst att förstå hur stort utrymme som vården och läkarna har för att utveckla sin verksamhet, eller med andra ord hur toppstyrd verksamheten är. Det förefaller som om barriärerna för vårdutveckling och införande av nya metoder och teknik är högre i marknader med en dominant politiskt styrd offentlig vård. Det är bättre ut vårt perspektiv att fokusera där beslut om utvecklingsteg är decentraliserade till den nivå som faktiskt ska införa dessa.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev