Home Nyheter Alzinova slutför rekrytering för högdosdelen av Alzheimerstudie

Alzinova slutför rekrytering för högdosdelen av Alzheimerstudie

Alzinova slutför rekrytering för högdosdelen av Alzheimerstudie

19 juni, 2024

Alzinova, vars pågående företrädesemission nu går in i sitt avslutande skede, har rekryterat den sista patienten till bolagets högdosdel av fas Ib-studien med vaccinkandidaten ALZ-101.
– Rekryteringen till studien har gått snabbare än förväntat och alla data pekar hittills på att vi har en mycket stabil grund inför den kommande fas II-studien, säger vd Kristina Torfgård.

Alzinova utvecklar vaccinkandidaten ALZ-101 i syfte att behandlingen ska trigga kroppen att generera antikroppar som kan oskadliggöra en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom – giftiga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan.

ALZ-101 testas just nu kliniskt i en fas Ib-studie och hittillsvarande data ser positiva ut. Dels tolereras kandidaten väl och är säker, dels svarar patienterna med en hög frekvens av immunrespons samtidigt som antikroppsnivåerna ökar med antalet doser. En fördjupad analys av data från den första delen av studien indikerar dessutom att vaccinationen har en positiv effekt på biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom.

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och University College London samt vetenskaplig rådgivare till Alzinova, kommer att presentera data från fas Ib-studien vid den stora Alzheimerkonferensen AAIC som hålls 28 juli –1 augusti. Läs mer.

Utvärdering av högre dos

Mot bakgrund av de goda resultaten ansökte Alzinova om att göra ett tillägg i studien där ytterligare en högre dos nu utvärderas. Fördelen med en högdosdel är att det ökar kunskaperna om den optimala dosen, samtidigt som det bäddar för en bättre design av den kommande kliniska fas II-studien. Nyligen rekommenderade en extern säkerhetsgranskning att Alzinova kunde fortsätta enligt plan, baserat på data från alla patienter som deltar i studiens förlängningsdel samt den första patienten som inkluderats i högdosdelen. Läs mer.

Samtliga patienter har rekryterats till högdosdelen

Nu har den sista patienten rekryterats i högdosdelen. Varje patient behandlas med 400μg med vaccinkandidaten ALZ-101. Högdosdelen görs som en öppen del av studien och inkluderar totalt sex patienter som kommer att behandlas vid fyra tillfällen under en 16-veckorsperiod. Patienterna kommer därefter att följas upp under ytterligare fyra veckor.

I en kommentar till BioStock säger Alzinovas vd Kristina Torfgård:

”Rekryteringen till studien har gått snabbare än förväntat och alla data pekar hittills på att vi har en mycket stabil grund inför kommande fas II-studie. Jag vill i synnerhet framhålla att vaccinet tolereras väl även hos den patient som har erhållit den högre dosen. Att vi ser en positiv effekt på biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom, bådar även gott inför kommande möten med potentiella partners. Dessutom har vi sedan tidigare säkerställt att utvecklingsplanen för ALZ-101 uppfyller de regulatoriska kraven både i USA och i Europa med positiv feedback från både FDA och EMA, vilket gör att vi kan förbereda för att starta studiecenter för fas II-studien i både USA och Europa.”

Sista dag för teckning i företrädesemissionen

Den femte juni inledde Alzinova en företrädesemission som vid fullteckning kan tillföra en likvid om cirka 34,4 Mkr före emissionskostnader, för att finansiera kommande utvecklingssteg. Emissionen – med sista möjlighet till teckning idag den 19 juni – är säkerställd fullt ut genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från såväl aktieägare som externa investerare, samt personer i bolagets styrelse och ledning.

Se vd Kristina Torfgård presentera bolaget samt kommentera kapitalanskaffningen nedan.

Alzinovas vd om framtidens Alzheimervaccin

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev