Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Respiratorius

BioStock Investor Pitch: Respiratorius

Johan Drott, vd Respiratorius

BioStock Investor Pitch: Respiratorius

11 juni, 2024

Lundabaserade Respiratorius fortsätter partneringarbetet inför fas III. I dag står bolaget med starka data och en potentiell partner som kan tänka sig delfinansiera nästa utvecklingssted. Vd Johan Drott berättar om planerna för partnerskap, den pågående företrädesemissionen och patent i BioStock Investor Pitch.

YouTube video

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev