Home Intervjuer Alzinovas vd om framtidens Alzheimervaccin

Alzinovas vd om framtidens Alzheimervaccin

Alzinovas vd om framtidens Alzheimervaccin

Alzinovas vd om framtidens Alzheimervaccin

10 juni, 2024

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och utgör mellan 60 och 70 procent av alla fall. Sjukdomsfallen ökar i takt med att vi blir äldre. Att få Alzheimers sjukdom har stora konsekvenser för såväl patient som närstående, och behandlingsmöjligheterna är idag otillräckliga. Se Alzinovas vd Kristina Torfgård berätta om forskningsresultat för bolagets nydanande kandidat, vägen framåt och den pågående företrädesemissionen.

Se Kristina Torfgård presentera Alzinova nedan.

YouTube video

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev