Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Moberg Pharma

BioStock Investor Pitch: Moberg Pharma

BioStock Intestor Pitch med Moberg Pharma

BioStock Investor Pitch: Moberg Pharma

12 juni, 2024

Efter många års arbete har Moberg Pharma nu nått marknaden med sin nagelsvampsbehandling. Hur har det receptfria läkemedlet Terclara tagits emot i Sverige? Vd Anna Ljung har besökt BioStocks studio för att diskutera lanseringen och presentera planerna på att bli globalt ledande inom nagelsvamp.

Se hennes presentation i BioStock Investor Pitch nedan.

YouTube video

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev